Praktični prikaz rezultatov projekta EIP Vzpostavitev geo-referenciranega mobilnega vzorčenja za analize tal

Praktični prikaz rezultatov projekta EIP Vzpostavitev geo-referenciranega mobilnega vzorčenja za analize tal

Poljedelstvo, Poljedelstvo  | 
Slika_1_praktični prikaz_Strgulec_M

Slika_1_praktični prikaz_Strgulec_M

V okviru projekta EIP Vzpostavitev geo-referenciranega mobilnega vzorčenja za analize tal s ciljem optimalne rabe gnojil in zmanjševanja negativnih vplivov na okolje (akr.AT MOBIL) vas vabimo na praktični prikaz rezultatov projekta, ki bo potekal dne 19.09.2023 ob 14.00. uri na demonstracijskih površinah kmetijskega gospodarstva Mateja Riflja, Gorenje Kamence 2, Novo mesto. Prikaz bo potekal na travniku Zajšce (gerk 408413).


Program prikaza:
- Predstavitev projekta AT- Mobil.
- Predstavitev kmetijskega gospodarstva.
- Praktični prikaz rezultatov projekta.
- Predstavitev strokovnega vzorčenja tal kot podlaga za izdelavo analiz in pripravo gnojilnih načrtov.
- Preverjanje izvajanja gnojenja v skladu z gnojilnim načrtom.
- Praktična uporaba aplikacije gerk na terenu.

 

Lepo vabljeni!

 

VABILO_19.9.2023 - Kmetija Rifelj, Gorenje Kamence 2, Novo mesto

VABILO_19.9.2023 - Kmetija Starič, Malenska vas 4, Mirna Peč

Nazaj

Prihajajoči dogodki