Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte

Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte

Varstvo rastlin, Vinogradništvo  | 
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte

Vinska trta nadaljuje z razvojem listov. Mladike dosegajo velikost 10 – 15 cm (13 – 16 po lestvici BBCH).

Z zadnjim deževnimi dnevi so bili izpolnjeni pogoji za primarne okužbe s peronosporo vinske trte. Svetujemo preventivno varstvo vinogradov z dotikalno delujočimi pripravki kot so FOLLOW 80 WG (1,9 kg/ha), FOLPAN 80 WDG (1,9 kg/ha), POLYRAM DF (3 kg/ha), kateri so predvideni tudi za drugi zaščitni nanos pred črno pegavostjo vinske trte. Proti peronospori pridejo v tem času v poštev še DELAN PRO (3 l/ha), FYTOSAVE (2 l/ha), FOSHIELD (1 l/ha; zaporedna uporaba), MIKAL FLASH (3 kg/ha; zaporedna uporaba), MOMENTUM F (3 kg/ha; zaporedna uporaba), DAIMYO F (2,5 l/ha), VIDERYO F (2,5 l/ha), VINCYA F (2,5 l/ha). Od tretjega razvitega lista do cvetenja je v odmerku 1,25 kg/ha možna tudi raba bakrovih pripravkov BADGE WG ter od petega lista dalje CUPROXAT (5,3 l/ha), NORDOX 75 WG (1,6 kg/ha).

Topli dnevi s temperaturami nad 15°C omogočajo rabo žveplovih pripravkov: THIOVIT JET, COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL / ali DISPERSS, PEPELIN WG, SULFAR, VINDEX 80 WG, VERTIPIN, ki v odmerku 3 do 8 kg(l)/ha zmanjšajo stopnjo napada pršic trsne kodravosti (akarinoze), trsne pršice (erinoze), učinkujejo na zmanjševanje okužb črne pegavosti vinske trte in delujejo proti oidiju vinske trte.

Proti peronospori, oidiju in črni pegavosti vinske trte deluje tudi pripravek UNIVERSALIS (2 l/ha)

Na predelih kjer se pojavljajo izraziti napadi trsne listne pršice šiškarice / erinoza, je možno uporabiti VERTIMEC PRO (0,1 % koncentracija, največji dovoljeni odmerek je 1 l/ha).

Zatiranje fitofagnih pršic je pomembno tudi iz vidika preprečevanja širjenja virusnih obolenj kot je npr. Grapevine Pinot gris virus (GPGV).

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

 

Pripravil: mag. Domen Bajec

Nazaj

Prihajajoči dogodki