Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

Sadjarstvo, Varstvo rastlin  | 
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

 

Brsti jablan so na prehodu iz mišjega ušesca v stadij zelenih cvetnih popkov (54 – 56 po BBCH). Hruške so bolj razvite, v stadiju zelenih do rožnatih popkov, na zgodnjih legah tudi v balonskem stadiju (56 – 57 po lestvici BBCH).

V pričakovanju prvih možnih okužb z jablanovim škrlupom svetujemo preventivno varstvo z enim od naslednjih pripravkov: POLYRAM DF (2 kg/ha), ALCOBAN (0,75 kg/ha), DELAN PRO (2,5 l/ha), SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha; ni ga priporočljivo mešati z močljivim žveplom, a.s. kaptan, listnimi gnojili in rastnimi regulatorji), MERPLUS (2 l /ha), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha). Pripravke kot so: REVYONA (1,3 l/10.000 m2 tretirane površine listne stene; do največ 2 l/ha), CHORUS FORTE (3,6 l/ha, oz. 2 l /10.000 m2 tretirane listne površine; ne meša se z mineralnimi olji), SCALA (1,125 l/ha), BATALION (0,7-1,0 l/ha), CHORUS 50 WG (0,45 kg/ha), FABAN (1,2 l/ha), PYRAMID (1,125 l/ha), PYRUS 400 SC (1 l/ha), MYTHOS (1,5 l/ha), ki imajo poleg preventivnega tudi določeno zdravilno delovanje, bomo umestili v varstvu kasneje, ko bo nevarnost za okužbe večja. V ekološki pridelavi uporabite sredstvo CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha; namenjen varstvu pred jablanovim škrlupom, listnimi pegavostmi, jablanovo pepelovko in sajavostjo in mušjo pegavostjo plodov), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin). Stransko delovanje na škrlup ima tudi KARBICURE (5 kg/ha, kalijev hidrogen karbonat; največ 5× v rastni dobi, uporaba možna v ekološki pridelavi).

Proti jablanovi pepelasti plesni dodajte 3 do 5 kg(l)/ha žveplovih sredstev.

Na površinah, kjer ste ugotovili presežen prag škodljivosti napada jablanovega cvetožera (pri slabem cvetnem nastavku 15%, oz. pri zelo dobrem nastavku do 30% napadenih brstov) lahko do stadija mišjega ušesca (54 po lestvici BBCH) uporabite ASSET FIVE (0,064 % konc., oz. 0,96 l v 1500 l vode na ha; s sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat; nevaren je za čebele), ki ima dovoljenje za nujne primere varstva rastlin. Škoda se stopnjuje v situacijah, ko nastopijo vremenske ohladitve, ki upočasnijo razvoj dreves, kar vodi v daljšo izpostavljenost napadov. Ukrepanje je upravičeno le na osnovi opazovanja.

Pred cvetenjem svetujemo tudi varstvo pred mokasto jablanovo ušjo (prag škodljivost 1-2 koloniji na 100 poganjkov) s pripravkom: TEPPEKI, AFINTO (oba 0,14 kg/ha pri porabi vode 500 l/ha na višinski meter krošnje) ali NEEMAZAL – T/S (1,5 l/ha na meter višine krošnje; 1. nanos pred cvetenjem, 2. nanos 10-14 dni kasneje, po zaključenem cvetenju), ki stransko deluje še na krvavo uš, sadnega listnega duplinarja, jabolčno grizlico, bolšice, škržate in je dovoljen za ekološko pridelavo.

Pridelovalce opozarjamo na primeren čas za nameščanje feromonskih razpršilcev za metodo zbeganja. Razpršilce (ISOMATE C TT, RAK 3, CHECKMATE PUFFER CM-PRO, SemiosNET-Codling Moth) je potrebno v nasadu namestiti pred začetkom leta jabolčnega zavijača, kar sovpada s časom začetka cvetenja.

V nasadih hrušk, ki so močneje napadeni s hruševo bolšico, oz. v nasadih jablane z ameriškim kaparjem lahko pred cvetenjem uporabite tudi pripravek HARPUN (1 l/ha proti hruševi bolšici; 0,5 l/ha proti ameriškemu kaparju). Pri tem pazite na varstvo čebel!

