Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

Sadjarstvo, Varstvo rastlin  | 
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

 

Brsti jablan se močno nabrekli in se razpirajo (51 – 53 po BBCH). Hruške odpirajo cvetne brste (52 – 53 po lestvici BBCH).

V naslednjih dneh bo potrebno poskrbeti za preventivno varstvo pred jablanovim škrlupom in boleznimi lesa (gniloba koreninskega vratu, jablanov rak, hrušev ožig,…). Zimske spore so se na odpadlem listju v nasadih oblikovale konec meseca februarja. Trosišča so zorela prvo dekado marca in ob naslednjih padavinah pričakujemo prve blage izbruhe. Ta čas dejanskih okužb še ni pričakovati. Do njih bo lahko prišlo ob nadaljnjih padavinah, ko bodo brsti bolj razprti. Predlagamo uporabo pripravkov na osnovi bakra: CUPRABLAU Z 35 WG (3 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha), CUPRABLAU Z 50 WP (2 kg/ha), KOCIDE 2000 (2 kg/ha), NORDOX 75 WG (1,6 kg/ha), BADGE WG (2,9 kg/ha).

Če je pregled lesa iz zimskega obdobja pokazal, da prezimitveni potencial jajčec rdeče sadne pršice ali listnih uši, oz. kaparjev velik, lahko dodate OVITEX (do 20 l/ha) ali FRUTAPON (do 30 l/ha). Oljni pripravek za optimalen nanos sicer potrebuje večjo porabo vode (1000 l/ha), med tem, ko baker nanašamo pri nižjih količinah (350 l/ha).

Če obdelujete nasade na škrlup odpornih sort in od povzročiteljev bolezni prevladujejo težave z jablanovo pepelasto plesnijo, listnimi pegavostmi ter drugimi periodičnimi obolenji listne površine, priporočamo CURATIO žvepleno apneno brozgo (6 l na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha; namenjena varstvu pred jablanovim škrlupom, listnimi pegavostmi, jablanovo pepelovko in sajavostjo in mušjo pegavostjo plodov), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin.

V nasadih, ki so podvrženi napadom jablanovega cvetožera, priporočamo spremljanje začetka naletanja hroščkov. Zelo so izpostavljeni nasadi v bližini gozda, visokodebelnih dreves jablan, oz. nasadi, kjer napade beležimo že več zaporednih let. V intenzivni ekološki pridelavi imamo tako v zadnjih letih izkušnjo z ustalitvijo cvetožerove populacije povsod, kjer je v preteklosti že prihajalo do prerazmnožitev. Nalet hroščkov sledimo na več načinov. Najpreprostejši je obešanje belih lepljivih plošč, s katerimi zaznamo prve pojave. Hkrati podajamo opombo, da so bele lepljive plošče privlačne in usodne tudi za številne koristne organizme, zato jih je po zaključenem spremljanju (cvetožera in grizlice) nemudoma odstraniti iz nasada. Po ugotovljenem začetku leta hroščkov, številčnost najlažje beležimo z otresanjem vej in poganjkov. V delu dneva z nižjimi temperaturami (zjutraj) so žuželke še otrple in jih z otresanjem vej nad podloženo svetlo podlago (npr. lepenka, platnena podloga) hitro opazimo. Prag škodljivosti je 20 hroščkov na 100 stresenih vej. Ob tem na znamenja napada pregledujemo brste z drobnimi izvrtinicami. Ocenjuje se lahko tudi prag škodljivosti po deležu napadenih brstov, ko je pri slabem cvetnem nastavku je prag 15%, oz. pri zelo dobrem nastavku do 30% napadenih brstov. Škoda se lahko še stopnjuje v situacijah, ko nastopijo vremenske ohladitve, ki upočasnijo razvoj dreves, kar vodi v daljšo izpostavljenost napadov. Za varstvo ukrepate z ASSET FIVE (0,064 % konc., oz. 0,96 l v 1500 l vode na ha; s sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat), ki ima dovoljenje za nujne primere varstva rastlin. Pripravek je nevaren za čebele!

Nadaljujte tudi z metodo odvračanja sesajočih žuželk (predvsem hruševih bolšic) z nanosom kaolinskih glin. Ob povečani porabi vode (700-1000 l/ha) lahko uporabite npr. CUTISAN ali MALUSAN (odmerek 30 kg/ha), fino mleti kaolin brez primesi, sicer namenjen zmanjšanju mrežavosti plodov jablan in hrušk. Nanos je smiselno do konca brstenja večkrat ponoviti. Število ponovitev je odvisno od trajanja odlaganja jajčec hruševih bolšic in intenzivnosti izpiranja ob padavinah. Pristop je možno uporabiti v integrirani in ekološki pridelavi sadja.

V nasadih jablan bodite pozorni na nalet vrtnih zavrtačev, hroščkov iz skupine podlubnikov, kateri so aktivni z vsakim toplejšim dnem. Hroščki z zavrtavanjem v deblo in poganjke izčrpajo sadike in starejša obolela drevesa, ki zato kmalu propadejo. Njihovo številčnost lahko zmanjšujete s pomočjo alkoholnih pasti (rdeče barvne plošče REBELL ROSSO ali jih sestavite sami iz rumenih lepljivih plošč, pod katere namestite 0,5 l plastenko z 2 dcl alkohola).

