Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

Sadjarstvo, Varstvo rastlin  | 
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

 

V nasadih jablan in hrušk se oblikujejo plodiči, ki imajo premer 10 – 20 mm (71 – 72 po BBCH).

Za varstvo pred jablanovim škrlupom je v deževnem obdobju potrebno redno skrbeti za obnovo zaščitne fungicidne obloge (nov nanos je potreben, ko pade več kot 25-30 mm dežja na m2). Izbirajte med zaščitnimi sredstvi kot so preventivno in dotikalno delujoči ALCOBAN (0,75 kg/ha) ter DELAN 70 WG (0,75 kg/ha), DELAN PRO (2,5 l/ha), POLYRAM DF (2 kg/ha), CAPTAN 80 WG (2 kg/ha), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha), MERPLUS (2 l/ha), CHORUS 50 WG (0,45 kg/ha), SCALA (1,125 l/ha), ali MYTHOS (1,5 l/ha), FABAN (1,2 l/ha), AVALON (1,125 l/ha), LAITANE (1,125 l/ha), CHORUS FORTE (3,6 l/ha, oz. 2 l /10.000 m2 tretirane listne površine), REVYONA (1,3 l/10.000 m2 tretirane površine listne stene; do največ 2 l/ha; deluje tudi na jablanovo pepelovko), SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha; ni ga priporočljivo mešati z močljivim žveplom, a.s. kaptan, listnimi gnojili in rastnimi regulatorji). Med deževjem vam razmere največkrat ne dopustijo hitrega dostopa, takrat, 3 -4 dni po začetku možne okužbe uporabite tudi enega od pripravkov z daljšim kurativnim delovanjem: SCORE 250 EC (0,2 l/ha), DUAXO KONCENTRAT (1,1 l na višinski meter krošnje/ha), DOMARK 100 EC (0,4 l/ha), DIFCOR 250 EC (0,2 l/ha), MAVITA 250 EC (0,2 l/ha),… Slednje je potrebno uporabiti v kombinaciji z dotikalnim preventivnim sredstvom. V ekološki pridelavi pride v poštev CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha; namenjen varstvu pred jablanovim škrlupom, listnimi pegavostmi, jablanovo pepelovko in sajavostjo in mušjo pegavostjo plodov), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin). Stransko delovanje na škrlup ima tudi KARBICURE (5 kg/ha, kalijev hidrogen karbonat; največ 5× v rastni dobi, uporaba možna v ekološki pridelavi).

Pri varstvu pred jablanovo pepelovko uporabite SERCADIS PLUS (0,72 l/ha, oz. 0,4 l/10.000 m² listne površine), SERCADIS (0,25 l/ha), LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha), LUNA CARE (3 kg/ha; odsvetuje se uporaba na sorti 'Zlati delišes' in njenih varietetah), TERCEL (2,5 kg/ha), STROBY WG (0,2 kg/ha), REVYONA (2 l/ha). Vsi navedeni delujejo tudi na jablanov škrlup.

V primeru preseženega praga škodljivosti rdeče sadne in navadne pršice uporabite: MILBEKNOCK (0,625 l/ha na 1 m višine krošnje), KANEMITE SC (0,625 l/ha na 1 m višine krošnje) ali SHIRUDO (0,5 kg/ha).

Kjer ste pred cvetenjem za zatiranje listnih uši, krvave uši in sadnega listnega duplinarja uporabili NEEMAZAL – T/S (do 4,5 l/ha), je sedaj primeren čas za drugi nanos. Stransko bo učinkoval še proti jabolčni grizlici. V poštev pride tudi pri ekološki pridelavi.

Kolonije krvave uši so začele s selitvijo v višje predele dreves. Ko bodo vremenske razmere dopuščale, je smiselno pristopiti s pripravkom MOVENTO SC 100 (1,9 l/ha), ki učinkuje tudi na ameriškega kaparja ali PIRIMOR 50 WG (0,75 kg/ha).

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

 

 

VARSTVO KOŠČIČARJEV

 

V nasadih koščičastih sadnih vrst so se z nestanovitnim vremenom in obilico padavin vzpostavili ugodni pogoji za širjenje listne luknjičavosti koščičarjev in listnih pegavosti in češpljeve rje. Priporočamo varstvo s pripravki kot so: DELAN 700 WG (0,75 kg/ha; breskev, češnja, marelica, nektarina, sliva, višnja),

MERPAN 80 WDG (2,25 kg/ha; češnja in višnja), LUNA EXPERIENCE (največ 0,6 l/ha; breskev in nektarina, češnja in višnja, slive), SIGNUM (0,75 kg/ha; češnja in višnja, sliva), SYLLIT 544 SC (1,4 l/ha; češnja in višnja) ali SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha; češnja in višnja), MAVITA 250 EC (0,22 l/ha; slive), SCORE 250 EC (0,22 l/ha; slive) ali CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin.

Nasade breskev, nektarin in marelic je potrebno zaščititi tudi pred okužbami z breskovo, oz. marelično pepelovko. V poštev pridejo PRIPRAVKI NA OSNOVI ŽVEPLA (5-7,5 kg/ha, oz. 5-6 l/ha), SERCADIS (0,15 l/ha), SCORE 250 EC (0,45 l/ha), MAVITA (0,45 l/ha), FYTOSAVE (2 l/ha) ali CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin.

Svetujemo tudi spremljanje razvoja kolonij listnih uši. V nasadih češenj je najnevarnejša je črna češnjeva uš (prag škodljivosti 3 % napadenih poganjkov po cvetenju), v breskvah siva breskova uš (prag škodljivosti 7 % napadenih poganjkov po cvetenju na breskvah in 3 % na nektarinah) ter na slivah mokasta in zelena češpljeva uš (prag škodljivosti 5 % napadenih poganjkov). V primeru prerazmnožitev svetujemo AFINTO (0,14 kg/ha; breskev, češnja, marelica, nektarina, sliva, višnja), TEPPEKI (0,14 kg/ha; breskev, češnja, marelica, nektarina, sliva, višnja), MOVENTO SC 100 (1,5 l/ha; češnja, sliva, višnja), MOSPILAN 20 SG (0,025-0,04 % konc.; breskev, marelica, nektarina, sliva), PRIRIMOR 50 WG (0,75 kg/ha; breskev in nektarine) ali NEEMAZAL T/S (4,5 l/ha; breskev, češnja, marelica, nektarina, sliva, višnja).

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

pripravil: mag. Domen Bajec

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki