Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

Sadjarstvo, Varstvo rastlin  | 
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

 

Brsti jablan so v stadiju rožnatih cvetnih popkov (56 – 57 po BBCH). Hruške so bolj razvite, večinoma še v balonskem stadiju (59 po lestvici BBCH).

Spremenljivo vreme z občasnimi padavinami zvišuje možnost primarnih okužb z jablanovim škrlupom. Priporočamo preventivno varstvo z enim od naslednjih pripravkov: POLYRAM DF (2 kg/ha), ALCOBAN (0,75 kg/ha), DELAN PRO (2,5 l/ha), SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha; ni ga priporočljivo mešati z močljivim žveplom, a.s. kaptan, listnimi gnojili in rastnimi regulatorji). V kolikor bo zaščitna obloga v primeru daljših padavin izprana, svetujemo pripravke: CHORUS 50 WG (0,45 kg/ha), REVYONA (1,3 l/10.000 m2 tretirane površine listne stene; do največ 2 l/ha), SCALA (1,125 l/ha), BATALION 450 SC (0,7-1,0 l/ha), PYRAMID (1,125 l/ha), PYRUS 400 SC (1 l/ha), MYTHOS (1,5 l/ha), FABAN (1,2 l/ha), CHORUS FORTE (3,6 l/ha, oz. 2 l /10.000 m2 tretirane listne površine; ne meša se z mineralnimi olji), ki imajo poleg preventivnega tudi določeno zdravilno delovanje. V ekološki pridelavi uporabite sredstvo CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha; namenjen varstvu pred jablanovim škrlupom, listnimi pegavostmi, jablanovo pepelovko in sajavostjo in mušjo pegavostjo plodov), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin). Stransko delovanje na škrlup ima tudi KARBICURE (5 kg/ha, kalijev hidrogen karbonat; največ 5× v rastni dobi, uporaba možna v ekološki pridelavi).

Proti jablanovi pepelasti plesni dodajte 3 do 5 kg(l)/ha ŽVEPLOVIH PRIPRAVKOV.

V nasadih hrušk, ki so močneje napadeni s hruševo bolšico, oz. v nasadih jablane z ameriškim kaparjem je pred cvetenjem potrebno uporabiti HARPUN (1 l/ha proti hruševi bolšici; 0,5 l/ha proti ameriškemu kaparju). Pri tem pazite na varstvo čebel!

Pred cvetenjem svetujemo tudi varstvo pred mokasto jablanovo ušjo (prag škodljivost 1-2 koloniji na 100 poganjkov) s pripravkom: TEPPEKI, AFINTO (oba 0,14 kg/ha pri porabi vode 500 l/ha na višinski meter krošnje) ali NEEMAZAL – T/S (1,5 l/ha na meter višine krošnje; 1. nanos pred cvetenjem, 2. nanos 10-14 dni kasneje, po zaključenem cvetenju), ki stransko deluje še na krvavo uš, sadnega listnega duplinarja, jabolčno grizlico, bolšice, škržate in je dovoljen za ekološko pridelavo.

Pridelovalce opozarjamo na primeren čas za nameščanje feromonskih razpršilcev za metodo zbeganja. Razpršilce (ISOMATE C TT, RAK 3, CHECKMATE PUFFER CM-PRO, SemiosNET-Codling Moth) je potrebno v nasadu namestiti pred začetkom leta jabolčnega zavijača, kar sovpada s časom začetka cvetenja.

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO JAGOD

 

Nasadi jagod v zavarovanih prostorih cvetijo.

Vremenski pogoji z višjimi temperaturami in ugodno zračno vlago spodbujajo razvoj okužb z boleznimi iz skupine pepelovk. V poštev pridejo: VITISAN (3 kg/ha), KARBICURE (3 kg/ha), pripravki na osnovi žvepla: THIOVIT JET (2-4 kg/ha), VERTIPIN (6 l/ha), BIOTIP SULFO 800 SC (3-5 l/ha; pred cvetenjem – do odpiranja prvih cvetov), STROBY WG (0,3 kg/ha), AQ-10 (70 g/ha). Proti pepelovkam je možna tudi uporaba: AZAFRA AZT 250 SC (1 l/ha), MIRADOR 250 SC (1 l/ha), ORTIVA (1 l/ha), SERCADIS PLUS (0,6 l/ha; vsi štirje od razvoja prvega niza cvetov na dnu rozete – do pobiranja drugega pridelka in je več plodov obarvanih). V primer varstva tudi proti črni pegavosti in sivi plesni uporabite SIGNUM (1,8 kg/ha; datum veljavnosti 31.07.2023).

