Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

Varstvo rastlin, Sadjarstvo, Varstvo rastlin  | 
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

 

V nasadih jablan in hrušk se oblikujejo plodiči, ki presegajo premer 40 mm (74 po BBCH). Sekundarno odpadanje plodičev se počasi zaključuje.

Varstvo pred jablanovim škrlupom načrtujte s preventivno delujočimi sredstvi: CAPTAN 80 WG (2 kg/ha), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha), MERPLUS (2 l/ha), DELAN 70 WG (0,75 kg/ha),… KARBICURE (5 kg/ha), VITISAN (7,5 kg/ha) ali CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha; ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin). Zadnji trije pridejo v poštev tudi za varstvo nasadov v ekološki pridelavi in imajo delovanje še na nekatera druga glivična obolenja. Škrlupaste pege omogočajo sekundarno nadaljevanje okužb, katere niso za podcenjevati. Potrebno jih je nemudoma zaustaviti. Svetujemo tretiranje z dotikalnimi sredstvi v kombinaciji s pripravkom z daljšim kurativnim delovanjem: SCORE 250 EC (0,2 l/ha), DUAXO KONCENTRAT (1,1 l na višinski meter krošnje/ha), DOMARK 100 EC (0,4 l/ha), DIFCOR 250 EC (0,2 l/ha), MAVITA 250 EC (0,2 l/ha),…

Oblikujejo se razmere za razvoj listnih pegavosti, ki jih povzročajo glive Marssonina coronaria, Colletotrichum oz. Alternaria kompleksi. Tovrstni povzročitelji najpogosteje uspevajo v nasadih z ekološkim načinom pridelave, neredko pa jih zasledimo tudi drugod. Za ekološko varstvo nasadov pridejo v poštev izmenjujoči nanosi CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha), KARBICURE (5 kg/ha), oz. VITISAN (7,5 kg/ha) ter PRIPRAVKOV NA OSNOVI ŽVEPLA (do 5-8 kg/ha). Navedeni pristop ima v tem obdobju zaviralni učinek še na razvoj in mušje pegavosti in sajavosti plodov.

Pri varstvu pred jablanovo pepelovko uporabite SERCADIS PLUS (0,72 l/ha, oz. 0,4 l/10.000 m² listne površine), SERCADIS (0,25 l/ha), LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha), LUNA CARE (3 kg/ha; odsvetuje se uporaba na sorti 'Zlati delišes' in njenih varietetah), TERCEL (2,5 kg/ha), STROBY WG (0,2 kg/ha), REVYONA (2 l/ha),... Ob tem je potrebno tudi ročno odstranjevanje okuženih poganjkov iz nasada.

V primeru neurja s točo počakamo, da se rastline osušijo ter opravimo varstvo s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan (Captan, Merpan, Orthocide, Scab, Merplus).

Za varstvo pred jabolčnim zavijačem pridejo v poštev: CORAGEN (18 ml/hl, oz. 0,27 l/ha), VOLIAM (0,27 l/ha), EXIREL (0,9 l/ha), MADEX MAX (50 ml/ha/ meter višine krošnje) ali CARPOVIRUSIN (1 l/ha; slednja dva tudi v ekološki pridelavi). V nasadih s prerazmnožitvami listnih uši ali marmorirane smrdljivke lahko uporabite MOSPILAN 20 SG (0,5 kg/ha proti marmorirani smrdljivki; 0,04 % proti zavijaču), ki deluje na vse tri škodljive vrste. Proti pojavom gosenic drugih vrst zavijačev lahko v ekološki pridelavi uporabite tudi LEPINOX PLUS (1 kg/ha), AGREE WG (1 kg/ha) ali DELFIN WG (0,75 kg/ha) na osnovi Bacillus thuringiensis.

V primeri prerazmnožitev kolonij krvave uši uporabite PIRIMOR 50 WG (0,75 kg/ha) ali MOVENTO SC 100 (1,9 l/ha).

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN

 

V nasadih breskev in nektarin priporočamo nadaljevanje varstva pred breskovo pepelovko. Uporabite lahko PRIPRAVKE NA OSNOVI ŽVEPLA (5-7,5 kg/ha, oz. 5-6 l/ha), ki v trenutnem obdobju stransko učinkujejo tudi na breskov škrlup: AZUMO WG, BIOTIP SULFO 800 SC, COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL DISPERSS, MICROTHIOL SPECIAL, PEPELIN, POL-SULPHUR 800 SC, SULFAR, THIOVIT JET, VERTIPIN, VINDEX 80 WG. Proti pepelovki so na voljo tudi: SCORE 250 EC (0,45 l/ha), SERCADIS (0,15 l/ha) ali MAVITA 250 EC (0,45 l/ha).

