Varstvo jablan in hrušk

Varstvo jablan in hrušk

Sadjarstvo, Varstvo rastlin  | 
Varstvo jablan in hrušk

V nasadih jablan in hrušk se oblikujejo plodiči, ki presegajo premer 40 mm (74 – 75 po BBCH).

Zdravstveno stanje pred jablanovim škrlupom vzdržujte še naprej s preventivno delujočimi pripravki: CAPTAN 80 WG (2 kg/ha), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha), MERPLUS (2 l/ha), DELAN 70 WG (0,75 kg/ha),… KARBICURE (5 kg/ha), VITISAN (7,5 kg/ha) ali CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha; ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin). Zadnji trije pridejo v poštev tudi za varstvo nasadov v ekološki pridelavi in imajo delovanje še na nekatera druga glivična obolenja.

Okužbe s povzročitelji listnih pegavosti na jablani (Marssonina coronaria, Colletotrichum oz. Alternaria kompleksi) preprečujte z izmenjujočimi nanosi VITISAN (7,5 kg/ha), oz. KARBICURE (5 kg/ha), CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha) ter PRIPRAVKI NA OSNOVI ŽVEPLA (do 5-8 kg/ha). Navedene bolezni se najpogosteje pojavljajo v nasadih z ekološkim načinom pridelave, neredko pa jih zasledimo tudi drugod. Opisani pristop ima zaviralni učinek še na razvoj in mušje pegavosti in sajavosti plodov.

Proti jablanovi pepelovki dodajte škropilni brozgi sredstva na osnovi žvepla (5-6 kg/ha) ter ročno odstranjujte okužene poganjke iz nasada. V poštev pridejo še: SERCADIS PLUS (0,72 l/ha, oz. 0,4 l/10.000 m² listne površine), SERCADIS (0,25 l/ha), LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha), LUNA CARE (3 kg/ha; odsvetuje se uporaba na sorti 'Zlati delišes' in njenih varietetah), TERCEL (2,5 kg/ha), STROBY WG (0,2 kg/ha), REVYONA (2 l/ha),...

V primeru neurja s točo počakamo, da se rastline osušijo ter opravimo varstvo s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan (Captan, Merpan, Orthocide, Scab, Merplus).

V primeru povečane številčnosti marmorirane smrdljivke pride v poštev ukrepanje s pripravkom MOSPILAN 20 SG (0,5 kg/ha; največ 2 × v rastni dobi), kateri je predviden tudi proti listnim ušem in gosenicam zavijačev. Zoper njo so registrirani še dotikalno delujoči: ASSET FIVE (0,96 l v 1.500 l vode; oz. 0,064 % konc.; največ 3 × v rastni dobi; ima izjemno dovoljenje za primere varstva rastlin), DECIS 100 EC (75 ml/ha, ob porabi vode 1500 l; največ 1 × v rastni dobi), DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha; največ 2 × v rastni dobi), KARATE ZEON 5 CS (0,018 % konc.; največ 2 × v rastni dobi). Uporaba slednjih sredstev v vročem vremenu ne pride v poštev. Posebno je potrebno paziti na varstvo čebel in vodnih virov. Na nalete stenic odvračalno vpliva še nanos pripravkov na osnovi žvepla in kaolinskih glin (KUTISAN, MALUSAN,…).

V primeru prerazmnožitev krvave uši uporabite v tem obdobju PIRIMOR 50 WG (0,75 kg/ha).

Nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

pripravil mag. Domen Bajec

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.