Kmetijsko knjigovodstvo

Področja dela:
-    vodenje dvostavnega knjigovodstva na kmetiji za zavezance, obdavčene po dejanskih prihodkih in dejanskih odhodkih,
-    priprava in oddaja DDV obračunov in
-    vodenje FADN knjigovodstva.

Ostale storitve:
-    oddaja obračunov akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za zavezance, obdavčene po dejanskih prihodkih in  normiranih odhodkih,
-    davčno svetovanje,
-    svetovanje pri zaposlovanju na kmetijah,
-    izdelava obračunov plač, regresa in ostalih prihodkov delovne sile na kmetijah,
-    pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom,
-    potrjevanje gotovinskih računov preko Mini blagajne,
-    oddaja obračunov pavšalnega nadomestila,
-    elektronska oddaja vlog za vračilo trošarine,
-    posredovanje vseh dokumentov, odloženih v eDavke, pogodbenim strankam in vlaganje dokumentov v njihovem imenu,
-    informiranje strank.

Dodatne informacije:
Mateja Zajc, vodja službe
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 80 ali 031 240 462
mateja.zajc@kgzs-zavodnm.si

Vida Butala, strokovna sodelavka
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 97 ali 040 643 655
vida.butala@kgzs-zavodnm.si
fadn@kgzs-zavodnm.si

Maja Rom, računovodja VII/1
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 73 ali 041 466 341
maja.rom@kgzs-zavodnm.si