Kontakti

Organizacijske enote

Damijan Vrtin, direktor
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 70 ali 051 343 126
damijan.vrtin@kgzs-zavodnm.si

Barbara Derganc, vodja službe III
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 88 ali 051 343 128
barbara.derganc@kgzs-zavodnm.si

Katarina Omerzel, tajnica direktorja V
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 70 ali 031 522 070
katarina.omerzel@kgzs-zavodnm.si
tajnistvo@kgzs-zavodnm.si

Karmen Košak Povše, Knjigovodja VII/1
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 98 ali 051 224 553
karmen.kosak-povse@kgzs-zavodnm.si

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Delovni čas: 7:00 - 15:00

Uradne ure specialisti:
ponedeljek 11:00 - 15:00

Uradne ure izpostave:
ponedeljek 8:00 - 12:00
sreda 8:00 - 15:00
petek 8:00 - 12:00

Uradne ure v pisarni Žužemberk:
sreda 8:00 - 16:00

mag. Zdenka Kramar, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 91 ali 041 769 614
zdenka.kramar@kgzs-zavodnm.si

Andreja Brence, specialist II - sadjarstvo, tudi ekološko
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 75 ali 051 343 127
andreja.brence@kgzs-zavodnm.si

Mira Kambič Štukelj, specialist II- Razvoj podeželja
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 74 ali 040 359 701
mira.kambic-stukelj@kgzs-zavodnm.si

Helena Gramc, svetovalec specialist II - agrarna ekonomika
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 93 ali 051 687 808
helena.gramc@kgzs-zavodnm.si

Mateja Strgulec, specialist II - poljedelstvo in travništvo, tudi ekološko
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 76 ali 051 343 122
mateja.strgulec@kgzs-zavodnm.si

Martin Mavsar, specialist II - kmetijska tehnika in sadjarstvo
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 87 ali 031 200 618
martin.mavsar@kgzs-zavodnm.si

Natalija Pelko, specialist II - zelenjadarstvo, tudi ekološko
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 89 ali 041 788 931
natalija.pelko@kgzs-zavodnm.si

Anja Mežan, specialist II - živinoreja
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 85 ali 051 687 817
anja.mezan@kgzs-zavodnm.si

Ivanka Badovinac, specialist II - vinarstvo, tudi ekološko
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 77 ali 051 338 213
ivanka.badovinac@kgzs-zavodnm.si

Jernej Martinčič, specialist II - vinogradništvo, tudi ekološko
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 72 ali 051 418 118
jernej.martincic@kgzs-zavodnm.si

Tatjana Kmetič Škof, specialist II za kmečko družino in dopolnilno dejavnost na kmetiji
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 96 ali 031 306 183
tatjana.kmetic-skof@kgzs-zavodnm.si

mag. Urška Cvelbar, specialist II - varstvo narave in okolja ter sadjarstvo, tudi ekološko
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 78 ali 041 821 984
urska.cvelbar@kgzs-zavodnm.si

Vladimir Sotošek, specialist II – živinoreja, tudi ekološko
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 81  ali 051 687 815
vladimir.sotosek@kgzs-zavodnm.si

Uradne ure izpostave:
ponedeljek 8:00 - 12:00
sreda 8:00 - 15:00
petek 8:00 - 12:00

Uradne ure v pisarni Žužemberk:
sreda 8:00 - 16:00

Izpostava Brežice

Jože Baznik, koordinator ll – vodja izpostave
Šentlenart 72, 8250 Brežice
fax: 07 496 64 80
tel.: 07 496 11 65 ali 041 375 730
joze.baznik@kgzs-zavodnm.si

Andrej Golob, terenski kmetijski svetovalec II
Šentlenart 72, 8250 Brežice
fax: 07 496 64 80
tel.: 07 496 11 65 ali 051 687 802
andrej.golob@kgzs-zavodnm.si

Tanja Baškovč, terenski kmetijski svetovalec II
Šentlenart 72, 8250 Brežice
fax: 07 496 64 80
tel.: 07 496 11 65 ali 031 484 763
tanja.baskovc@kgzs-zavodnm.si

Marija Levak, terenski kmetijski svetovalec I
Šentlenart 72, 8250 Brežice
fax: 07 496 64 80
tel.: 07 496 11 65 ali 051 687 803
marija.levak@kgzs-zavodnm.si

Izpostava Črnomelj - Metlika

Bernarda Stariha, koordinator II - vodja izpostave
Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj
fax: 07 305 62 11
tel.: 07 305 62 10 ali 041 319 602
bernarda.stariha@kgzs-zavodnm.si

