Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

Sadjarstvo, Varstvo rastlin  | 
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

 

V nasadih jablan in hrušk se oblikujejo plodiči, ki imajo premer 25 in več mm (72 po BBCH).

Varstvo pred jablanovim škrlupom načrtujte s preventivno delujočimi sredstvi kot so: CAPTAN 80 WG (2 kg/ha), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha), MERPLUS (2 l/ha), POLYRAM DF (2 kg/ha), ALCOBAN (0,75 kg/ha), DELAN 70 WG (0,75 kg/ha), DELAN PRO (2,5 l/ha), … KARBICURE (5 kg/ha,), VITISAN (7,5 kg/ha) ali CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha; ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin). Zadnji trije pridejo v poštev tudi za varstvo nasadov v ekološki pridelavi in imajo delovaje še na nekatera druga glivična obolenja. Kjer so se po zadnjih močnih okužbah na listju razvile škrlupaste pege, je potrebno nemudoma zaustaviti razvoj sekundarnih okužb. Svetujemo tretiranje z dotikalnimi sredstvi v kombinaciji s pripravkom z daljšim kurativnim delovanjem: SCORE 250 EC (0,2 l/ha), DUAXO KONCENTRAT (1,1 l na višinski meter krošnje/ha), DOMARK 100 EC (0,4 l/ha), DIFCOR 250 EC (0,2 l/ha), MAVITA 250 EC (0,2 l/ha),…

Pri varstvu pred jablanovo pepelovko uporabite SERCADIS PLUS (0,72 l/ha, oz. 0,4 l/10.000 m² listne površine), SERCADIS (0,25 l/ha), LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha), LUNA CARE (3 kg/ha; odsvetuje se uporaba na sorti 'Zlati delišes' in njenih varietetah), TERCEL (2,5 kg/ha), STROBY WG (0,2 kg/ha), REVYONA (2 l/ha),... Ob tem je potrebno tudi ročno odstranjevanje okuženih poganjkov iz nasada.

V primeru neurja s točo svetujemo uporabo pripravkov, ki vsebujejo aktivno snov kaptan (Captan, Merpan, Orthocide, Scab, Merplus).

Proti odloženim jajčecem in razvijajočim gosenicam prvega rodu jabolčnega zavijača svetujemo: CORAGEN (18 ml/hl, oz. 0,27 l/ha), VOLIAM (0,27 l/ha), EXIREL (0,9 l/ha), MADEX MAX (50 ml/ha/ meter višine krošnje) ali CARPOVIRUSIN (1 l/ha). Pripravek MOSPILAN 20 SG (0,5 kg/ha) pride v poštev v naslednjih dneh – v tistih nasadih, kjer so se začeli množični naleti marmorirane smrdljivke.

Zlasti pridelovalce hrušk opozarjamo na spremljanje populacije marmorirane smrdljivke. V primeru prerazmnožitev je možna uporaba pripravkov kot so: MOSPILAN 20 SG (0,5 kg/ha; največ 2 × v rastni dobi), ASSET FIVE (0,96 l v 1.500 l vode; oz. 0,064 % konc.; največ 3 × v rastni dobi; ima izjemno dovoljenje za primere varstva rastlin), DECIS 100 EC (75 ml/ha, ob porabi vode 1500 l; največ 1 × v rastni dobi), DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha; največ 2 × v rastni dobi), KARATE ZEON 5 CS (0,018 % konc.; največ 2 × v rastni dobi). Navedenih sredstev se ne sme uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu. Posebno je potrebno paziti na varstvo čebel in vodnih virov.

Kolonije krvave uši se selijo v višje predele dreves. Za varstvo priporočamo MOVENTO SC 100 (1,9 l/ha), ki učinkuje tudi na ameriškega kaparja ali PIRIMOR 50 WG (0,75 kg/ha).

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

Obvestilo pripravil: mag. Domen Bajec

Nazaj

Prihajajoči dogodki