Najava obveznih usposabljanj za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali za leto 2023 za operacijo DŽ - DROBNICA IN DŽ - KONJI

Najava obveznih usposabljanj za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali za leto 2023 za operacijo DŽ - DROBNICA IN DŽ - KONJI

Živinoreja, Projekti, Razvoj podeželja  | 
Najava obveznih usposabljanj za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali za leto 2023 za operacijo DŽ - DROBNICA IN DŽ - KONJI

Vsak, ki se je vključil v intervencijo dobrobit živali (DŽ) iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo (SN SKP 2023–2027), mora najpozneje do 15. decembra 2023 opraviti usposabljanje s področja intervencije DŽ.

Usposabljanje obsega najmanj štiri pedagoške ure. Namen intervencije DŽ je spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izpolnjevanju zahtev za dobrobit živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja, navedene v uredbi, ki ureja pogojenost, in običajno rejsko prakso,

ki je v skladu z Uredbo 2021/2115/EU opredeljena za te zahteve v SN SKP 2023–2027.

 

V LETU 2023 JE POTREBNO USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 15. 12. 2023!

 

LETOS BODO USPOSABLJANJA ZA UKREP DŽ – DROBNICA ZGOLJ V ORGANIZACIJI KGZS – KGZ CELJE, ZATO BOSTE REJCI DROBNICE Z OBMOČJA KGZ NOVO MESTO, NA USPOSABLJANJE VABLJENI S STRANI KGZ CELJE!!!

 

USPOSABLJANJA ZA UKREP DŽ – KONJI JE V ORGANIZACIJI VETERINARSKE FAKULTETE, ZATO BOSTE REJCI KONJ Z OBMOČJA KGZ NOVO MESTO, NA USPOSABLJANJE VABLJENI S STRANI VETERINARSKE FAKULTETE!!!

 

Vse informacije o javnem razpisu za podintervencijo izmenjava znanja in prenos informacij s področja intervencije dobrobit živali za leto 2023 in povezava do videa: Dobra praksa dobrobiti živali, najdete na tej povezavi https://www.kgzs.si/dz2022-6957

 

Vse ostale informacije najdete med priponkami.

Nazaj

Prihajajoči dogodki