Vsi navedeni pripravki so primerni tudi v ekološki pridelavi.

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

 

 

VARSTVO MARELIC

 

Nasadi marelic cvetijo (60 – 67 po lestvici BBCH).

Ob deževnem vremenu je potrebno poskrbeti za varstvo pred cvetno monilijo. Tretira se dvakrat, prvič na začetku cvetenja in drugič ob odpadanju venčnih listov. Svetujemo rabo pripravkov kot so: AMYLO-X (1,5 do 2,5 kg/ha), CHORUS 50 WG (0,5 kg/ha), DUAXO KONCENTRAT (1,1 l na višinski meter krošnje), PRESTOP (2 kg/ha), PROLECTUS (330 g sredstva na višinski meter krošnje, oz. največ 1 kg/ha), REVYONA (1,8 l/ha), SERENADE ASO (8 l/ha), SIGNUM (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha), SWITCH 62,5 WG (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha), ZENBY (0,9 l/ha). Sredstva Amylo X, Serenade Aso in Prestop so dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN

 

Brsti breskev in nektarin so se začeli razpirati. Na zgodnjih legah so vidni posamezni cvetni popki (53 – 55 po lestvici BBCH).

V deževne vremenu je nevarnost okužb z breskovo kodravostjo velika. Nadaljevati je potrebno s preventivnim varstvom. Če so zeleni deli brsta še vedno zakriti, lahko uporabite pripravke na osnovi bakra, ki varujejo tudi pred listno luknjičavostjo koščičarjev in bakterijskimi okužbami: CUPRABLAU Z 35 WP (3,0 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WG (1,6 – 2,0 kg/ha; le proti listni luknjičavosti), BADGE WG (3,5 kg/ha; le proti listni luknjičavosti), NORDOX 75 WG (2 kg/ha; proti breskovi kodravosti). Poleg naštetih ima od 15.03.2023 do 14.07.2023 za poklicne uporabnike z registrirano ekološko pridelavo dovoljenje za nujne ukrepe tudi pripravek CURATIO žvepleno apnena brozga (proti breskovi kodravosti, listni luknjičavosti koščičarjev in breskovi pepelovki ga v nasadih breskev uporabljamo od BBCH 50 dalje v odmerku 6 l na meter višine krošnje). Na zgodnejših legah, kjer so opazni zeleni deli brsta in cvetne zasnove, je potrebno uporabiti sredstvo SYLLIT 400 EC (2,25 l/ha; uporabi se ga lahko največ 2 × v eni rastni dobi, v presledku najmanj 7 dni).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO ČEŠENJ, VIŠENJ IN SLIV

 

V času pred odpiranjem brstov je v nasadih sliv potrebno opraviti varstvo pred listno luknjičavostjo koščičarjev. V poštev pridejo pripravki na osnovi bakra: CUPRABLAU Z 35 WG (1,6 – 2,0 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (2,0 kg/ha) ali BADGE WG (3,5 kg/ha). Poleg naštetih ima od 15.03.2023 do 14.07.2023 za poklicne uporabnike z registrirano ekološko pridelavo dovoljenje za nujne primere tudi pripravek CURATIO žvepleno apnena brozga (od BBCH 50 dalje v odmerku 6 l na meter višine krošnje).

Vsi navedeni pripravki so primerni tudi v ekološki pridelavi.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC

 

Pridelovalcem ameriških borovnic svetujemo, da po opravljeni rezi opravite preventivno varstvo pred boleznimi lesa in skorje ter listnimi pegavostmi. V poštev prideta pripravka na osnovi bakra: CUPRABLAU Z 35 WG (2 – 3 kg/ha) ali CUPRABLAU Z 35 WP (2 – 3 kg/ha).

Do stopnje brstenja - močno razprtih brstov (54 po lestvici BBCH) lahko porabite tudi CURATIO žvepleno apneno brozgo (v odmerku 6 l na meter višine krošnje), ki ima od 15.03.2023 do 14.07.2023 za poklicne uporabnike z registrirano ekološko pridelavo dovoljenje za nujne primere varstva pred antraknozo, boleznimi lesa in skorje. Žvepleno apnena brozga se z drugimi z sredstvi ne kombinira.

Kjer imate v nasadu prisoten napad kaparjev, lahko v tem času uporabite še oljne pripravke kot je OVITEX (do 20 l/ha), ki deluje na prezimitvene stadije listnih uši in pršic. Za točkovno nanašanje na napadenih predelih rastlin prideta v poštev še Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline – koncentrat (20 ml/ 1 l vode) ali Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline – razpršilka.

Vsi navedeni pripravki so primerni tudi v ekološki pridelavi.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

 

pripravil: mag. Domen Bajec,

Nazaj

Prihajajoči dogodki