Vabilo na predavanje EKOLOŠKA REJA GOVEDI

Vabilo na predavanje EKOLOŠKA REJA GOVEDI

Ekološko kmetijstvo, Vabila, Zivinoreja  | 
Vabilo na predavanje EKOLOŠKA REJA GOVEDI

Prevladujoča dejavnost ekoloških kmetij v Sloveniji je ekološka reja govedi za meso in mleko in v obeh usmeritvah se rejci soočajo s številnimi izzivi. Na nekatere, zlasti tehnološke, bomo skušali odgovoriti v okviru specializiranega predavanja, ki bo v torek, 22.8.2023 med 9. in 13. uro v prostorih Biotehniške fakultete (BF UL) na Rodici (Groblje 3) pri Domžalah.    

 

Praviloma je na ekološki kmetiji dan največji poudarek kakovostni krmi pridelani na lastnem kmetijskem gospodarstvu – če je ni dovolj, pa je možen dokup krme z drugih ekoloških kmetij v bližnji okolici. Za zadostne količine ekološkega mleka in priraste morata kakovost in količina ustrezati potrebam živali na različnih stopnjah njihovega razvoja. Govedo, ovce, koze in konje je potrebno krmiti izključno z ekološko krmo (100 %), kjer je uporaba gensko spremenjenih krmil strogo prepovedana.

 

Po kratki predstavitvi projekta »Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetijstva v letu 2003« in osnovnih zahtev/pravil/zakonodaje ekološkega kmetijstva, bo izr. prof. dr. Marija Klopčič (UL BF ) predstavila 

koristi, načela in izzive v ekološki živinoreji.  O posebnostih prehrane živali v ekološki reji krav molznic, krav dojilj in pitancev bo spregovoril doc. dr. Maksimiljan Brus (UM FKBV). O managementu paše, ki je še vedno dilema številnih ekoloških rejcev ter kako izboljšati počutje in zdravje živali upoštevajoč prirejo, reprodukcijo in dolgoživost bodo teme drugega dela predavanj – predstavila jih bo dr. Marija Klopčič (UL BF ).  

 

Udeležba na dogodku je brezplačna, a je OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA preko linka https://1ka.arnes.si/govedoreja   ali po mailu eko.svetovanje.fkbv@um.si Zaradi lažje organizacije zbiramo prijave do 21. 8. 2023 do 12. ure.

Več informacij si lahko preberete v priloženem vabilu. VABILO

Nazaj

Prihajajoči dogodki