Tretje zatiranje Ameriškega škržatka

Tretje zatiranje Ameriškega škržatka

Varstvo rastlin, Vinogradništvo, Obvestila  | 
Tretje zatiranje Ameriškega škržatka

Nastopa čas za tretje zatiranje ameriškega škržatka. Nanos zaščitnih sredstev boste opravili med 25. julijem in 05. avgustom. Pred uporabo insekticida je potrebno v vinogradih pokositi cvetočo podrast in upoštevati tudi karenco!

Zatiranje ameriškega škržatka je v skladu s Pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja zlate trsne rumenice obvezno za vse imetnike vinske trte in sicer:

  • - v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah in ohišnicah v razmejenem območju zlate trsne rumenice, to je v okuženih območjih, varovalnih pasovih in žariščih okužbe (območje Štajerske in Prekmurja).
  • - v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Sloveniji.

Vinogradnike opozarjamo, da je zaradi slabšanja stanja okužb z zlato trsno rumenico obvezno število škropljenj v letošnjem letu višje kot v preteklih letih in je določeno po občinah. Vinogradniki morajo preveriti, v kateri občini se nahaja njihov vinograd. Obvezno število tretiranj po občinah na območju jugovzhodne Slovenije je navedeno v spodnji preglednici. Poudarjamo, da je za učinkovito preprečevanje širjenja ključnega pomena pravočasno in dosledno zatiranje prenašalca ameriškega škržatka z insekticidi in tudi odstranjevanje okuženih trt.

Več informacij o zlati trsni rumenici in zatiranju ameriškega škržatka je na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: https://www.gov.si/teme/zlata-trsna-rumenica/.

Za tretje zatiranje priporočamo uporabo dotikalnih sredstev BIOTIP FLORAL (1,6 l/ha; 3 × v rastni dobi; karenca 3 dni) ali FLORA VERDE (1,6 l/ha; 3 × v rastni dobi; karenca 3 dni) ali DECIS 100 EC (0,75 l/ha; le 1 × v rastni dobi) ali MAVRIK 240 EW (0,2 l/ha; 2 × v rastni dobi; karenca 21 dni). Možna je tudi raba SIVANTO PRIME (0,5 l/ha; le 1 × v rastni dobi; karenca 14 dni) ali MOVENTO SC 100 (0,7 l/ha; 2 × v rastni dobi; karenca 14 dni), pri čemer upoštevajte največje dovoljeno število uporab v rastni dobi, vremenske razmere in karenco.

  1. Zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja, brajdah in ohišnicah v razmejenem območju v Jugovzhodni Sloveniji:

Območje

Občine

Število tretiranj

Okuženo območje in varovalni pas (vključno z žarišči okužbe)

Dolenjske Toplice, Straža, Mirna peč, Novo mesto, Šentjernej, Kostanjevica na Krki, Brežice

3 obvezna tretiranja

Varovalni pas vključno z žarišči okužbe

Krško

3 tretiranja; če imetnik sam spremlja ulov odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami v skladu z načrtom ukrepov in so po 2. tretiranju ulovljeni manj kot 4 škržatki na eno ploščo na teden, 3. tretiranja ni treba opraviti.

Varovalni pas vključno z žarišči okužbe

Žužemberk, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog-Trebelno, Sevnica, Šmarješke Toplice, Škocjan, Semič, Črnomelj, Metlika

2 tretiranji

V ekološki pridelavi so na celotnem razmejenem območju obvezna najmanj 3 tretiranja: Prvič za zaščito nanesete FLORA VERDE (1,6 l/ha; možne tri uporabe letno) ali BIOTIP FLORAL (1,6 l/ha; možne tri uporabe letno), drugo tretiranje opravite 7 do 10 dni po prvem in tretje 7 do 10 dni po drugem nanosu. Učinek na škržatke je večji, če imate med tretiranji krajši razmik. Drugo in tretje tretiranje bo imelo učinek tudi na drugi rod grozdnih sukačev.

