NAPOVEDNIK IZOBRAŽEVANJ ZA UKREPE KMETIJSKE POLITIKE ZA LETO 2023

NAPOVEDNIK IZOBRAŽEVANJ ZA UKREPE KMETIJSKE POLITIKE ZA LETO 2023

Živinoreja, Poljedelstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo, Živinoreja in selekcija, Ekološko kmetijstvo, Vabila, Obvestila, Poljedelstvo, Travništvo in pridelava krme, Sadjarstvo, Zelenjadarstvo, Vinarstvo in vinogradništvo, Varstvo narave in okolja, Razvoj podeželja, Ekološko kmetovanje, Travništvo in priprava krme, Sadjarstvo, Zelenjadarstvo, Zivinoreja  | 
Slika_1_Kmetijska pokrajina_Kmetič_Škof_T

Slika_1_Kmetijska pokrajina_Kmetič_Škof_T

V nadaljevanju so navedeni termini, spletni naslovi in naslovi predavalnic izobraževanj o ukrepih skupne kmetijske politike, za vlagatelje zbirnih vlog v letu 2023. Vsako kmetijsko gospodarstvo se lahko udeleži kateregakoli izobraževanja.

SPLETNA IZOBRAŽEVANJA

IZOBRAŽEVANJA V PREDAVALNICAH

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki