Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte

Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte

Varstvo rastlin, Vinogradništvo  | 
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte

Vinska trta nadaljuje z razvojem listov. Mladike dosegajo velikost 12 – 30 cm. Socvetja so nabrekla, s cvetovi tesno stisnjenimi skupaj (55 po lestvici BBCH).

Pogoji za razvoj peronospore vinske trte so bili v preteklih deževnih dneh zelo ugodni. V kolikor ste pred padavinami lahko izvedli preventivno varstvo, ga nadaljujete s pripravki kot so MILDICUT (4 l/ha), DELAN PRO (3 l/ha), AMPEXIO (0,5 kg/ha), MIKAL FLASH (4 kg/ha; potrebna zaporedna uporaba), MOMENTUM F (4 kg/ha; potrebna zaporedna uporaba), FOLLOW 80 WG (1,9 kg/ha), FOLPAN 80 WDG (1,9 kg/ha), POLYRAM DF (3 kg/ha), FOSHIELD (1 l/ha; potrebna 6 × zaporedna uporaba), FYTOSAVE (2 l/ha; dovoljen v ekološki pridelavi). Od tretjega razvitega lista do cvetenja je v odmerku 1,25 kg/ha možna tudi raba bakrovih pripravkov BADGE WG ter od petega lista dalje CUPROXAT (5,3 l/ha), NORDOX 75 WG (1,6 kg/ha), ki pridejo v poštev tudi v ekološki pridelavi. Na legah, kjer je zadnje deževje onemogočilo uspešno preventivo, svetujemo fungicide s kombiniranim delovanjem: TWINGO (3 kg/ha), REBOOT (0,4 kg/ha), FOLPAN GOLD (v odmerku 2 kg/ha do konca cvetenja), FORUM STAR (1,6 kg/ha), MOMENTUM TRIO (3 kg/ha), MAGMA TRIPLE WG (3 kg/ha), MIKAL PREMIUM F (3 kg/ha), … Pri sredstvih z a.s. fosetil-Al je potrebna zaporedna uporaba pripravkov s to snovjo.

Topli dnevi s temperaturami nad 15 °C so primerni za uporabo žveplovih pripravkov: THIOVIT JET, COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL / ali DISPERSS, PEPELIN WG, SULFAR, VINDEX 80 WG, VERTIPIN, ki v odmerku 3 do 8 kg(l)/ha zmanjšajo stopnjo napada pršic trsne kodravosti (akarinoze), trsne pršice (erinoze), učinkujejo na zmanjševanje okužb črne pegavosti vinske trte in delujejo proti oidiju vinske trte.

Na parcelah, kjer se redno oblikujejo hude okužbe z oidijem vinske trte, svetujemo v prihodnje uporabo KARATHANE GOLD 350 SC (0,5 l/ha), KUSABI 300 SC (0,15 l/ha), SPIROX (0,4 l/ha) ali SPIROX D (0,5 l/ha).

Proti peronospori, oidiju in črni pegavosti vinske trte deluje tudi pripravek UNIVERSALIS (2 l/ha)

Čedalje izrazitejši so napadi trsne listne pršice šiškarice / erinoze. Za varstvo vinogradov je možno uporabiti VERTIMEC PRO (0,1 % koncentracija, največji dovoljeni odmerek je 1 l/ha).

Zatiranje fitofagnih pršic je pomembno tudi iz vidika preprečevanja širjenja virusnih obolenj kot je npr. Grapevine Pinot gris virus (GPGV).

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Pripravil: mag. Domen Bajec

Nazaj

Prihajajoči dogodki