Pridelovalce opozarjamo še na varstvo pred breskovim zavijačem in breskovima moljem s pripravki kot so: CORAGEN (18 ml/hl, oz. 0,27 l/ha), VOLIAM (18 ml/hl, oz. 0,27 l/ha), AFFIRM (3-4 kg/ha), DELAGETE 250 WG (0,3 kg/ha), LEPINOX PLUS (1 kg/ha) ali AGREE WG (1 kg/ha). LASER PLUS (0,25 l/ha) učinkuje še na resarje. Zadnji trije so primerni tudi za ekološko pridelavo.

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Pripravila: Domen Bajec in Ivica Imperl

 

 

VARSTVO JAGOD

 

V nasadih enkrat rodnih jagod je zorenje zaključeno. V kolikor boste obstoječe nasade ohranili za pridelavo še v naslednjem letu, priporočamo po končanem obiranju čiščenje listne mase ter drugih rastlinskih ostankov. Za tem opravite varstvo pred prerazmnoženimi populacijami fitofagnih pršic. Tako boste zmanjšali potencial škodljivih vrst v naslednji sezoni. Uporabite lahko PRIPRAVKE NA OSNOVI ŽVEPLA, MILBEKNOCK (1,25 l/ha), NISSORUN 10 WP (1 kg/ha) ali NISSORUN 250 SC (0,32 l/ha). Na mehkokožne vrste deluje MOVENTO SC 100 (1 l/ha; ima učinek še na rastlinjakove ščitkarje in listne uši). Očiščene sadike bodo med poletjem poganjale nove, mlade poganjke, ki bodo vsaj na začetku razvoja potrebovali dodatno varstvo pred jagodno pepelasto plesnijo in listnimi pegavostmi.

V nasadih večkrat rodnih (mesečnih) jagod je zorenje pridelka v teku. Visoka zračna vlaga in temperatura omogočajo intenzivnejše pojavljanje bolezni in škodljivcev. Zoper jagodno pepelasto plesen so registrirani pripravki: AQ-10 (70 g/ha), AMYLO-X (1,5 – 2,5 kg/ha), VITISAN (3 kg/ha), KARBICURE (3 kg/ha), SERCADIS PLUS (0,6 l/ha), TOPAS 100 EC (0,5 l/ha), MIRADOR 250 SC, ORTIVA, ZAFTRA AZT (1 kg/ha), SIGNUM (1,8 kg/ha; tudi proti črni pegavosti jagod – antraknozi), MAVITA 250 EC (0,5 l/ha), SCORE 250 EC (0,5 l/ha) in STROBY WG (0,3 l/ha), oz. pripravkov na osnovi žvepla: BIOTIP SULFO 800 SC (3-5 l/ha), THIOVIT JET (2-4 kg/ha), VERTIPIN (6 l/ha), ki zavirajo pepelovke, hkrati pa učinkujejo tudi na razvoj pršic. V primeru prerazmnožitev škodljivih vrst uporabite enega od predhodno navedenih akaricidov. Za delno zatiranje pršic je primeren tudi NATURALIS (1,25 l/ha), ki ga v tem obdobju priporočamo zlasti zoper resarje (1,5 l/ha). Slednji imajo trenutno precej okrepljene populacije. V poštev pridejo tudi LASER PLUS (0,15 l/ha), LASER 240 SC (0,45 l/ha) ali ASSET FIVE (0,64 l/ha – ima dovoljenje za nujne primere). Vsi navedeni insekticidi so primerni za ekološko pridelavo.

Pridelovalcem svetujemo, naj se z intenziviranjem varstva nasadov usmerjajo k sredstvom za biotično varstvo rastlin, ki omogočajo najkrajše karenčne dobe, oz. so celo brez njih.

Pripravila: Ivica Imperl in Domen Bajec

Pred ponovnim cvetenjem je ob pojavu bolezni ali škodljivcev dovoljeno uporabiti registrirane pripravke, vendar obvezno upoštevajte število rab v rastni sezoni in predpisane karence!

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki