Vloge in poslovni načrti

Se na vašem kmetijskem gospodarstvu odločate za kandidiranje za potrebe pridobivanja nepovratnih sredstev?

V okviru našega zavoda vam za potrebe oddaje vlog na razne javne razpise, ki so namenjeni razvoju kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti ali razvoju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji, kot je turizem na kmetiji ali druge dejavnosti, nudimo izdelavo poslovnega načrta za vaše kmetijsko gospodarstvo in vnos ter oddajo vloge na javni razpis.

Trenutne aktualne razpise, ki so namenjeni razvoju kmetijstva si lahko ogledate na spodnji povezavi Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave/

Nudimo tudi izdelavo vlog za potrebe pridobivanje finančnih sredstva za izvedbo projekta oz. investicije preko Slovenskega regionalno razvojnega sklada.

https://www.srrs.si/

 

Vse dodatne informacije :
Mira Kambič, specialist II - razvoj podeželja
Štukelj Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax.: (07) 373 05 90
tel.: (07) 373 05 74
mtel.: 040 359 701
mira.kambic-stukelj@kgzs-zavodnm.s