Aktualno

Izberite kategorijo:
Srečanje kmetov Ponikva
Slika_1_namakanje_Brence_A
Slika_1_testiranje zrelosti jabolk_Kmetič_Škof_T
Slika_1_plakat_ZIK Črnomelj
Slika_1_Ekološka pridelava_Sotošek_V
Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmet...
Slika_1_testiranje zrelosti jabolk_Kmetič_Škof_T
Slika_1_praktični prikaz_Strgulec_M
Slika_1_Žita_Strgulec_M
Slika 1: Posevek ozimne pšenice(foto Mateja Strgulec)
Testiranje zrelosti jabolk
Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, https://skp.si/javni-razpisi/aktualni-javni-razpisi/javni-razpis-medgeneracijski-prenos-znanja-2023
PODALJŠAN DELOVNI ČAS ENOLOŠKEGA LABORATORIJA
Praktični prikaz rezultatov EIP projekta PRO-pridelava Avtor: M. Glavan
Slika_1_Trgatev_Badovinac_I
določanje dozorevanja jabolk (foto: Mavsar Martin)
Dozorevanje jabolk cv. 'Gala', 'Elstar' in 'Jonago...
PRIJAVA ZALOG VINA IN LETNEGA PRIDELKA
Uveljavljanje finančnega nadomestila za odpravo šk...
Vir: https://www.freepik.com; Prenos znanja na novo generacijo
Vabilo na ogled ekološke živinorejske kmetije Zbuk...
slika: samica plodove vinske mušice
Slika: škoda po divjadi_Kmečki Glas
Predavanje PRIPRAVA NA TRGATEV
Vabilo na predavanje EKO SEMENARSTVO
Vabilo na predavanje EKOLOŠKA REJA GOVEDI
Kako prijaviti višjo silo ali izreden dogodek
Dopolnjena tehnološka navodila za kmetovalce na po...
Opozorilo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in...
NUNJO, NUJNO, NUJNO!!! KMETOVALCI POZOR!!!
Slika_1_storitve s kmetijsko mehanizacijo in opremo_Kmetič_Škof_T
Varstvo vinske trte
Slika_1_Neurje s točo na Dolenjskem opustošilo vinograde_Zajc_M
Tretje zatiranje Ameriškega škržatka
Varstvo vinske trte
Varstvo vinske trte
Slika: Orehova muha (foto: J. Miklavc, KGZS Zavod Maribor)
Slika 1: neurje s točo na dolenjskem in v Posavju (foto Mateja Strgulec)
Slika_1_Preskrba z vodo na pašniku_Sotošek_V
slika: www.ivr.si
Obvestilo o potrditvi prvega primera APK pri divji...
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske...
Varstvo jablan in hrušk
Bodimo odgovorni - Afriška prašičja kuga pri sosed...
Varstvo vinske trte
slika: vir Dolenjski List
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Slika_1_Dan tehnike_Mavsar_M
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Varstvo vinske trte
Slika: Pixabay
Slika_1_pozna košnja v letu 2023_Sotošek_V
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske...
Varstvo jablan in hrušk
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske...
Odprt nov Javni razpis za naložbe v kmetijska gosp...
Vir: Interexport.si
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske...
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske...
Slika_1_Traktorska škropilnica_Mavsar_M
Varstvo jablan in hrušk
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske...
Slika: Krmljenje z mešalno krmilno prikolico (foto: Anja Mežan).
Vzorčenje voluminozne krme – kdaj in kako?
Paša živali (foto: Anja Mežan N.)
Slika_1_živina na paši_Kmetič_Škof_T
slika 1: pixabay
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske...
Cvetoče jablane_Cvelbar_U
Slika_1_čmrlj_Sven Lachmann
Varstvo jablan in hrušk
Ocena rodnosti in ukrepov za jablano ter regulacij...
slika: Agromehanika
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske...
Slika_1_kruh_Lavrič_C
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Obvestilo za zatiranje škodljivcev in bolezni v ol...
Pravilnik o integrirani pridelavi in tehnološka na...
Podaljšan rok za prijavo v integrirano pridelavo,...
Slika_1_Strokovno srečaje ekoloških pridelovalcev jabolk, januar 2023_Brence_A
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Slika_1_Kmetijska pokrajina_Kmetič_Škof_T
Anketa o zadovoljstvu uporabnikov enološkega labor...
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
mehanska obdelava tal v trajnih nasadih (slika: Kmečki glas)
Slika_1_Ovce_Kmetič_Škof_T
Slika_1_rez vinske trte_Kmetič_Škof_T
Slika_1_kruh in mleko_Doroteja Halas_OŠ Frama Metelka Škocjan
Slika: Posevek zelja, prekrit s protiinsektno mrežo (foto: Peterlin A.; 2022)
zahteva za tekače (slika: Mežan A.)
Slika_1_Predelava mesa_splet
Slika_1_Drobnica_Sotošek_V
Slika_1_Kozolec_Kmetič_Škof_T