Ob cvetenju se namreč v trenutno danih razmerah pojavlja še nevarnost okužb s sivo plesnijo. Proti njej pridejo v poštev: LIBRETO (1,5 l/ha), PROLECTUS (1,2 kg/ha), PYRUS 400 SC (2 l/ha), SCALA (2 l/ha), TELDOR SC 500 (1,5 l/ha), ZENBY (1,2 l/ha), POLYVERSUM (0,1-0,2 kg/ha), PRESTOP (6 kg/ha; pri porabi vode 1200 l/ha; tretira se 3×, na začetku / sredi / koncu cvetenja), SERENADE ASO (8 l/ha), BOTECTOR (1 kg/ha), TAEGRO (0,185-0,37 kg/ha), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha; proti sivi plesni in črni pegavosti)

Navedeni pripravki na osnovi kalijev hidrogen karbonata, mikroorganizmov in žvepla so dovoljeni v ekološki pridelavi.

Pogoji za okužbe postajajo ugodni tudi pri pridelavi na prostem.

Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN

 

Nasadi breskev in nektarin še cvetijo (65 – 69 po lestvici BBCH).

Za varstvo pred breskovo kodravostjo svetujemo SYLLIT 400 SC (2,25 l/ha; uporabi se ga lahko največ 2 × v eni rastni dobi, v presledku najmanj 7 dni; do konca cvetenja).

Ob deževnem vremenu svetujemo tudi ukrepanje tudi proti cvetni moniliji. Uporabite lahko: AMYLO-X (1,5 do 2,5 kg/ha), CHORUS 50 WG (0,5 kg/ha), LUNA EXPERIENCE (0,6 l/ha), LIBRETO (1 l/ha), PRESTOP (2 kg/ha), PROLECTUS (330 g sredstva na višinski meter krošnje, oz. največ 1 kg/ha), REVYONA (1,8 l/ha), SIGNUM (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha), ZENBY (0,9 l/ha), SWITCH 62,5 WG (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha),… Sredstva Amylo X, Serenade Aso in Prestop so dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ

 

Nasadi češenj cvetijo (62 – 67 po lestvici BBCH).

V obdobju deževnega vremena svetujemo varstvo pred cvetno monilijo. Svetujem dvakraten nanos; prvič ob začetku cvetenja (odprtih 10% cvetov) in ob zaključevanju (odpadanje venčnih listov). V poštev pridejo sredstva: AMYLO-X (1,5 do 2,5 kg/ha), DUAXO KONCENTRAT (0,6 l/ha, oz. 1,1 l na višinski meter krošnje), LUNA EXPERIENCE (0,6 l/ha), LIBRETO (1,5 l/ha), PRESTOP (2 kg/ha), PROLECTUS (330 g sredstva na višinski meter krošnje, oz. največ 1 kg/ha), REVYONA (1,8 l/ha), SERENADE ASO (8 l/ha), SIGNUM (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha), SWITCH 62,5 WG (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha), TELDOR SC 500 (0,5 l na 1 m višine krošnje, oz. največ 1,5 l/ha), ZENBY (0,9 l/ha). Sredstva Amylo X, Serenade Aso in Prestop so dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO SLIV IN ČEŠPELJ

 

Nasadi sliv in češpelj cvetijo (62 – 65 po lestvici BBCH).

V obdobju deževnega vremena svetujemo varstvo pred cvetno monilijo. Svetujem dvakraten nanos; prvič ob začetku cvetenja (odprtih 10% cvetov) in ob zaključevanju (odpadanje venčnih listov). V poštev pridejo sredstva: AMYLO-X (1,5 do 2,5 kg/ha), CHORUS 50 WG (0,5 kg/ha), LUNA EXPERIENCE (0,6 l/ha), LIBRETO (1,5 l/ha), PRESTOP (2 kg/ha), PROLECTUS (330 g sredstva na višinski meter krošnje, oz. največ 1 kg/ha), REVYONA (1,8 l/ha), SERENADE ASO (8 l/ha), SIGNUM (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha), SWITCH 62,5 WG (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha), ZENBY (0,9 l/ha). Sredstva Amylo X, Serenade Aso in Prestop so dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Ob cvetenju je potrebno spremljati nalet češpljevih grizlic (rumene in črne). V nasade namestite bele lepljive plošče (2 na ha). Prag škodljivosti je ob zaključenem cvetenju 30 ulovljenih osic. Takrat plošče iz nasada odstranite in v primeru preseženega praga ukrepate z MOSPILAN 20 SG (0,04 % konc.; oz. 4 g na 10 l vode).

Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

pripravil: mag. Domen Bajec

Nazaj

Prihajajoči dogodki