Še vedno opozarjamo na potrebno odstranjevanje dreves napadenih s strani vrtnih zavrtačev. Hroščki iz skupine podlubnikov so aktivni z vsakim toplejšim dnem. Hroščki z zavrtavanjem v deblo in poganjke izčrpajo sadike in starejša obolela drevesa, ki zato kmalu propadejo. Njihovo številčnost lahko zmanjšujete s pomočjo alkoholnih pasti (rdeče barvne plošče REBELL ROSSO ali jih sestavite sami iz rumenih lepljivih plošč, pod katere namestite 0,5 l plastenko z 2 dcl alkohola). Več informacij najdete v video posnetku: https://www.youtube.com/watch?v=B7nL3GpqEsw&t=147s.

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO JAGOD

 

Nasadi jagod v zavarovanih prostorih začenjajo s cvetenjem.

V plastenjakih vodi ugodno stopnjevanje temperature in relativne zračne vlage v razvoj okužb z boleznimi iz skupine pepelovk. Nevarnost okužb je velika. Pogoji za okužbe postajajo ugodni tudi pri pridelavi na prostem. Svetujemo varstvo s sredstvi: AZAFRA AZT 250 SC (1 l/ha), MIRADOR 250 SC (1 l/ha), ORTIVA (1 l/ha), SERCADIS PLUS (0,6 l/ha; vsi štirje od razvoja prvega niza cvetov na dnu rozete – do pobiranja drugega pridelka in je več plodov obarvanih), SIGNUM (1,8 kg/ha; tudi proti črni pegavosti; datum veljavnosti 31.07.2023), STROBY WG (0,3 kg/ha), KARBICURE (3 kg/ha), VITISAN (3 kg/ha), AQ-10 (70 g/ha), oz. pripravke na osnovi žvepla: THIOVIT JET (2-4 kg/ha), VERTIPIN (6 l/ha), BIOTIP SULFO 800 SC (3-5 l/ha; pred cvetenjem – do odpiranja prvih cvetov). Pripravka SCORE 250 EC (0,5 l/ha) in MAVITA 250 EC (0,5 l/ha) na začetku vegetacije, pred cvetenjem pred cvetenjem (BBCH 69-89). Pripravke na osnovi kalijev hidrogen karbonata, Ampelomyces quisqualis in žvepla so dovoljeni v ekološki pridelavi.

Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO MARELIC

 

Nasadi marelic zaključujejo s cvetenjem (67 – 71 po lestvici BBCH).

Ob deževnem vremenu je potrebno poskrbeti za varstvo pred cvetno monilijo. Ob odpadanju venčnih listov je čas za drugo tretiranje s pripravki kot so: AMYLO-X (1,5 do 2,5 kg/ha), CHORUS 50 WG (0,5 kg/ha), DUAXO KONCENTRAT (1,1 l na višinski meter krošnje), PRESTOP (2 kg/ha), PROLECTUS (330 g sredstva na višinski meter krošnje, oz. največ 1 kg/ha), REVYONA (1,8 l/ha), SERENADE ASO (8 l/ha), SIGNUM (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha), SWITCH 62,5 WG (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha), ZENBY (0,9 l/ha). Sredstva Amylo X, Serenade Aso in Prestop so dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN

 

Brsti breskev in nektarin so v razvoju zelo napredovali. Vidni so posamezni cvetni popki, na zgodnjih legah prehajajo v cvetenje (59 – 61 po lestvici BBCH).

Za varstvo pred breskovo kodravostjo svetujemo SYLLIT 400 SC (2,25 l/ha; uporabi se ga lahko največ 2 × v eni rastni dobi, v presledku najmanj 7 dni).

