N-min analiza

Poljedelci in vrtnarji, vključeni v program KOPOP ste se odločili, da boste izvajali natančnejše dognojevanje kmetijskih rastlin. Zahteva POZ-N-min narekuje, da najpozneje do 30. junija,) pred dognojevanji kmetijskih rastlin, izdelate določeno število hitrih nitratnih testov.

Poleg pridelovalcev vključenih v KOPOP, so tovrstne analize zahtevane tudi za pridelovalce vključene v integrirano pridelavo zelenjave in poljščin ter pridelovalce okopavin na najožjem vodovarstvenem območju (VVOI) v Beli krajini, ki so varovani z državno uredbo, ki varuje vodonosnike za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič (UL RS št. 53/2016).

Minimalno število analiz, ki jih je treba izdelati pri izvajanju zahteve KOPOP je:

  • do vključno 3 ha površin: 1 analiza;
  • nad 3 - 10 ha površin: 2 analizi;
  • nad 10 do 20 ha površin: 4 analize;
  • nad 20 do 100 ha površin: za vsakih nadaljnjih deset ha površin 1 dodatna analiza;
  • nad 100 do vključno 150 ha površin: za vsakih nadaljnjih 25 ha površin 1 dodatna analiza;
  • nad 150 ha površin: za vsakih nadaljnjih 50 ha 1 dodatna analiza.

Za pridelovalce v Beli Krajini, na najožjih VVO I, se zahteva vsaj en test za eno vrsto okopavine

KJE IN KDAJ LAHKO SPREJMEMO VAŠE VZORCE:

V letošnjem letu bo zbiranje vzorcev na terenu, potekalo v skladu z izvajanjem varnostnih razmer za preprečevanje širjenja okužb.

Zbiranja vzorcev na označenih mestih organiziramo v sledečih terminih in lokacijah

Datum Čas zbiranja Lokacija
5.4.2022, torek 8.00-9.30 Izpostava Krško, Cesta krških žrtev 52, 8270 Kršk
12.4.2022, tore 8.00-9.30 Izpostava Črnomelj, Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj
19.4.2022, torek 8.00-9.30 Izpostava Brežice, Šentlenart 72, 8250 Brežice
26.4.2022, torek 8.00-9.30  Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14
3.5.2022, torek 8.00-9.30 Izpostava Črnomelj, Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj
10.5.2022, torek 8.00-9.30 Izpostava Brežice, Šentlenart 72, 8250 Brežice
17.5.2022, torek 8.00-9.30  Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
24.5.2022, torek 8.00-9.30  Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
31.5.2022, torek 8.00-9.30 Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
7.6. 2022, torek 8.00-9.30 Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
14.6. 2022, torek 8.00-9.30  Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
21.6. 2022, torek 8.00-9.30  Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
28.6.2022, torek 8.00-9.30  Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
19.7.2022, torek 8.00-9.30  Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
6.9.2022, torek 8.00-9.30  Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
20.9.2022, torek 8.00-9.30  Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

 

 Sprejem vzorcev bo potekal na POSEBEJ OZNAČENIH MESTIH, OB VHODIH V POSLOVNE PROSTORE IZPOSTAV JSKS in KGZS-Zavod Novo mesto. Na Zavodu NM bo

možno oddati vzorce tudi v vseh ostalih terminih, ko potekajo terenska zbiranja, med 8. in 9.30. uro.

Izven razpisanih terminov laboratorij ne bo sprejemal vzorcev za Nmin analize.

Cena hitrega N-testa in nasveta za gnojenje je 8,60 € za talni test in 6,60 € za rastlinski test.

Izvid in nasvet za gnojenje ter račun boste prejeli po pošti

 

NAVODILA ZA JEMANJE VZORCEV za N-min:

PRIDELOVALCEM PŠENICE se priporoča jemanje vzorcev RASTLIN pred in po 2. oz. 3. dognojevanjem. Postopek jemanja vzorca rastlin: na njivi z izenačeno rastjo (1-2 ha) se izpuli približno 20 dobro razvitih rastlin pšenice. Rastline se shrani v polietilensko vrečko, ki se vstavi v hladilno torbo in čimprej dostavi (na zbirno mesto). Vzorec se opremi s spodaj navedenimi podatki. PRIDELOVALCEM OSTALIH ŽIT, KORUZE, DRUGIH OKOPAVIN (tudi vrtnin), se priporoča jemanje vzorcev tal iz globine 0-30 cm, pred dognojevanjem, do 30. junija.

Postopek jemanja vzorcev tal: Vzorce se vzame iz glavnih posevkov, pred načrtovanim dognojevanjem. Upošteva se osnovna navodila o jemanju vzorcev tal, ki so objavljena na spletnih straneh: PDF. Poleg tega je pa potrebno upoštevati še sledeča navodila: Vzorec tal se odvzame zjutraj, s sondo ali lopato iz vsaj 12-16 mest na enoti rabe, iz globine 0-30 cm. Tako dobljen vzorec se zmeša in odvzame povprečni vzorec v količini 0,5-1 kg zemlje. Vzorec tal se čimprej postavi v hladilno torbo in še isti dan dostavi na zbirno mesto. Če takojšnja dostava ni možna, se vzorec lahko zamrzne v tanki plasti. Vzorec je potrebno opremiti s sledečimi podatki: MID kmetije, ime, priimek in naslov pridelovalca, številka GERKa kjer je vzorec pobran in vrsta rastline

Dodatne informacije:
Mateja Strgulec, specialist II - poljedelstvo in travništvo, tudi ekološko
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax.: (07) 373 05 90
tel.: (07) 373 05 76
mtel.: 051 343 122
mateja.strgulec@kgzs-zavodnm.si