Aktualno

Slika_1_namakanje_Brence_A
Slika_1_testiranje zrelosti jabolk_Kmetič_Škof_T
Slika_1_plakat_ZIK Črnomelj
Slika_1_testiranje zrelosti jabolk_Kmetič_Škof_T
Slika_1_praktični prikaz_Strgulec_M
Slika_1_Žita_Strgulec_M
Slika 1: Posevek ozimne pšenice(foto Mateja Strgulec)
Testiranje zrelosti jabolk
PODALJŠAN DELOVNI ČAS ENOLOŠKEGA LABORATORIJA
Slika_1_Trgatev_Badovinac_I
določanje dozorevanja jabolk (foto: Mavsar Martin)
Dozorevanje jabolk cv. 'Gala', 'Elstar' in 'Jonagold'
PRIJAVA ZALOG VINA IN LETNEGA PRIDELKA
Uveljavljanje finančnega nadomestila za odpravo škode zaradi zlate trsne rumenice na okuženih območjih
Vinarstvo, Vinarstvo in vinogradništvo 22. 08. 2023

Uveljavljanje finančnega nadomestila za odpravo škode zaradi zlate trsne rumenice na okuženih območjih

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vinogradnike na okuženih območjih zlate trsne rumenice obvešča, da bodo upravičeni do finančnega nadomestila za odstranjene trse v vinogradih, ki imajo do 20 odstotkov trsov s simptomi zlate trsne rumenice. Vloge bodo lahko od 10. do 31. oktobra vložili na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Vir: https://www.freepik.com; Prenos znanja na novo generacijo
Slika: škoda po divjadi_Kmečki Glas
Predavanje PRIPRAVA NA TRGATEV
Vabilo na predavanje EKO SEMENARSTVO
Kako prijaviti višjo silo ali izreden dogodek
Dopolnjena tehnološka navodila za kmetovalce na poplavljenih območjih
Opozorilo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede ustreznega ravnanja v primeru poplav
NUNJO, NUJNO, NUJNO!!! KMETOVALCI POZOR!!!
Varstvo vinske trte
Slika_1_Neurje s točo na Dolenjskem opustošilo vinograde_Zajc_M
Tretje zatiranje Ameriškega škržatka
Varstvo vinske trte
Varstvo vinske trte
Slika: Orehova muha (foto: J. Miklavc, KGZS Zavod Maribor)
Slika 1: neurje s točo na dolenjskem in v Posavju (foto Mateja Strgulec)
Slika_1_Preskrba z vodo na pašniku_Sotošek_V
slika: www.ivr.si
Obvestilo o potrditvi prvega primera APK pri divjih prašičih na Hrvaškem
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte
Varstvo jablan in hrušk
Bodimo odgovorni - Afriška prašičja kuga pri sosedih
Varstvo vinske trte
slika: vir Dolenjski List
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Slika_1_Dan tehnike_Mavsar_M
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Slika: Pixabay
Slika_1_pozna košnja v letu 2023_Sotošek_V
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte
Varstvo jablan in hrušk
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte
Odprt nov Javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, ki so namenjene nakupu kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin
Vir: Interexport.si
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte
Posevek krompirja (foto: A. Peterlin)
Obvestila za poljedelce
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte
Slika_1: ramularijska pegavost_Rodič_K
Varstvo jablan in hrušk
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte
Slika: Krmljenje z mešalno krmilno prikolico (foto: Anja Mežan).
Vzorčenje voluminozne krme – kdaj in kako?
Paša živali (foto: Anja Mežan N.)
Slika_1_živina na paši_Kmetič_Škof_T
slika 1: pixabay
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte
Cvetoče jablane_Cvelbar_U
Slika_1_čmrlj_Sven Lachmann
Varstvo jablan in hrušk
Varstvo jablan in hrušk
Ocena rodnosti in ukrepov za jablano ter regulacija rodnega nastavka 2023
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Obvestilo za zatiranje škodljivcev in bolezni v oljni ogrščici
Pravilnik o integrirani pridelavi in tehnološka navodila
Podaljšan rok za prijavo v integrirano pridelavo, ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje
Slika_1_Strokovno srečaje ekoloških pridelovalcev jabolk, januar 2023_Brence_A
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Slika_1_domača žganja_Kmetič_Škof_T
Slika_1_Kmetijska pokrajina_Kmetič_Škof_T
Anketa o zadovoljstvu uporabnikov enološkega laboratorija
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
mehanska obdelava tal v trajnih nasadih (slika: Kmečki glas)
