FFS tečaji

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto izvaja usposabljanja za varno ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi za izvajalce varstva rastlin in prodajalce FFS na podlagi pooblastila MKGP, UVHVVR (Odločba U430-30/2018/54 iz dne 21.01.2019) in Pogodbe o izvajanju strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (U430-30/2018/60, iz dne 19.02.2019).

Na izobraževanjih se tečajniki usposobijo za varno delo s fitofarmacevtskimi sredstvi in pri tem osvojijo znanje o ukrepih varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, ki vključujejo vsebine integriranega varstva rastlin, zakonodajo o FFS, formulacije FFS, nedovoljena FFS in njihovo prepoznavanje, ter etiketo. Vpogled dobijo tudi o vplivu FFS na zdravje ljudi, ki vključuje vsebine iz nevarnosti in tveganja zaradi rabe FFS. Predstavimo tudi vplivi FFS na okolje. To področje vključuje vsebine iz varovanja tal, voda, zraka, čebel in drugih neciljnih členonožcev, prostoživečih rastlin in živali, ukrepe za varovanje okolja v primeru izpustov FFS v okolje in ravnanje z odpadki FFS. Sledi še praktičen prikaz priprave in uporabe naprav za nanašanje, preprečevanje zanašanja FFS, odmerjanje in priprave škropilne brozge ter predstavitev osebne varovalne opreme.

datum vrsta tečaja kraj ura lokacija predavatelj zunanji predavatelj
5.02.2024 obnovitveni - izvajalci

Trebnje

16.00-20.00 Galaksija Trebnje, Podjetniška ulica 13 Martinčič Jernej Križan Maja
6.02.2024 obnovitveni - izvajalci Sevnica 16.00-20.00 gasilski dom Sevnica, Kvedrova cesta 25 Mavsar Martin Križan Maja
7.02.2024 obnovitveni - izvajalci Krško 16.00-20.00 Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14 Bajec Domen Miljavec Bonia
12.02.2024 obnovitveni - izvajalci Brežice 16.00-20.00 Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 22 Mavsar Martin Križan Maja
13.02.2024 obnovitveni - izvajalci Brežice 8.00-11.00 Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 22 Strgulec Mateja Franko Jerneja
14.02.2024 obnovitveni - izvajalci Krško 8.00-11.00 Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14 Pelko Natalija Franko Jerneja
15.02.2024 obnovitveni - izvajalci Sevnica 16.00-20.00 gasilski dom Sevnica, Kvedrova cesta 25 Martinčič Jernej Franko Jerneja
19.02.2024 obnovitveni - izvajalci Sevnica 16.00-20.00 gasilski dom Sevnica, Kvedrova cesta 25 Mavsar Martin Miljavec Bonia
20.02.2024 obnovitveni - izvajalci Krško 16.00-20.00 Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14 Levak Marija Križan Maja
21.02.2024 obnovitveni - izvajalci Novo mesto 16.00-20.00 Predavalnica KGZS Zavoda Novo mesto, Šmihelska cesta 14 Pelko Natalija Franko Jerneja
23.2.2023 obnovitveni - prodajalci Novo mesto 8.00-13.00 Predavalnica KGZS Zavoda Novo mesto, Šmihelska cesta 14

Brence Andreja, Pelko Natalija

Miljavec Bonia

 

Prijavnica na usposabljanje in pisno preverjanje znanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi

 

 

Vse dodatne informacije :

mag. Domen Bajec, specialist za varstvo rastlin
Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
fax.: (07) 373 05 90
mtel.: 051 343 120
domen.bajec@kgzs-zavodnm.si

Andreja Peterlin, svetovalka za varstvo rastlin
Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
fax.: (07) 373 05 90
tel.: (07) 373 05 86
mtel.: 051 229 079
andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si