Obvestilo o potrditvi prvega primera APK pri divjih prašičih na Hrvaškem

Obvestilo o potrditvi prvega primera APK pri divjih prašičih na Hrvaškem

Živinoreja, Dopolnilne dejavnosti, Obvestila, Poljedelstvo, Travništvo in pridelava krme  | 
Obvestilo o potrditvi prvega primera APK pri divjih prašičih na Hrvaškem

Afriška prašičja kuga (APK) je nalezljiva virusna bolezen, ki prizadene divje in domače prašiče. Bolezen se prenaša z neposrednim dotikom med divjimi in domačimi prašiči. Za bolezen je značilno, da se izredno hitro širi. V primeru pojava APK v Sloveniji, bi le ta predstavljala resno grožnjo slovenski prašičereji, saj posledice bolezni povzročajo veliko gospodarsko škodo.

Ključne besede: afriška prašičja kuga

Afriška prašičja kuga (APK) je nalezljiva virusna bolezen, ki prizadene divje in domače prašiče. V primeru pojava APK v Sloveniji, bi le ta predstavljala resno grožnjo slovenski prašičereji. Posledice bolezni povzročajo veliko gospodarsko škodo!

Njeno širjenje iz vzhoda Evrope (Bolgarija, Romunija, Srbija) proti zahodu predstavlja vse večje tveganje za vnos bolezni tudi v Slovenijo. Še posebej sedaj, ko je bila konec junija APK potrjena pri domačih prašičih na Hrvaškem, v Vukovarsko Sremski županiji na območju Bijeline (Republika Srbska) in sicer v bližini meje s Srbijo ter Bosno in Hercegovino. Danes, 7.7.2023 pa je Hrvaška obvestila Komisijo in države članice o prvi potrditvi APK pri divjih prašičih. Bolezen so potrdili pri divjem prašiču, odstreljenem zaradi kliničnih znakov, znotraj vzpostavljenega območja z omejitvami zaradi APK pri domačih prašičih. Na celotnem območju Vukovarsko – Srijemske (slika 1) županije velja, poleg ostalih ukrepov, tudi prepoved lova na divje prašiče (vir: UVHVVR).

 

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zato poziva lovce, da se ne odpravljajo na lov na drugo divjad na območje z omejitvami, saj to predstavlja veliko tveganje za vnos bolezni v Slovenijo.

Posebna pozornost lovcev mora biti usmerjena:

  • na spremembe zdravstvenega stanja v populaciji divjih prašičev,
  • če ste tudi imetnik domačih prašičev, po lovu oziroma stiku z divjimi prašiči obleko in obutev zamenjajte in razkužite, preden pridete v stik z domačimi prašiči,
  • ko se vračate z lovskega turizma, ne prinašajte izdelkov, vključno z lovskimi trofejami, ki niso ustrezno obdelane, surovin in živil z območij, kjer veljajo omejitve zaradi APK oziroma se prepričajte, da je to dovoljeno.

Vsak pogin ali spremembo v obnašanju divjih prašičev nemudoma javite na 112!

Po Pravilniku o boleznih živali spada APK med obvezno prijavljive bolezni, zato je dolžnost imetnika živali, da v primeru suma, da so živali zbolele za APK, sum prijavi pristojni veterinarski službi. Do prihoda veterinarske službe mora imetnik živali zavarovati območje, kjer se nahaja sumljiva žival.

Na bolezen pa lahko naletimo tudi izven kmetije, zato sprehajalce, pohodnike, gozdarje in delavce v gozdu naprošamo, da v primeru, da najdete v naravi poginulega divjega prašiča, to sporočite na 112. Pri tem je zelo pomembno, da se živali ne dotikate in po prihodu domov oblačila zamenjate in operete ter obutev temeljito očistite ter razkužite. Glede na to, da je za bolezen značilno, da se hitro širi jo lahko s hitrim reagiranjem tako rejcev kakor tudi ostalih občanov hitro omejimo.

Le na podlagi pravočasnih informacij lahko hitro in učinkovito ukrepamo, da preprečimo najhujše!

                                                                            KGZS – Zavod NM

                                                              Anja Mežan, specialistka za živinorejo

Nazaj

Prihajajoči dogodki