Slika 1: Prašičereja (vir:https://www.pexels.com/search/farming)
Slika_1_rez vinske trte_Kmetič_Škof_T
Slika_1_Vzorec zimskega lesa jablane_Imperl I.
Slika 1: Brence Andreja
slika 1:Usklajevanje strategije zimske rezi v ekološkem nasadu jablan_ Brence Andreja
SPREMENJEN DELOVNI ČAS ENOLOŠKEGA LABORATORIJA
Znižanje trošarine za kmetijstvo, gozdarstvo in čebelarstvo
Strokovno srečanje sadjarjev
Slika: Posevek zelja, prekrit s protiinsektno mrežo (foto: Peterlin A.; 2022)
Slika_1_Predelava mesa_splet
slika:Pixabay.com
Slika1:Ocenjevanje poskusnega dela nasada Imperl I
Slika1:Stenice v vrtninah
Slika 1:_Namakanje zgodnjega krompirja Pelko N.
Slika: Pelko N.
Slika: Pelko N.
Slika: Pelko N.
Slika: Pelko N.
slika: Andrej Bajuk
slika: Jernej Martinčič
Slika_1_Namakanje čebule z razpršilci__Pelko_N.
slika: Jacek Dylag
Slika 1: Žametovka
Slika 1: Varovanje voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov je pomembna naloga vsakega kmeta (foto: Mateja Strgulec)
Slika 1: delo na njivi (avtor ilustracije: Noah Žlak, Vrtec Ringaraja Artiče)
Varstvo orehov in lesk
Slika 1: Degustacija pilotnih cvičkov PTP (vir: KGZS - Zavod NM)
Slika 1: Redčenje grozdja
Slika 1: Zelena delav v vinogradu
Slika 1: Obdelava tal v vinogradu
Vzpostavljena puferska cona ob vodotoku, kjer se testira odtok hranil iz kmetijske površine v vodotok (foto: Katarina Kuhar)
ročno vzorčenje tal
Varstvo sadnih dreves v jeseni
Slika 1: Poljski škrjanec (vir: DOPPS)
DOZOREVANJE JABOLK  2022 NA OBMOČJU POSAVJA, DOLENJSKE  IN BELE KRAJINE – 9. OBVESTILO
NEGA MOŠTA IN MLADEGA VINA
SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA 7. teden Posavje
TRGATEV 2022
SILIRANJE KORUZE PRIZADETE OD SUŠE
UPORABA ALTERNATIVNIH KRMIL-PRAŠIČI_5.5.2022_DL
OKSIDACIJA VINA
PRIPOROČENA SORTNA LISTA ZA KORUZO
TEHNOLOŠKO NAVODILO ZA PRIDELAVO JAGOD
TLA IN ČEMU SLUŽI KEMIJSKA ANALIZA TAL
PRIPRAVA KOMPOSTNEGA ČAJA
METODE VROČEGA KOMPOSTIRANJA
NEKEMIČNI UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE KONKURENČNOSTI PLEVELOV V PRIDELAVI ZELENJAVE
PRIDELAVA IN TRG ČESNA
SADITEV IN SORTIMENT ČESNA
NEGA MLADEGA VINA
ZAČENJA SE SETEV OZIMNIH ŽIT
SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA BELA KRAJINA 2021 - 6.TEDEN
SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA BIZELJSKO-SREMIČ 2021 - 6.TEDEN
SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA DOLENJSKA 2021 - 6.TEDEN
SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA DOLENJSKA 2021 - 5.TEDEN
SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA BIZELJSKO-SREMIČ 2021
SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA BELA KRAJINA 2021 - 5.TEDEN
NAPOVED OBIRANJA JABOLK SORT ZLATI DELIŠES IN JONAGOLD
SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA BELA KRAJINA 2021 - 4.TEDEN
SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA BIZELJSKO-SREMIČ 2021 - 4.TEDEN
TRGATEV 2021
SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA DOLENJSKA 2021 - 3.TEDEN
SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA BIZELJSKO-SREMIČ 2021 - 3.TEDEN
SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA BELA KRAJINA 2021 - 3.TEDEN
SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA DOLENJSKA 2021 - 2.TEDEN
SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA BELA KRAJINA 2021 - 2.TEDEN
SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA BIZELJSKO-SREMIČ 2021 - 2.TEDEN
ŠKROBNI TEST
SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA BELA KRAJINA 2021 - 1.TEDEN
SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA DOLENJSKA 2021 - 1.TEDEN
SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA BIZELJSKO-SREMIČ 2021 - 1.TEDEN
ŠKODLJIVE STENICE V PRIDELAVI ZELENJAVE
PRIDELOVANJE ZELIŠČ NA NJIVAH
TRENDI V PRIDELAVI PAPRIKE
PRIDELAVA IN SETEV SOJE
NAMAKANJE POLJŠČIN IN TRAVINJA
EKOLOŠKEMU SADJARSTVU NA POT
SAJENJE DREVES
OBČUTLJIVOST SADNIH DREVES NA POZEBO
NAMAKANJE ZELENJAVE NA PROSTEM
IZBIRA PREPOZNIH HIBRIDOV KORUZE ZA SETEV
NEGA VINA V POMLADNIH DNEH
DOGNOJEVANJE OZIMIN IN TRAVINJA
REZ VINSKE TRTE 2021