 

V brajdah in ohišnicah v razmejenem območju zlate trsne rumenice je obvezno vsaj eno tretiranje v rastni sezoni. Uporabite lahko FLORA VERDE ali BIOTIP FLORAL, katera je mogoče kupiti tudi v prodajalnah FFS brez potrdila za izvajalce varstva rastlin.

OPOZORILO:

Vsa sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje ameriškega škržatka, so nevarna za čebele. Zato je pomembno, da se tretiranje opravi takrat, ko je trta že povsem zaključila s cvetenjem. Nanos opravite v poznih večernih ali zgodnjih jutranjih urah (dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom), ko so čebele v panjih in ne letijo. Pred tretiranjem odstranite cvetoči podrast.

Vsa fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi ter upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev.

Spremljanje ulova odraslih osebkov ameriškega škržatka na rumene lepljive plošče:

V vinogradih za pridelavo grozdja v razmejenem območju zlate trsne rumenice, kakor tudi na brajdah in ohišnicah, je nameščanje rumenih lepljivih plošč priporočljivo za ugotavljanje stanja populacije in oceno uspešnosti zatiranja ameriškega škržatka.

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je spremljanje ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami obvezno.

V sredino vinograda, matični vinograd, trsnico ali matičnjak namestite najmanj 3 rumene lepljive plošče. Če je površina večja od 2 ha, število plošč ustrezno povečate (površina nad 2 do 5 ha … 6 plošč; nad 5 ha … 9 plošč)

Plošče izobesite v senčeni del trte, na žico ali trto, ker se škržatki najraje zadržujejo v senci. V trsnici izobesite plošče na količke, ki jih postavite na grebenih. Pri nameščanju pazite, da se plošče ne prilepijo na listje trte.

Rumene lepljive plošče pregledujete 1 × tedensko in jih menjate na 14 dni. Ulov redno beležite. V vinogradih za pridelavo grozdja spremljate ulov do konca avgusta, v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah pa do sredine septembra.

Kdor ameriškega škržatka ne prepozna, se lahko za pomoč obrne na Javno službo zdravstvenega varstva rastlin (na KGZS – Zavod Novo mesto).

  1. Zatiranje ameriškega škržatka v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah:

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je obvezno zatiranje ameriškega škržatka povsod po Sloveniji, to je v razmejenih območjih in izven njih.

Pomembno: Obvezno je treba opraviti najmanj tri tretiranja proti ameriškemu škržatku, obenem pa morajo imetniki spremljati njegov ulov z rumenimi lepljivimi ploščami. Če je na rumeno lepljivo ploščo po tretjem tretiranju še ulovljen vsaj en škržatek, je treba tretiranje ponoviti. To tretiranje je namenjeno predvsem zatiranju škržatkov, ki v matični vinograd, matičnjak ali trsnico priletijo iz okolice.

Pri tretjem tretiranju v matičnih vinogradih priporočamo pripravke: SIVANTO PRIME (0,5 l/ha; le 1 × v rastni dobi), MOVENTO SC 100 (0,7 l/ha; 2 × v rastni dobi), DECIS 100 EC (0,75 l/ha; le 1 × v rastni dobi; zatira tudi grozne sukače) ali MAVRIK 240 EW (0,2 l/ha pri porabi vode od 500 do 1000 l/ha; največ 2 × v rastni dobi; karenca 21 dni). V matičnih vinogradih je treba paziti na karenčno dobo.

Pri tretjem tretiranju v matičnjakih pridejo v poštev: MOSPILAN 20 SG (0,375 kg/ha; le 1 × v rastni dobi), SIVANTO PRIME (0,5 l/ha; le 1 × v rastni dobi), MOVENTO SC 100 (0,7 l/ha; 2 × v rastni dobi) ali MAVRIK 240 EW (0,2 l/ha pri porabi vode od 500 do 1000 l/ha; največ 2 × v rastni dobi; karenca 21 dni).

