Anketa: Poziv za predloge tematik projektov EIP pri intervenciji Podpora za projekte EIP

Anketa: Poziv za predloge tematik projektov EIP pri intervenciji Podpora za projekte EIP

Vabila, Obvestila, Razvoj podeželja  | 
Praktični prikaz rezultatov EIP projekta PRO-pridelava Avtor: M. Glavan

Praktični prikaz rezultatov EIP projekta PRO-pridelava Avtor: M. Glavan

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi v novem programskem obdobju nadaljuje uspešno izvajanje projektov evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP-AGRI) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

V Strateškem načrtu skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 za Slovenijo bodo projekti EIP podprti v okviru intervencije Podpora za projekte EIP.

Namen evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti je spodbuditi inovacije in izboljšati izmenjavo znanja, pri čemer se zlasti osredotoča na ustvarjanje dodane vrednosti z boljšim povezovanjem raziskav in kmetijskih praks ter spodbujanjem širše uporabe razpoložljivih inovativnih ukrepov in rešitev, povezovanje inovacijskih akterjev ter spodbujanje hitrejšega in širšega prenosa inovativnih rešitev v prakso, vključno z izmenjavo med kmeti.

Projekti EIP so namenjeni iskanju in razvoju inovativnih rešitev za izzive oziroma težave, ki jih kmetje zaznavajo pri svojem delu. Povezovanje s strokovnjaki iz različnih področij, ki s svojim znanjem dopolnjujejo izvedbo projekta EIP, lahko odločilno pripomore k oblikovanju ustreznih rešitev. Takšno sodelovanje, v katerem hkrati vsi partnerji soodločajo in soustvarjajo tekom izvajanja projekta, je omogočeno in sofinancirano preko projektov EIP.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo predvidoma oktobra 2023 objavilo prvi javni razpis za izvedbo projektov EIP v okviru intervencije Podpora za projekte EIP iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 za Slovenijo.

Z namenom, da pripomoremo k čim boljšim rešitvam za izzive pri kmetovanju, vas vabimo k izpolnitvi kratke spletne ankete za predloge tematik za projekte EIP. Rok za posredovanje predlogov tematik je 22. 9. 2023.

Spletna anketa
Nazaj

Prihajajoči dogodki