Andreja Absec, terenski kmetijski svetovalec I - kmečka družina in dopolnilne dejavnosti
Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj
fax: 07 305 62 11
tel.: 07 305 62 10 ali 051 687 804
andreja.absec@kgzs-zavodnm.si

Darinka Slanc, terenski kmetijski svetovalec II
Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj
fax: 07 305 62 11
tel.: 07 305 62 10 ali 041 319 604
darinka.slanc@kgzs-zavodnm.si

Mateja Schweiger, terenski kmetijski svetovalec I
Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj
fax: 07 305 62 11
tel.: 07 305 62 10 ali 040 277 781
mateja.schweiger@kgzs-zavodnm.si

Ana Bahor, terenski kmetijski svetovalec I
Mestni trg 24, 8330 Metlika
fax: 07 363 60 61
tel.: 07 363 60 60 ali 041 372 821
ana.bahor@kgzs-zavodnm.si

Katja Jakljevič, terenski kmetijski svetovalec I
Mestni trg 24, 8330 Metlika
fax: 07 363 60 61
tel.: 07 363 60 60 ali 051 245 707
katja.jakljevic@kgzs-zavodnm.si

Izpostava Krško

Viktor Kožar, koordinator II - vodja izpostave
Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
fax: 07 490 22 13
tel.: 07 490 22 10 ali 041 319 603
viktor.kozar@kgzs-zavodnm.si

Branka Radej Koren, terenski kmetijski svetovalec I
Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
fax: 07 490 22 13
tel.: 07 490 22 10 ali 051 687 809
branka.radej-koren@kgzs-zavodnm.si

Slavka Grobelnik mag., terenski kmetijski svetovalec I - kmečka družina in dopolnilne dejavnosti
Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
fax: 07 490 22 13
tel.: 07 490 22 10 ali 051 687 814
slavka.grobelnik@kgzs-zavodnm.si

Sabina Omerzu, terenski kmetijski svetovalec II
Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
fax: 07 490 22 13
tel.: 07 490 22 10 ali 051 616 541
sabina.omerzu@kgzs-zavodnm.si

Anže Turk, terenski kmetijski svetovalec I
Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
fax: 07 490 22 13
tel.: 07 490 22 10 ali 068 183 234
anze.turk@kgzs-zavodnm.si

Jožica Butkovič, terenski kmetijski svetovalec I - pripravnik
Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
fax: 07 490 22 13
tel.: 07 490 22 10 ali 031 487 344
jozica.butkovic@kgzs-zavodnm.si

Izpostava Novo mesto

Vlasta Darovic, terenski kmetijski svetovalec II - vodja izpostave
Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 332 19 42 ali 051 692 403
vlasta.darovic@kgzs-zavodnm.si

Mojca Hrovat, terenski kmetijski svetovalec II
Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 332 19 42 ali 051 692 402
mojca.hrovat@kgzs-zavodnm.si

Katica Kregar, terenski kmetijski svetovalec II
Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 332 19 43 ali 051 687 812
katica.kregar@kgzs-zavodnm.si

Terezija Lavrič, terenski kmetijski svetovalec I - kmečka družina in dopolnilne dejavnosti
Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 332 19 43 ali 031 498 129
terezija.lavric@kgzs-zavodnm.si

Adrijana Božič, terenski kmetijski svetovalec II
Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel. 051 334 147
adrijana.bozic@kgzs-zavodnm.si

Tina Perko, terenski kmetijski svetovalec I (pripravnik)
Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel: 07 332 19 43 ali 031 403 238
tina.perko@kgzs-zavodnm.si

Izpostava Sevnica

Elena Zaman-Šatej, koordinator II - vodja izpostave
Glavni trg 25, 8290 Sevnica
fax: 07 814 17 25
tel.: 07 814 17 25 ali 051 687 816
elena.zaman-satej@kgzs-zavodnm.si

Miha Pavkovič, terenski kmetijski svetovalec II
Glavni trg 25, 8290 Sevnica
fax: 07 814 17 25
tel.: 07 814 17 25 ali 051 692 001
miha.pavkovic@kgzs-zavodnm.si

mag. Ana Nuša Kunej, terenski kmetijski svetovalec I
Glavni trg 25, 8290 Sevnica
fax: 07 814 17 25
tel.: 07 814 17 25 ali 051 687 810
ana-nusa.kunej@kgzs-zavodnm.si

Polonca Seničar, terenski kmetijski svetovalec I
Glavni trg 25, 8290 Sevnica
fax: 07 814 17 25
tel.: 07 814 17 25 ali 051 692 401
polonca.senicar@kgzs-zavodnm.si

