Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

Sadjarstvo, Varstvo rastlin, Obvestila  | 
Slika: Orehova muha (foto: J. Miklavc, KGZS Zavod Maribor)

Slika: Orehova muha (foto: J. Miklavc, KGZS Zavod Maribor)

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

 

Plodovi v nasadih jablan in hrušk presegajo polovico končne velikosti (76 po lestvici BBCH).

Redno varstvo pred jablanovim škrlupom vzdržujte na 10 do 14 dni, oz. prilagodite na morebitne padavine. Ob nevihtah z intenzivnimi nalivi (30 in več l/m2), ki hitro izperejo fungicidno oblogo, je potrebno nanos obnoviti. Še naprej priporočamo preventivno delujoče pripravke: CAPTAN 80 WG (2 kg/ha), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha), MERPLUS (2 l/ha), DELAN 70 WG (0,75 kg/ha),… KARBICURE (5 kg/ha), VITISAN (7,5 kg/ha) ali CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha; ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin). Zadnji trije pridejo v poštev tudi za varstvo nasadov v ekološki pridelavi in imajo delovanje še na nekatera druga glivična obolenja.

Okužbe s povzročitelji listnih pegavosti na jablani (Marssonina coronaria, Colletotrichum oz. Alternaria kompleksi) preprečujte z izmenjujočimi nanosi VITISAN (7,5 kg/ha), oz. KARBICURE (5 kg/ha), CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha) ter PRIPRAVKI NA OSNOVI ŽVEPLA (do 5-8 kg/ha). Navedene bolezni se najpogosteje pojavljajo v nasadih z ekološkim načinom pridelave, neredko pa jih zasledimo tudi drugod. Opisani pristop ima zaviralni učinek še na razvoj in mušje pegavosti in sajavosti plodov.

Poganjke okužene z jablanovo pepelovko izrezujte in ročno odstranjujte iz nasada. Priporočamo tudi redno dodajanje sredstev na osnovi žvepla (4 – 6 kg/ha, oz. l/ha)

V primeru neurja s točo počakamo, da se rastline osušijo ter opravimo varstvo s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan (Captan, Merpan, Orthocide, Scab, Merplus).

Če med spremljanjem stanja v nasadu zasledite povečano številčnost marmorirane smrdljivke, pride v poštev ukrepanje s pripravkom MOSPILAN 20 SG (0,5 kg/ha; največ 2 × v rastni dobi), kateri je predviden tudi proti listnim ušem in gosenicam zavijačev. Zoper njo so registrirani še dotikalno delujoči: ASSET FIVE (0,96 l v 1.500 l vode; oz. 0,064 % konc.; največ 3 × v rastni dobi; ima izjemno dovoljenje za primere varstva rastlin), DECIS 100 EC (75 ml/ha, ob porabi vode 1500 l; največ 1 × v rastni dobi), DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha; največ 2 × v rastni dobi), KARATE ZEON 5 CS (0,018 % konc.; največ 2 × v rastni dobi). Uporaba slednjih sredstev v vročem vremenu ne pride v poštev. Posebno je potrebno paziti na varstvo čebel in vodnih virov. Na nalete stenic odvračalno vpliva še nanos pripravkov na osnovi žvepla in kaolinskih glin (KUTISAN, MALUSAN,…).

Pridelovalce obveščamo o pojavljanju drugega rodu jabolčnega zavijača. Za varstvo priporočamo AFFIRM (1 kg/ha na 1 m višine krošnje; največ 4 kg/ha), AFFIRM OPTI (2 kg/ha), DELEGATE 250 WG (0,3 kg/ha; le 1× v rastni dobi), LASER PLUS (0,3 l/ha; le 1× v rastni dobi), oz. MADEX MAX (50 ml/ha na 1 m višine krošnje) ali CARPOVIRUSINE (1 l/ha). Zadnji trije so primerni tudi v ekološki pridelavi.

Izvedba zaščite je smiselna zlasti iz vidika pojavljanja tudi drugih vrst zavijačev. Izstopa drugi rod breskovega zavijača in občasno pojavljanje koruzne vešče. Zoper slednje lahko uporabite še sredstva na osnovi Bacillus thuringhiensis: LEPINOX PLUS (1 kg/ha), DELFIN WG (0,75 kg/ha) ali AGREE (1 kg/ha).

Ob aktualnih vremenskih razmerah je pomembno tudi spremljanje populacij rdeče sadne in navadne pršice. V kolikor prihaja do prerazmnožitev (6-7 gibljivih osebkov na list), priporočamo uporabo: MILBEKNOCK (0,625 l/ha na 1 m višine krošnje), KANEMITE SC (0,625 l/ha na 1 m višine krošnje) ali SHIRUDO (0,5 kg/ha).

