Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

Sadjarstvo, Varstvo rastlin, Sadjarstvo  | 
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

 

V nasadih jablan in hrušk se oblikujejo plodiči, ki presegajo premer 40 mm (74 po BBCH).

Varstvo pred jablanovim škrlupom načrtujte s preventivno delujočimi sredstvi: CAPTAN 80 WG (2 kg/ha), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha), MERPLUS (2 l/ha), DELAN 70 WG (0,75 kg/ha),… KARBICURE (5 kg/ha), VITISAN (7,5 kg/ha) ali CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha; ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin). Zadnji trije pridejo v poštev tudi za varstvo nasadov v ekološki pridelavi in imajo delovanje še na nekatera druga glivična obolenja.

Oblikujejo se razmere za razvoj listnih pegavosti, ki jih povzročajo glive Marssonina coronaria, Colletotrichum oz. Alternaria kompleksi. Tovrstni povzročitelji najpogosteje uspevajo v nasadih z ekološkim načinom pridelave, neredko pa jih zasledimo tudi drugod. Za ekološko varstvo nasadov pridejo v poštev izmenjujoči nanosi VITISAN (7,5 kg/ha), oz. KARBICURE (5 kg/ha), CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha) ter PRIPRAVKOV NA OSNOVI ŽVEPLA (do 5-8 kg/ha). Navedeni pristop ima v tem obdobju zaviralni učinek še na razvoj in mušje pegavosti in sajavosti plodov.

Proti jablanovi pepelovki dodajte škropilni brozgi sredstva na osnovi žvepla (5-6 kg/ha) ter ročno odstranjujte okužene poganjke iz nasada. V poštev pridejo še: SERCADIS PLUS (0,72 l/ha, oz. 0,4 l/10.000 m² listne površine), SERCADIS (0,25 l/ha), LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha), LUNA CARE (3 kg/ha; odsvetuje se uporaba na sorti 'Zlati delišes' in njenih varietetah), TERCEL (2,5 kg/ha), STROBY WG (0,2 kg/ha), REVYONA (2 l/ha),...

V primeru neurja s točo počakamo, da se rastline osušijo ter opravimo varstvo s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan (Captan, Merpan, Orthocide, Scab, Merplus).

V nasadih jablan je v trenutnem obdobju zaslediti povečano številčnost marmorirane smrdljivke, kateri se v teh dneh izlegajo prve ličinke. Svetujemo pozorno spremljanje pojavljanja in v primeru povečane številčnosti ukrepanje s pripravkom MOSPILAN 20 SG (0,5 kg/ha; največ 2 × v rastni dobi), kateri je predviden tudi proti listnim ušem in gosenicam zavijačev. Zoper njo so registrirani še dotikalno delujoči: ASSET FIVE (0,96 l v 1.500 l vode; oz. 0,064 % konc.; največ 3 × v rastni dobi; ima izjemno dovoljenje za primere varstva rastlin), DECIS 100 EC (75 ml/ha, ob porabi vode 1500 l; največ 1 × v rastni dobi), DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha; največ 2 × v rastni dobi), KARATE ZEON 5 CS (0,018 % konc.; največ 2 × v rastni dobi). Uporaba slednjih sredstev v vročem vremenu ne pride v poštev. Posebno je potrebno paziti na varstvo čebel in vodnih virov. Na nalete stenic odvračalno vpliva še nanos pripravkov na osnovi žvepla in kaolinskih glin (KUTISAN, MALUSAN,…).

Za varstvo pred gosenicami prvega rodu jabolčnega zavijača je v tem obdobju smiselno dodajanje MADEX MAX (50 ml/ha/ meter višine krošnje) ali CARPOVIRUSIN (1 l/ha; slednja dva tudi v ekološki pridelavi), oz. kjer so prerazmnožene listne uši lahko uporabite MOSPILAN 20 SG (0,5 kg/ha proti marmorirani smrdljivki; 0,04 % proti zavijaču).

Proti pojavom gosenic drugih vrst zavijačev lahko v ekološki pridelavi uporabite tudi LEPINOX PLUS (1 kg/ha), AGREE WG (1 kg/ha) ali DELFIN WG (0,75 kg/ha) na osnovi Bacillus thuringiensis.

V primeri prerazmnožitev krvave uši priporočamo v tem času PIRIMOR 50 WG (0,75 kg/ha).

Nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN

 

V nasadih breskev in nektarin priporočamo nadaljevanje varstva pred breskovo pepelovko. Uporabite lahko PRIPRAVKE NA OSNOVI ŽVEPLA (5-7,5 kg/ha, oz. 5-6 l/ha), ki v trenutnem obdobju stransko učinkujejo tudi na breskov škrlup: AZUMO WG, BIOTIP SULFO 800 SC, COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL DISPERSS, MICROTHIOL SPECIAL, PEPELIN, POL-SULPHUR 800 SC, SULFAR, THIOVIT JET, VERTIPIN, VINDEX 80 WG. Proti pepelovki so na voljo tudi: SCORE 250 EC (0,45 l/ha), SERCADIS (0,15 l/ha) ali MAVITA 250 EC (0,45 l/ha).

Pridelovalce opozarjamo še na varstvo pred breskovim zavijačem in breskovima moljem s pripravki kot so: CORAGEN (18 ml/hl, oz. 0,27 l/ha), VOLIAM (18 ml/hl, oz. 0,27 l/ha), AFFIRM (3-4 kg/ha), DELAGETE 250 WG (0,3 kg/ha), LEPINOX PLUS (1 kg/ha) ali AGREE WG (1 kg/ha). LASER PLUS (0,25 l/ha) učinkuje še na resarje. Zadnji trije so primerni tudi za ekološko pridelavo.

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Pripravila: Domen Bajec in Ivica Imperl

 

 

VARSTVO JAGODIČEVJA IN ROZGASTIH SADNIH VRST

 

Pridelovalcem jagodičevja in rozgastih sadnih vrst (maline, borovnice, robide, črni ribez, aronija, ipd.) svetujemo povečano pozornost na pojave marmorirane smrdljivke. V primeru prerazmnožitve pride za varstvo pridelka v poštev pripravek ASSET FIVE (0,64 l/ha, oz. 0,51 l v 800 l vode na ha; ima dovoljenje za nujne primere; karenca 3 dni). Sredstvo je predvideno tudi za varstvo pred plodovo vinsko mušico. Spremljanje njenega naleta izvajate s pomočjo prehranskih pasti. Navodila za izdelavo si lahko ogledate na posnetku: https://www.youtube.com/watch?v=8-efLgEwf4Q&t=118s. Poleg ASSET FIVE sta na razpolago tudi LASER PLUS (jagode 0,15 l/ha, 3× v rastni dobi; karenca 1 dan; na malinah in robidah ter borovnicah, brusnicah, ribezu in kosmulji 0,2 l/ha; največ 2× v rastni dobi; 3 dni karence) in LASER 240 SC (jagode na prostem 0,3 l/ha 3× v rastni dobi; 1 dan karence; na malinah in robidah ter borovnicah, brusnicah, ribezu in kosmulji 0,4 l/ha;  največ 2× v rastni dobi; 3 dni karence),

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko so temperature bolj zmerne in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Nazaj

Prihajajoči dogodki