Izpostava Trebnje

Ana Moder, koordinator II - vodja izpostave
Stari trg 2, 8210 Trebnje
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 346 06 70 ali 051 687 818
ana.moder@kgzs-zavodnm.si

Vinko Merzel, terenski kmetijski svetovalec II
Stari trg 2, 8210 Trebnje
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 346 06 70 ali 051 687 807
vinko.merzel@kgzs-zavodnm.si

Anton Zupančič, terenski kmetijski svetovalec I
Stari trg 2, 8210 Trebnje
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 346 06 73 ali 051 687 819
anton.zupancic@kgzs-zavodnm.si

Stane Glač, terenski kmetijski svetovalec I
Stari trg 2, 8210 Trebnje
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 346 06 70 ali 041 909 769
stane.glac@kgzs-zavodnm.si

Matej Grubič, terenski kmetijski svetovalec II
Stari trg 2, 8210 Trebnje
fax: 07 373 05 90
tel.: 041 679 330
matej.grubic@kgzs-zavodnm.si

mag. Andrej Kastelic, vodja oddelka za živinorejo
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 95 ali 051 606 684
andrej.kastelic@kgzs-zavodnm.si

Marko Mlakar, vodja kontrole
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 82 ali 031 378 817
marko.mlakar@kgzs-zavodnm.si

Štefka Vidic, rodovničar
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 83 ali 041 385 802
stefka.vidic@kgzs-zavodnm.si

Katarina Kuhar, selekcionist II
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 040 535 722
katarina.kuhar@kgzs-zavodnm.si

Ivanka Anderlič
Šentrupert, Trebnje
tel.: 031 378 766
ivanka.anderlic@kgzs-zavodnm.si

Anton Bebar
Črnomelj, Metlika, Semič
tel.: 031 628 933
anton.bebar@kgzs-zavodnm.si

Nada Bučar
Straža, Prečna
tel.: 031 628 934
nada.bucar@kgzs-zavodnm.si

Borut Dragan
Mirna Peč
tel.: 031 378 762
borut.dragan@kgzs-zavodnm.si

Damjana Kastelic
Trebnje
tel.: 031 378 813
damjana.kastelic@kgzs-zavodnm.si

Brigita Kocjan
Škocjan, Šentjernej, Novo mesto
tel.: 031 378 761
brigita.kocjan@kgzs-zavodnm.si

Marjan Kosmač
Novo mesto
tel.: 031 378 764
marjan.kosmac@kgzs-zavodnm.si

Gašper Kovačič
Sevnica
tel.: 031 515 157
gasper.kovacic@kgzs-zavodnm.si

Branka Mandelj
Trebnje
tel.: 031 554 596
branka.mandelj@kgzs-zavodnm.si

Jože Papež
Sevnica
tel.: 031 628 930
joze.papez@kgzs-zavodnm.si

Marija Peterlin
Krško, Sevnica
tel.: 031 628 931
marija.peterlin@kgzs-zavodnm.si

Branko Pirnar
Mirna Peč
tel.: 031 378 760
branko.pirnar@kgzs-zavodnm.si

Peter Račič
Brežice, Krško
tel.: 031 628 932
peter.racic@kgzs-zavodnm.si

mag. Domen Bajec, specialist za varstvo rastlin
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 051 343 120
domen.bajec@kgzs-zavodnm.si

Andreja Peterlin, svetovalka za varstvo rastlin
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 86 ali 051 229 079
andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si

mag. Karmen Rodič, specialistka za varstvo rastlin
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 79 ali 051 343 121
karmen.rodic@kgzs-zavodnm.si

Franci Bambič, tehnik
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 94 ali 040 850 720
franci.bambic@kgzs-zavodnm.si

Ivica Imperl, terenski kmetijski svetovalec I
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 94 ali 031 731 876
ivica.imperl@kgzs-zavodnm.si

Andrej Bajuk, vodja laboratorija
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 92 ali 051 687 805
andrej.bajuk@kgzs-zavodnm.si

Janja Lokovšek, laboratorijski tehnik
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 92 ali 051 229 150
janja.lokovsek@kgzs-zavodnm.si

Mateja Zajc, vodja službe
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 80 ali 031 240 462
mateja.zajc@kgzs-zavodnm.si

Vida Butala, strokovna sodelavka
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 97 ali 040 643 655
vida.butala@kgzs-zavodnm.si
fadn@kgzs-zavodnm.si

Maja Rom, računovodja VII/1
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 73 ali 041 466 341
maja.rom@kgzs-zavodnm.si