V primeru deževnega vremena priporočamo v času cvetenja ukrepanje proti cvetni moniliji. Uporabite lahko: AMYLO-X (1,5 do 2,5 kg/ha), CHORUS 50 WG (0,5 kg/ha), LUNA EXPERIENCE (0,6 l/ha), LIBRETO (1 l/ha), PRESTOP (2 kg/ha), PROLECTUS (330 g sredstva na višinski meter krošnje, oz. največ 1 kg/ha), REVYONA (1,8 l/ha), SIGNUM (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha), ZENBY (0,9 l/ha), SWITCH 62,5 WG (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha),… Sredstva Amylo X, Serenade Aso in Prestop so dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ

 

Nasadi češenj so tik pred cvetenjem. Pridelovalcem svetujemo varstvo pred cvetno monilijo. Nevarnost okužbe je večja v primeru deževnega vremena. Priporočamo dvakraten nanos; prvič ob začetku cvetenja (odprtih 10% cvetov) in ob zaključevanju (odpadanje venčnih listov). V poštev pridejo sredstva:

AMYLO-X (1,5 do 2,5 kg/ha), DUAXO KONCENTRAT (0,6 l/ha, oz. 1,1 l na višinski meter krošnje), LUNA EXPERIENCE (0,6 l/ha), PRESTOP (2 kg/ha), PROLECTUS (330 g sredstva na višinski meter krošnje, oz. največ 1 kg/ha), REVYONA (1,8 l/ha), SERENADE ASO (8 l/ha), SIGNUM (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha), SWITCH 62,5 WG (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha), TELDOR SC 500 (0,5 l na 1 m višine krošnje, oz. največ 1,5 l/ha), ZENBY (0,9 l/ha). Sredstva Amylo X, Serenade Aso in Prestop so dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO SLIV IN ČEŠPELJ

 

Nasadi sliv in češpelj so pred cvetenjem.

Pridelovalcem svetujemo, da opravite varstvo pred cvetno monilijo. Nevarnost okužbe je večja v primeru deževnega vremena. Priporočamo dvakraten nanos; prvič ob začetku cvetenja (odprtih 10% cvetov) in ob zaključevanju (odpadanje venčnih listov).

AMYLO-X (1,5 do 2,5 kg/ha), CHORUS 50 WG (0,5 kg/ha), LUNA EXPERIENCE (0,6 l/ha), PRESTOP (2 kg/ha), PROLECTUS (330 g sredstva na višinski meter krošnje, oz. največ 1 kg/ha), REVYONA (1,8 l/ha), SERENADE ASO (8 l/ha), SIGNUM (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha), SWITCH 62,5 WG (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha), ZENBY (0,9 l/ha). Sredstva Amylo X, Serenade Aso in Prestop so dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

 

V času pred začetkom cvetenja je potrebno za spremljanje naleta češpljevih grizlic v nasade namestiti bele lepljive plošče (2 na ha). Prag škodljivosti je ob zaključenem cvetenju 30 ulovljenih osic. Takrat plošče iz nasada odstranite in v primeru preseženega praga ukrepate z MOSPILAN 20 SG (0,04 % konc.; oz. 4 g na 10 l vode).

Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

pripravil: mag. Domen Bajec

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Projekti

Prikaz dobrih praks ekološkega kmetijstva na Hrvaškem

09. 10. 2023 ob 07:00

Hrvaška

Vabimo vas na strokovno ekskurzijo ogledov dobrih praks s področja ekološke živinoreje ter trženja, ki ga organiziramo v okviru Javnega naročila “Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023”, ki bo v ponedeljek, 9.10.2023.

 

Demonstracijski prikaz - Dezinfekcija vode za namakanje

12. 10. 2023 ob 07:00

Komunala Novo mesto, Gostilna pri Jernej...

V okviru Izvedbe aktivnosti demonstracijskega projekta – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelave živil na kmetijah, sklop G NAMAKNJE, vas vabimo na demonstracijski prikaz -  Dezinfekcija vode za namakanje in sicer  v ČETRTEK, 12. 10. 2023.

Varstvo narave in okolja

Demonstracijska delavnica OHRANJANJE MEJIC (MEJ)

13. 10. 2023 ob 09:00

Turistična kmetija Pr Martinovih-Krhin,...

Vebljeni na brezplačno demonstracijsko delavnico: Ohranjanje mejic, katere namen je, da kmete, ki kmetujete na najbolj ranljivih območjih Natura 2000 ozavestimo in usposobimo s področja ohranjanja narave in krajine za povečano izvajanje naravovarstvenih ukrepov SN SKP 2023-2027, za blaženje podnebnih sprememb in za prilagajanje nanje v kmetijstvu.

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.