Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

Sadjarstvo, Varstvo rastlin  | 
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN

 

Brsti koščičastih sadnih vrst so v JV Sloveniji močno nabrekli in pri breskvi se bodo v prihodnjih dneh začeli razpirati. Vidne so svetlo rjave luske (51 po lestvici BBCH). Z rastjo nočnih temperatur bo razvoj v prihodnjih dneh pospešil.

Pridelovalcem svetujemo izvedbo preventivnega varstva pred breskovo kodravostjo. V nasadih je potrebno opraviti nanos zaščitnih sredstev še pred padavinami, ki bi predstavljale povečano nevarnost okužb. Za prvo tretiranje priporočamo pripravke na osnovi bakra, ki varujejo tudi pred listno luknjičavostjo koščičarjev in bakterijskimi okužbami: CUPRABLAU Z 35 WP (3,0 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WG (1,6 – 2,0 kg/ha; le proti listni luknjičavosti), BADGE WG (3,5 kg/ha; le proti listni luknjičavosti), NORDOX 75 WG (2 kg/ha; proti breskovi kodravosti). Poleg naštetih ima od 15.03.2023 do 14.07.2023 za poklicne uporabnike z registrirano ekološko pridelavo dovoljenje za nujne ukrepe tudi pripravek CURATIO žvepleno apnena brozga (proti breskovi kodravosti, listni luknjičavosti koščičarjev in breskovi pepelovki ga v nasadih breskev uporabljamo od BBCH 50 dalje v odmerku 6 l na meter višine krošnje).

Poskrbite za kvaliteten nanos z večjo porabo vode (priporočena količina je od 350 do 700 l/ha) in zaščitite tudi vrhove dreves. Optimalen nanos zahteva višjo zračno vlago in brezvetrje. Upoštevajte tudi, da padec temperatur pod ledišče povzroči ožige.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

 

V tem času pride v poštev tudi beljenjem debel z apnenim beležem, oz. kaolinskimi glinami, ki bodo z odbojem močnejših sončnih žarkov brstenje in pregrevanje debel upočasnili.

 

 

VARSTVO MARELIC

 

Nasadi marelic imajo na večini leg že zelo razvite brste. Za varstvo poznih sort pred listno luknjičavostjo koščičarjev pridejo v poštev pripravki kot so: BADGE WG (3,5 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WG (1,6 – 2,0 kg/ha) ali CUPRABLAU Z 35 WP (2,0 kg/ha). Poleg naštetih ima od 15.03.2023 do 14.07.2023 za poklicne uporabnike z registrirano ekološko pridelavo dovoljenje za nujne ukrepe tudi pripravek CURATIO žvepleno apnena brozga (proti listni luknjičavosti koščičarjev in marelični pepelovki ga v nasadih marelic uporabljamo od BBCH 50 dalje v odmerku 6 l na meter višine krošnje).

Med tem lahko na ranih legah zgodnje sorte že cvetijo. Proti okužbam s cvetno monilijo poskrbite s pripravki: AMYLO-X (1,5 do 2,5 kg/ha), CHORUS 50 WG (0,5 kg/ha), DUAXO KONCENTRAT (1,1 l na višinski meter krošnje), PRESTOP (2 kg/ha), PROLECTUS (330 g sredstva na višinski meter krošnje, oz. največ 1 kg/ha), REVYONA (1,8 l/ha), SERENADE ASO (8 l/ha), SIGNUM (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha), SWITCH 62,5 WG (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha), ZENBY (0,9 l/ha).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

 

Brsti jablan in tudi hruški so nabrekli, a še v mirovanju (51 po lestvici BBCH).

V tem obdobju priporočamo zaščitni pristop z metodo odvračanja sesajočih žuželk (predvsem hruševih bolšic) z nanosom kaolinskih glin. Ob povečani porabi vode (700-1000 l/ha) lahko uporabite npr. CUTISAN ali MALUSAN (odmerek 30 kg/ha), fino mleti kaolin brez primesi, sicer namenjen zmanjšanju mrežavosti plodov jablan in hrušk. Nanos je smiselno do konca brstenja večkrat ponoviti. Število ponovitev je odvisno od trajanja odlaganja jajčec hruševih bolšic in intenzivnosti izpiranja ob padavinah. Pristop je možno uporabiti v integrirani in ekološki pridelavi sadja.

V nasadih jablan bodite pozorni na nalet vrtnih zavrtačev, hroščkov iz skupine podlubnikov, kateri so aktivni z vsakim toplejšim dnem. Hroščki z zavrtavanjem v deblo in poganjke izčrpajo sadike in starejša obolela drevesa, ki zato kmalu propadejo. Njihovo številčnost lahko zmanjšujete s pomočjo alkoholnih pasti (rdeče barvne plošče REBELL ROSSO ali jih sestavite sami iz rumenih lepljivih plošč, pod katere namestite 0,5 l plastenko z 2 dcl alkohola).

Hkrati pridelovalce obveščamo tudi o pridobitvi izjemnega dovoljenja za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za pripravek ASSET FIVE. Sredstvo je namenjeno varstvu pred jablanovim cvetožerom v 0,064 % koncentraciji (0,96 l v 1500 l vode na ha) v obdobju naletanja hroščkov – v začetku brstenja jablane (51 – 54 po lestvici BBCH). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO JAGOD

 

Pridelovalcem jagod svetujemo, da po očiščenju nasadov opravite nanos bakrovih pripravkov, ki bodo preventivno varovali pred okužbami s povzročitelji listnih pegavosti. Uporabite CUPRABLAU Z 35 WG (1,5 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (1,5 kg/ha) ali NORDOX (3,3 kg/ha).

V prihajajočih dneh bodo temperaturne razmere postale še bolj ugodne za učinkovito ukrepanje proti jagodni pepelasti plesni. V ta namen pridejo v poštev za to registrirani žveplovi pripravki.

Naraščanje temperatur ozračja in hiter razvoj jagodnjakov bodo omogočili tudi krepitev populacij fitofagnih pršic. Na njihove prerazmnožitve bodite pozorni zlasti na površinah, kjer ste imeli težave že v preteklem letu.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Nazaj

Prihajajoči dogodki