OBVESTILO O ZBIRANJU VZORCEV ZA HITRE NITRATNE TESTE

OBVESTILO O ZBIRANJU VZORCEV ZA HITRE NITRATNE TESTE

Poljedelstvo  | 
Za natančno dognojevanje žit je priporočeno uporabiti rezultate hitrih nitratnih testov (foto Mateja Strgulec).

Za natančno dognojevanje žit je priporočeno uporabiti rezultate hitrih nitratnih testov (foto Mateja Strgulec).

Poljedelci in vrtnarji, vključeni v Integrirano pridelavo poljščin in zelenjave, ste zavezani, da gnojenje z dušikom izvajate kar najbolj natančno.  Zahteve narekujejo, da pred dognojevanji kmetijskih rastlin, izdelate določeno število hitrih nitratnih testov, ki vam povedo dejanske potrebe rastlin po dušiku. 

Ključne besede: hitri nitratni testi

V integrirani pridelavi poljščin se pričakuje, da izvajate N min analize:

  • rastlinske nitratne teste na 10 % njiv pred drugim in tretjim dognojevanjem pravih žit in
  • talne nitratne teste na 10 % njiv pred osnovnim gnojenjem oz. pred dognojevanjem koruze ter drugih okopavin ter zelenjadnic.

V integrirani pridelavi zelenjave je potrebno redno vsakoletno izvajanje analiz N-min v tleh, ki jih je potrebno izvajati na največjih površinah parcel oz. zelenjadnicah z največjim obsegom.

Za N min analizo je potrebno odvzeti:

  • 1 vzorec tal na vrsti zelenjave z največjo površino, če pridelujemo 1 do 3 vrste zelenjadnic na obratu;
  • 2 vzorca tal s površine dveh zelenjadnic, ki zajemata največjo površino, če pridelujemo 4 do 10 vrst zelenjave in
  • 3 vzorce tal s površine treh zelenjadnic, ki zajemajo največjo površino, pri več kot 11 vrstah zelenjave.

V zaščitenih prostorih je vzorec tal obvezno odvzeti po spravilu pridelka.

Poleg pridelovalcev vključenih v Integrirano pridelavo poljščin in zelenjave, so tovrstne analize zahtevane tudi za pridelovalce okopavin na najožjem vodovarstvenem območju (VVOI) v Beli krajini, ki so varovani z državno uredbo, ki varuje vodonosnike za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič (UL RS št. 53/2016) ter vse, ki izvajate precizno kmetovanje.

Zbiranja vzorcev organiziramo v sledečih terminih in lokacijah:

 

 Datum

Čas zbiranja

Lokacija

18.04.2023, torek

7.00-8.30

Izpostava Krško,  Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško, Brežice, Šentlenart 72, 8250 Brežice, Izpostava Črnomelj, Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj

25.04.2023, torek

7.00-8.30

Izpostava Črnomelj, Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj, Brežice, Šentlenart 72, 8250 Brežice 

09.05.2023, torek

7.00-8.30

Izpostava Brežice, Šentlenart 72, 8250 Brežice, Izpostava Črnomelj, Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj

16.05.2023, torek

7.00-8.30

Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14,

23.05.2023, torek

7.00-8.30

Izpostava Krško,  Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško, Brežice, Šentlenart 72, 8250 Brežice, Izpostava Črnomelj, Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj

30.05.2023, torek

7.00-8.30

Izpostava Brežice, Šentlenart 72, 8250 Brežice

06.06.2023, torek

7.00-9.30

Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

13.06.2023, torek

7.00-9.30

Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

20.06.2023, torek

7.00-9.30

Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

27.06. 2023, torek

7.00-9.30

Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

04.07. 2023, torek

7.00-9.30

Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

05.09.2023, torek

7.00-9.30

Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

 

Sprejem vzorcev bo potekal na POSEBEJ OZNAČENIH MESTIH, OB VHODIH V POSLOVNE PROSTORE IZPOSTAV JSKS in KGZS-Zavod Novo mesto.  Na Zavodu NM bo možno oddati vzorce tudi v vseh ostalih terminih, ko potekajo terenska zbiranja, med 8. in 9.30. uro.

Izven razpisanih terminov laboratorij ne bo sprejemal vzorcev za Nmin analize.

Cena hitrega N-testa in nasveta za gnojenje je 8,60 € za talni test in 6,60 € za rastlinski test.  Izvid in nasvet za gnojenje ter račun boste prejeli po pošti. Za ostale informacije pokličite na 07/373 05 76.

 

NAVODILA ZA  JEMANJE  VZORCEV za N-min:

 

PRIDELOVALCEM PŠENICE se priporoča jemanje vzorcev RASTLIN pred  in po 2. oz. 3. dognojevanju.

Postopek jemanja vzorca rastlin: na njivi z izenačeno rastjo (1-2 ha) se izpuli približno 20 dobro razvitih rastlin pšenice. Rastline se shrani v polietilensko vrečko, ki se vstavi v hladilno torbo  in čimprej dostavi (na zbirno mesto). Vzorec se opremi s spodaj navedenimi podatki. PRIDELOVALCEM OSTALIH ŽIT, KORUZE, DRUGIH OKOPAVIN (tudi vrtnin), se priporoča jemanje vzorcev tal iz globine 0-30 cm, pred dognojevanjem, do 30. junija.

Postopek jemanja vzorcev tal:  Vzorce se vzame iz glavnih posevkov, pred načrtovanim dognojevanjem. Upošteva se osnove iz navodil o jemanju vzorcev tal, ki so objavljena na spletnih straneh: https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/druga_gradiva/zbirne_vloge/navodila-odvzem-vzorcev-tal-analiza_2014-2020.pdf in še sledeča navodila: Vzorec tal se odvzame zjutraj, s sondo ali lopato iz vsaj 12-16 mest na enoti rabe, iz globine 0-30 cm. Tako dobljen vzorec se zmeša in odvzame povprečni vzorec v količini 0,5-1 kg zemlje. Vzorec tal se čimprej postavi v hladilno torbo in še isti dan dostavi na zbirno mesto. Če takojšnja dostava ni možna, se vzorec lahko zamrzne v tanki plasti. Vzorec je potrebno opremiti s sledečimi podatki: MID kmetije, ime, priimek in naslov pridelovalca, številka GERKa kjer je vzorec pobran in  vrsta rastline.

Vabljeni!

 

Pripravila: Mateja Strgulec,                                                                mag.Zdenka Kramar,                                                                      

Svetovalka za poljedelstvo                                                Vodja Oddelka za kmetijsko svetovanje

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.