Vabilo na zaključni strokovni posvet "MOBILNA ANALIZA TAL ZA REALNI VPOGLED V STANJE RODOVITNOSTI TAL"

Vabilo na zaključni strokovni posvet "MOBILNA ANALIZA TAL ZA REALNI VPOGLED V STANJE RODOVITNOSTI TAL"

Projekti, Poljedelstvo, Projekti, Vabila, Poljedelstvo, Travništvo in pridelava krme, Travništvo in priprava krme  | 
Vabilo na zaključni strokovni posvet "MOBILNA ANALIZA TAL ZA REALNI VPOGLED V STANJE RODOVITNOSTI TAL"

V okviru projekta EIP Vzpostavitev geo-referenciranega mobilnega vzorčenja za analize tal s ciljem optimalne rabe gnojil in zmanjševanja negativnih vplivov na okolje (akr.AT MOBIL) vas vabimo na zaključni posvet o projektnih rezultatih, ki bo organizirano za strokovno javnost dne 23. 11. 2023 ob 9:00 uri na Grmu Novo mesto - centru biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto v veliki predavalnici.

 

Program predstavitev:

Uvodni del in predstavitev projekta  EIP AT MOBIL

Pozdravni nagovor direktorice Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma  mag. Mojca Špec Potočar, dijaki kmetijske šole in biotehniške gimnazije, Katja Junc, (9:00-9:15)

Predstavitev rezultatov gnojilnih poskusov in priporočenih sprememb v gnojenju

Mateja Strgulec, KGZS Zavod NM (9:15-9:30)

Predstavitev rezultatov gnojilnih poskusov in priporočenih sprememb v gnojenju

Mateja Strgulec, KGZS Zavod NM (9:15-9:30)

Prikaz delovanja georadarja in predstavitev rezultatov meritev nitratov v podtalju

dr. Marjana Zajc, dr. Janko Urbanc Geološki zavod Slovenije (9:45:10:00)

Predstavitev nadgradnje Mobilna aplikacija Gerk na terenu

Janez Virc, Miha Virc  storitve s kmetijsko mehanizacijo d.o.o. Novo mesto (10:00-10:15)

Predstavitev senzorjev za merjenje vlažnosti v tleh

Matej Lenarčič Larting d. o. o (10:15-10:25)

Razprava (10:25-10:40)

 

Lepo vabljeni.

vabilo

Nazaj

Prihajajoči dogodki