Priprava živali na pašo

Priprava živali na pašo

Živinoreja, Travništvo in pridelava krme, Namakanje  | 
Paša živali (foto: Anja Mežan N.)

Paša živali (foto: Anja Mežan N.)

Paša je prav gotovo najcenejša krma, pravilna raba paše (za mnoge) najzahtevnejša oblika krmljenja govedi. Živali je potrebno na pašo ustrezno pripraviti.

Ključne besede: paša, koprološka analiza, priprava živali na pašo

Zgodnja spomladi je čas, ko moramo pripraviti živali na pašo. Priprava živali na pašo je pomemben rejskih ukrep preden živali zapustijo hlev.

Preden govedo zapusti hlev, ga je potrebno privaditi na nov krmni obrok, zato vsaj deset do štirinajst dni pred odhodom goveda na pašo pričnemo s postopno spremembo krmnega obroka iz zimskega na letni obrok. S tem se izognemo prebavnim in presnovnim težavam. Mlade živali, ki še niso bile na paši, je potrebno pred odhodom na pašo pripraviti na električnega pastirja. K pripravi živali na pašo sodi tudi preverjanje okužb notranjih zajedavcev. Med notranjimi zajedavci so pomembni želodčno črevesni in pljučni zajedavci, ki najbolj ogrožajo mlade živali in živali, ki so prvič na paši. Zajedavci živali vznemirjajo, povzročajo nelagodje, negativno vplivajo na količino prirejenega mleka, zmanjšujejo priraste in predstavljajo tveganje za resne zdravstvene težave. Morebitno prisotnost z notranjimi zajedavci preverimo tako, da pošljemo vzorce blata na koprološko analizo. Počakamo na rezultate in ob morebitni prisotnosti notranjih zajedavcev in strokovni presoji veterinarja živali zdravimo. Po končanem zdravljenju se živali spustijo na pašo. Krave, katerih mleko se uporablja za prehrano ljudi, se lahko tretirajo v času presušitve. Vsa zdravljenja beležite v Dnevnik veterinarskih posegov. Koprološke analize in morebitno tretiranje je potrebno opraviti tudi ob koncu paše. Pred odgonom goveda na pašo je potrebno govedu narediti korekcijo parkljev. Sistem paše prilagodite površinam, ki so vam na voljo. Spomladi pričnemo s pašo na pašnikih, ki so bili v jeseni zadnji pokošeni. Pašnike, ki jih je govedo jeseni zadnje paslo spomladi pokosite. To je eden od preventivnih ukrepov pred morebitnimi spomladanskimi okužbami s paraziti. Pravilna raba paše (za mnoge) je najzahtevnejša oblika krmljenja govedi, to velja še posebej za krave molznice. Za krave molznice z visoko prirejo paša ni najbolj popolna krma, predvsem zato, ker se vrednosti hranil med pašno sezono precej in tudi dokaj hitro spreminjajo. Zato je potrebno prilagajati krmne obroke glede na količino in kakovost paše. Najboljši uspeh imamo lahko, če poznamo vrednosti hranil v paši (kemijske analize) in na podlagi tega izračunamo in uravnavamo krmne obroke. Za dobro prirejo je potrebno oceniti tudi količino pridelka s travinja. V kolikor ugotovimo, da paša več ne zadošča za pokritje prehranskih potreb živali v različnih obdobjih prireje je potrebno govedo na paši dokrmljevati. Govedu na paši moramo zagotoviti tudi zadostno količino pitne vode in nuditi tudi možnost varnega umika pred neugodnimi vremenskimi vplivi (neurja, sončna pripeka,…).

Pripravila: Anja Mežan, specialistka za živinorejo; KGZS-Zavod Novo mesto

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Projekti

Prikaz dobrih praks ekološkega kmetijstva na Hrvaškem

09. 10. 2023 ob 07:00

Hrvaška

Vabimo vas na strokovno ekskurzijo ogledov dobrih praks s področja ekološke živinoreje ter trženja, ki ga organiziramo v okviru Javnega naročila “Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023”, ki bo v ponedeljek, 9.10.2023.

 

Demonstracijski prikaz - Dezinfekcija vode za namakanje

12. 10. 2023 ob 07:00

Komunala Novo mesto, Gostilna pri Jernej...

V okviru Izvedbe aktivnosti demonstracijskega projekta – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelave živil na kmetijah, sklop G NAMAKNJE, vas vabimo na demonstracijski prikaz -  Dezinfekcija vode za namakanje in sicer  v ČETRTEK, 12. 10. 2023.

Varstvo narave in okolja

Demonstracijska delavnica OHRANJANJE MEJIC (MEJ)

13. 10. 2023 ob 09:00

Turistična kmetija Pr Martinovih-Krhin,...

Vebljeni na brezplačno demonstracijsko delavnico: Ohranjanje mejic, katere namen je, da kmete, ki kmetujete na najbolj ranljivih območjih Natura 2000 ozavestimo in usposobimo s področja ohranjanja narave in krajine za povečano izvajanje naravovarstvenih ukrepov SN SKP 2023-2027, za blaženje podnebnih sprememb in za prilagajanje nanje v kmetijstvu.

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.