Nanos opravite v večernem času, ko začnejo temperature padati in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO OREHOV

 

Pridelovalce orehov opozarjamo na nalet orehove muhe. V nasadih, kjer ste v preteklih letih beležili večji obseg poškodb, je potrebno opraviti zaščitno tretiranje 4 do 6 dni po prvem ulovu orehove muhe na rumene lepljive plošče. Za varstvo pridelka lahko uporabite LASER 240 SC (0,15 l/ha) ali LASER PLUS (0,075 l/ha), pri porabi vode 3 l vode na polno razvito drevo, z nanosom le v spodnji tretjini krošnje. Njuna uporaba je priporočena s prehransko vabo NUTREL (v 1,5 % konc., 1,5 l v 100 l vode) in ju lahko uporabite največ 3× v eni rastni dobi. Pri tretiranju dreves uporabite šobe, ki omogočajo večje kapljice.

Spremljanje naleta izvajate z nameščanjem rumenih lepljivih plošč: V nasadu na senčno stran dreves namestite po dve rumeni lepljivi plošči s prehranskim privabilom. Prva plošča naj bo obešena na višini 2 m. Drugo namestite na drugo drevo, nekaj deset metrov stran, na višino 6 m. Vabe pregledujte na 2-3 dni. Menjava je potrebna po treh tednih in naj se izvaja do začetka septembra.

Za varstvo pridejo v poštev tudi insekticidne lovilne pasti DECIS TRAP OREHOVA MUHA (50 do 100 pasti na ha; na južno stran krošnje, 1,4 – 2,0 m od tal), ki so že pripravljene za neposredno uporabo in se jih v nasadu enakomerno razporedi 50 do 100 na ha. Na sadnih vrtovih in manjših nasadih zadošča 1 past na drevo. Namestite jih na južno stran krošnje, na višini 1,5 – 2,0 m od tal. Pasti se ob dozorelem pridelku (konec naleta muhe), odstrani iz nasada.

Na sadnih vrtovih, oz. drevesih v bližini naselja obstaja za varstvo pridelka tudi možnost prekrivanja tal pod drevesi s tekstilno kopreno. V tem primeru nameščena koprena / ponjava bo do konca septembra fizično preprečevala izletanje izleglih muh. Koprena mora biti na robovih tesno in trdno nameščena.

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO SLIV

 

Pridelovalce sliv opozarjamo na češpljevega in breskovega zavijača. Za varstvo pridelka priporočamo: CORAGEN (18-20 ml/hl; 14 dni karence), VOLIAM (18-20 ml/hl; 14 dni karence), AFFIRM OPTI (2,5 kg/ha; karenca 7 dni), DELEGATE 250 WG (0,3 kg/ha; karenca 7 dni), EXIREL (0,75 kg/ha; karenca 7 dni), ali AGREE WG (1 kg/ha; karenca ni potrebna), ki je primeren tudi za ekološko pridelavo.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.

 

 

VARSTVO MARELIC, BRESKEV IN NEKTARIN

 

V času zorenja breskev in nektarin svetujemo zlasti v primeru neurij z možnostjo fizičnih poškodb na plodovih preventivno varstvo pred sadno gnilobo. Uporabite lahko: SIGNUM (0,75 kg/ha; karenca 7 dni), MAVITA 250 EC (0,45 l/ha; karenca 7 dni), PROLECTUS (1,2 kg/ha; 14 dni karence), LUNA EXPERIENCE (0,6 l/ha; karenca 7 dni), CHORUS 50 WG (0,6 kg/ha; karenca 7 dni), LIBRETO (1 l/ha; delovna karenca: ko se škropilna brozga popolnoma posuši, je dovoljen vstop na delovne površine), REVYONA (1,8 l/ha; karenca 3 dni), SCORE 250 EC (0,45 l/ha; karenca 7 dni), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha; karenca 14 dni), TELDOR SC 500 (1 l/ha; karenca 3 dni), oz. pripravke, ki zmanjšujejo možnost okužb in so sprejemljivi tudi v ekološki pridelavi: AMYLO-X (1,5 – 2,5 kg/ha; karenca ni potrebna), TAEGRO (0,185-0,37 kg/ha; karenca 1 dan), KARBICURE (5 kg/ha; ; karenca 1 dan; tretira se od razvojne faze, ko večina plodov doseže 90 % končne velikosti ploda (BBCH 79), do faze užitno zrelih plodov (BBCH 89).

Pri varstvu pred breskovim zavijačem in moljem pridejo v poštev: CORAGEN (18-20 ml/hl; 14 dni karence), VOLIAM (18-20 ml/hl; 14 dni), AFFIRM (3 – 4 kg/ha; 7 dni), DELEGATE 250 WG (0,3 kg/ha; 7 dni), LASER PLUS (0,25 l/ha; 7 dni), LEPINOX PLUS (1 kg/ha; karenca ni potrebna), AGREE WG (1 kg/ha; karenca ni potrebna); zadnji trije so primerni tudi za ekološko pridelavo.

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

pripravil mag. Domen Bajec

Nazaj

Prihajajoči dogodki