Aktualno

Izberite kategorijo:
Slika_1_Primer jesenskih poplav reke Krke_Turk_A
Slika_1_Katero vino h kateri hrani_arhiv
Slika_1_območje OMD_Sotošek_V
Slika_1_Priprava drv_Sotošek_V
Slika_1_prostor za predelavo_Lavrič_T
Slika_1_Ekološka živinoreja_Sotošek_V
Slika_1_namakanje_Kmetič_Škof_T
Slika_1_odprava zaraščanjam_Kambič_Štukelj_M
Slika_1_drobnica_arhiv KGZS - Zavoda NM
Slika_1_senzorična analiza vina_Badovinac_I
slika: Zveza slovenske podeželske mladine
Slika_1_traktor na njivi_arhiv
slika 1: Med učinkovite ukrepe  prilagajanja na podnebne spremembe sodi tudi spomladanska setev podsevkov v žita (foto Mateja Strgulec)
Predavanja "Preusmeritev v ekološko kmetovanje"
Slika_1_Otroci z jabolkom_Kmetič_Škof_T
Najava obveznih usposabljanj za potrebe izvajan...
Najava obveznih usposabljanj za potrebe izvajan...
Najava obveznih usposabljanj za potrebe izvajan...
22. posvet o jagodi
Slika_1_ Orehova _ potica _ Krmc _B
Slika_1_Gnojenje s tekočimi organskimi gnojili_Strgulec_M
Vabilo na zaključni strokovni posvet "MOBILNA A...
Prijava škode zaradi pozebe med 3. in 7. aprilom
Slika_1_Ajdove jedi_DPŽD_Bela_Cerkev_Arhiv društva.
Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega k...
Slika_1_namakanje_Brence_A
Slika_1_govedo_Mežan_A
Varstvo jablan in hrušk
slika: rozinova potica s skuto_Longar Iva
Zatiranje plevelov v ozmnih žitih
Slika_1_označevanje vina_Badovinac_I
Slika_1_trsna rumenica_arhiv KGZS - Zavoda NM
Prijava škode v kmetijstvu na tekoči kmetijski...
Slika_1_Dopolnilne dejavnosti_Kmetič_Škof_T
Slika_1_Paša goveda in konj_Mežan_A
Slika:vinska klet, Badovinac I.
Slika_1_jabolčni zavitek_Kmetič_Škof_T
Slika_1_testiranje zrelosti jabolk_Kmetič_Škof_T
Srečanje kmetov Ponikva
Slika_1_testiranje zrelosti jabolk_Kmetič_Škof_T
Slika_1_plakat_ZIK Črnomelj
Slika_1_testiranje zrelosti jabolk_Kmetič_Škof_T
Slika_1_Dosejavanje travne ruše je zelo pomemben ukrep_Sotošek_V
Slika_1_praktični prikaz_Strgulec_M
Slika_1_Žita_Strgulec_M
Slika 1: Posevek ozimne pšenice(foto Mateja Strgulec)
Testiranje zrelosti jabolk
Praktični prikaz rezultatov EIP projekta PRO-pridelava Avtor: M. Glavan
Slika_1_Trgatev_Badovinac_I
določanje dozorevanja jabolk (foto: Mavsar Martin)
Dozorevanje jabolk cv. 'Gala', 'Elstar' in 'Jon...
Uveljavljanje finančnega nadomestila za odpravo...
Vir: https://www.freepik.com; Prenos znanja na novo generacijo
Vabilo na ogled ekološke živinorejske kmetije Z...
slika: samica plodove vinske mušice
Slika: škoda po divjadi_Kmečki Glas
Predavanje PRIPRAVA NA TRGATEV
Vabilo na predavanje EKO SEMENARSTVO
Vabilo na predavanje EKOLOŠKA REJA GOVEDI
Kako prijaviti višjo silo ali izreden dogodek
Dopolnjena tehnološka navodila za kmetovalce na...
Opozorilo Uprave za varno hrano, veterinarstvo...
NUNJO, NUJNO, NUJNO!!! KMETOVALCI POZOR!!!
Slika_1_storitve s kmetijsko mehanizacijo in opremo_Kmetič_Škof_T
Varstvo vinske trte
Slika_1_Neurje s točo na Dolenjskem opustošilo vinograde_Zajc_M
Tretje zatiranje Ameriškega škržatka
Varstvo vinske trte
Varstvo vinske trte
Slika: Orehova muha (foto: J. Miklavc, KGZS Zavod Maribor)
Slika 1: neurje s točo na dolenjskem in v Posavju (foto Mateja Strgulec)
Slika_1_Preskrba z vodo na pašniku_Sotošek_V
slika: www.ivr.si
Obvestilo o potrditvi prvega primera APK pri di...
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vin...
Varstvo jablan in hrušk
Bodimo odgovorni - Afriška prašičja kuga pri so...
Varstvo vinske trte
slika: vir Dolenjski List
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Slika_1_Dan tehnike_Mavsar_M
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Varstvo vinske trte
Slika: Pixabay
Slika_1_pozna košnja v letu 2023_Sotošek_V
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vin...
Varstvo jablan in hrušk
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vin...
Odprt nov Javni razpis za naložbe v kmetijska g...
Vir: Interexport.si
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vin...
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vin...
Slika_1_Traktorska škropilnica_Mavsar_M
Varstvo jablan in hrušk
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vin...
Slika: Krmljenje z mešalno krmilno prikolico (foto: Anja Mežan).
Vzorčenje voluminozne krme – kdaj in kako?
Paša živali (foto: Anja Mežan N.)
Slika_1_živina na paši_Kmetič_Škof_T
slika 1: pixabay
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vin...
Cvetoče jablane_Cvelbar_U
Slika_1_čmrlj_Sven Lachmann
Varstvo jablan in hrušk
Ocena rodnosti in ukrepov za jablano ter regula...
slika: Agromehanika
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vin...
Slika_1_kruh_Lavrič_C
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Obvestilo za zatiranje škodljivcev in bolezni v...
Pravilnik o integrirani pridelavi in tehnološka...
Podaljšan rok za prijavo v integrirano pridelav...
Slika_1_Strokovno srečaje ekoloških pridelovalcev jabolk, januar 2023_Brence_A
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Slika_1_Kmetijska pokrajina_Kmetič_Škof_T
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
mehanska obdelava tal v trajnih nasadih (slika: Kmečki glas)
Slika_1_Ovce_Kmetič_Škof_T
Slika_1_rez vinske trte_Kmetič_Škof_T
Slika_1_kruh in mleko_Doroteja Halas_OŠ Frama Metelka Škocjan
Slika: Posevek zelja, prekrit s protiinsektno mrežo (foto: Peterlin A.; 2022)
zahteva za tekače (slika: Mežan A.)
Slika_1_Predelava mesa_splet
Slika_1_Drobnica_Sotošek_V
Slika_1_Kozolec_Kmetič_Škof_T