FFS tečaji

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto izvaja usposabljanja za varno ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi za izvajalce varstva rastlin in prodajalce FFS na podlagi pooblastila MKGP, UVHVVR (Odločba U430-30/2018/54 iz dne 21.01.2019) in Pogodbe o izvajanju strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (U430-30/2018/60, iz dne 19.02.2019).

Na izobraževanjih se tečajniki usposobijo za varno delo s fitofarmacevtskimi sredstvi in pri tem osvojijo znanje o ukrepih varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, ki vključujejo vsebine integriranega varstva rastlin, zakonodajo o FFS, formulacije FFS, nedovoljena FFS in njihovo prepoznavanje, ter etiketo. Vpogled dobijo tudi o vplivu FFS na zdravje ljudi, ki vključuje vsebine iz nevarnosti in tveganja zaradi rabe FFS. Predstavimo tudi vplivi FFS na okolje. To področje vključuje vsebine iz varovanja tal, voda, zraka, čebel in drugih neciljnih členonožcev, prostoživečih rastlin in živali, ukrepe za varovanje okolja v primeru izpustov FFS v okolje in ravnanje z odpadki FFS. Sledi še praktičen prikaz priprave in uporabe naprav za nanašanje, preprečevanje zanašanja FFS, odmerjanje in priprave škropilne brozge ter predstavitev osebne varovalne opreme.

Datum: Ura: Kraj: Naslov: Predavatelja:
6.05.2024 16.00-20.00 Novo mesto KGZS – ZAVOD NOVO MESTO / Šmihelska cesta 14, Novo mesto Martin Mavsar in Bonia Miljavac
7.05.2024 16.00-20.00 Trebnje Galaksija Trebnje, Podjetniška ulica 13, Trebnje Jernej Martinčič in Jerneja Franko
8.05.2024 8.00-12.00 Novo mesto KGZS – ZAVOD NOVO MESTO / Šmihelska cesta 14, Novo mesto Urška Cvelbar in Maja Križan
9.05.2024 16.00-20.00 Trebnje Galaksija Trebnje, Podjetniška ulica 13, Trebnje Mateja Strgulec in Martina Peterlin
13.05.2024 16.00-20.00 Trebnje Galaksija Trebnje, Podjetniška ulica 13, Trebnje Martin Mavsar in Bonia Miljavac
13.05.2024 16.00-20.00 Novo mesto KGZS – ZAVOD NOVO MESTO / Šmihelska cesta 14, Novo mesto Natalija Pelko in Martina Peterlin
14.05.2024 16.00-20.00 Novo mesto KGZS – ZAVOD NOVO MESTO / Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Brence in Jerneja Franko
15.05.2024 16.00-20.00 Trebnje Galaksija Trebnje, Podjetniška ulica 13, Trebnje Jernej Martinčič in Maja Križan
16.05.2024 8.00-12.00 Novo mesto KGZS – ZAVOD NOVO MESTO / Šmihelska cesta 14, Novo mesto Urška Cvelbar in Bonia Miljavac
20.05.2024 16.00-20.00 Trebnje Galaksija Trebnje, Podjetniška ulica 13, Trebnje Jernej Martinčič in Jerneja Franko
20.05.2024 16.00-20.00 Novo mesto KGZS – ZAVOD NOVO MESTO / Šmihelska cesta 14, Novo mesto Natalija Pelko in Maja Križan
21.05.2024 16.00-20.00 Novo mesto KGZS – ZAVOD NOVO MESTO / Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Brence in Martina Peterlin
22.05.2024 16.00-20.00 Trebnje Galaksija Trebnje, Podjetniška ulica 13, Trebnje Martin Mavsar in Bonia Miljavac
23.05.2024 16.00-20.00 Novo mesto KGZS – ZAVOD NOVO MESTO / Šmihelska cesta 14, Novo mesto Mateja Strgulec in Martina Peterlin
27.05.2024 16.00-20.00 Trebnje Galaksija Trebnje, Podjetniška ulica 13, Trebnje Andreja Brence in Jerneja Franko
28.05.2024 8.00-12.00 Novo mesto KGZS – ZAVOD NOVO MESTO / Šmihelska cesta 14, Novo mesto Natalija Pelko in Maja Križan
29.05.2024 8.00-12.00 Novo mesto KGZS – ZAVOD NOVO MESTO / Šmihelska cesta 14, Novo mesto Mateja Strgulec in Jerneja Franko
31.05.2024 8.00-12.00 Novo mesto KGZS – ZAVOD NOVO MESTO / Šmihelska cesta 14, Novo mesto Urška Cvelbar in Maja Križan

Prijavnica na usposabljanje in pisno preverjanje znanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi

izjava za izdajo dvojnika

 

 

Vse dodatne informacije :

mag. Domen Bajec, specialist za varstvo rastlin
Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
fax.: (07) 373 05 90
mtel.: 051 343 120
domen.bajec@kgzs-zavodnm.si

Andreja Peterlin, svetovalka za varstvo rastlin
Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
fax.: (07) 373 05 90
tel.: (07) 373 05 86
mtel.: 051 229 079
andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si