Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte

Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte

Varstvo rastlin, Vinogradništvo  | 
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte

Vinska trta nadaljuje z razvojem socvetij. Socvetja so večinoma razvita, z ločenimi cvetovi (55 – 57 po lestvici BBCH). Mladike dosegajo velikost 25 – 50 cm.

Za varstvo pred peronosporo vinske trte svetujemo predvsem uporabo sredstev s kombiniranim delovanjem: TWINGO (3 kg/ha), REBOOT (0,4 kg/ha), FOLPAN GOLD (v odmerku 2 kg/ha do konca cvetenja), FORUM STAR (1,6 kg/ha), MOMENTUM TRIO (3 kg/ha), MIKAL PREMIUM F (3 kg/ha), MAGMA TRIPLE WG (3 kg/ha), MIKAL FLASH (4 kg/ha), MOMENTUM F (4 kg/ha), AMPEXIO (0,5 kg/ha), SFINGA EXTRA WDG (1,5 kg/ha),… Pri sredstvih z a.s. fosetil-Al je potrebna zaporedna uporaba pripravkov s to snovjo. Od tretjega razvitega lista do cvetenja je v odmerku 1,25 kg/ha možna tudi raba bakrovih pripravkov BADGE WG ter od petega lista dalje CUPROXAT (5,3 l/ha), NORDOX 75 WG (1,6 kg/ha), KOCIDE 2000 (2 kg/ha), ki pridejo v poštev tudi v ekološki pridelavi.

Oblikujejo se zelo ugodne razmere za okužbe z oidijem vinske trte. Na nekaterih legah je ob preteklih padavinah zaslediti tudi okužbe mladik s sivo plesnijo. Za varstvo svetujemo pripravke kot so: LUNA EXPERIENCE (0,375 l/ha), LUNA MAX (1 l/ha), COLLIS (0,4 l/ha), SPIROX (0,4 l/ha), SPIROX D (0,5 l/ha), KARATHANE GOLD 350 SC (0,5 l/ha), KUSABI 300 SC (0,15 l/ha),...

Topli dnevi s temperaturami nad 15 °C so primerni tudi za rabo pripravkov na osnovi žvepla: THIOVIT JET, COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL / ali DISPERSS, PEPELIN WG, SULFAR, VINDEX 80 WG, VERTIPIN, ki v odmerku 3 do 8 kg(l)/ha zmanjšajo stopnjo napada pršic trsne kodravosti (akarinoze), trsne pršice (erinoze) in delujejo proti oidiju vinske trte.

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Pripravil: mag. Domen Bajec

Nazaj

Prihajajoči dogodki