NUNJO, NUJNO, NUJNO!!! KMETOVALCI POZOR!!!

NUNJO, NUJNO, NUJNO!!! KMETOVALCI POZOR!!!

Sadjarstvo, Varstvo rastlin, Vinarstvo, Vinogradništvo, Vrtnarstvo, Poljedelstvo, Travništvo in pridelava krme, Sadjarstvo, Zelenjadarstvo, Vinarstvo in vinogradništvo, Namakanje, Varstvo narave in okolja, Travništvo in priprava krme, Sadjarstvo, Zelenjadarstvo, Zivinoreja  | 
NUNJO, NUJNO, NUJNO!!! KMETOVALCI POZOR!!!

V pričakovanju obilnih padavin in morebitnih poplav opozarjamo pridelovalce, naj zaloge FFS, motornih goriv in maziv, olj in mineralnih gnojil premaknejo na varna, višje ležeča mesta.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot splošno aktivnost kmetovalcem, trgovcem in skladiščem na ogroženih mestih območja predlaga, da na primerno mesto umaknejo fitofarmacevtska sredstva (FFS) in gnojila, da le-ta ne pridejo v stik s podtalnico in dodatno ogrožajo podtalnice.

 

Ekipa KGZS - Zavoda Novo mesto

Nazaj

Prihajajoči dogodki