Pri tretjem tretiranju v trsnicah pridejo v poštev: MOSPILAN 20 SG (0,375 kg/ha; le 1 × v rastni dobi), SIVANTO PRIME (0,5 l/ha; le 1 × v rastni dobi), MOVENTO SC 100 (0,7 l/ha; 2 × v rastni dobi), DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha; matičnjaki in trsnice 2 × v rastni dobi) ali MAVRIK 240 EW (0,2 l/ha pri porabi vode od 500 do 1000 l/ha; največ 2 × v rastni dobi).

Okvirni roki zatiranja ameriškega škržatka v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah in pripravki so navedeni v preglednicah 1, 2 in 3.

Preglednica 1: Okvirni roki in pripravki za zatiranje ameriškega škržatka v matičnih vinogradih.

Tretiranje/ Okvirni termin

Fenološka faza razvoja trte

Razvojni stadij ameriškega škržatka

Pripravek

Opombe

1. tretiranje

sredina junija do konca junija

Po končanem cvetenju

BBCH 69

Ličinke L1– L3

(2-4 tedne po začetku izleganja)

MOSPILAN 20 SG* ali

SIVANTO PRIME* ali

MOVENTO SC 100**

 

*pripravek je na isti površini dovoljeno uporabiti samo enkrat letno

** Movento lahko uporabimo dvakrat. S tem tretiranjem obenem zatiramo tudi trtno uš

***S tem tretiranjem lahko zatiramo tudi grozdne sukače.

***Pripravke na podlagi aktivne snovi deltametrin (Decis 2,5 EC ali Decis 100 EC) lahko uporabimo samo enkrat v rastni sezoni.

2. tretiranje

okoli 2 do 3 tedne po 1. tretiranju (do 15. julija)

BBCH

od 71 dalje

Ličinke L2 do L5, prvi odrasli škržatki

SIVANTO PRIME* ali

MOVENTO SC 100** ali

DECIS 2,5 EC*** ali

DECIS 100 EC

3. tretiranje

konec julija

BBCH

-do 81

Odrasli škržatki

SIVANTO PRIME* ali

MOVENTO SC 100** ali DECIS*** 100 EC ali

MAVRIK 240 EW

4. tretiranje

 

Odrasli škržatki

BIOTIP FLORAL,

FLORA VERDE

ali DECIS 100 EC***

ali

MAVRIK 240 EW

V primeru, če se na rumeno lepljivo ploščo ulovi vsaj en škržatek.

Decis 100 EC se lahko uporabi v fenofazah od BBCH 15 do 89.

Mavrik ima karenco 21 dni.

Preglednica 2: Okvirni roki in pripravki za zatiranje ameriškega škržatka v matičnjakih.

Tretiranje/ Okvirni termin

Fenološka faza razvoja trte

Razvojni stadij ameriškega škržatka

Pripravek

Opombe

1. tretiranje

sredina junija do konca junija

Po končanem cvetenju

BBCH 69

 

Ličinke L1– L3

(2-4 tedne po začetku izleganja)

MOSPILAN 20 SG* ali

SIVANTO PRIME* ali

MOVENTO SC 100**

 

*pripravek je na isti površini dovoljeno uporabiti samo enkrat letno

 

** Movento lahko uporabimo dvakrat. S tem tretiranjem obenem zatiramo tudi trtno uš.

 

Pripravek Decis 2,5 EC lahko uporabimo 2-krat v rastni dobi.

2. tretiranje

okoli 2 do 3 tedne po 1. tretiranju (do 15. julija)

od BBCH

71 dalje

ličinke L2 do L5, prvi odrasli škržatki

MOSPILAN 20 SG* ali

SIVANTO PRIME* ali

MOVENTO SC 100** ali

DECIS 2,5 EC

3. tretiranje

konec julija

od BBCH

81 dalje

Odrasli škržatki

MOSPILAN 20 SG* ali

SIVANTO PRIME* ali

MOVENTO SC 100** ali

MAVRIK 240 EW

4. tretiranje

avgust

 

Odrasli škržatki

MAVRIK 240 EW

V primeru, če se v avgustu na rumeno lepljivo ploščo ulovi vsaj en škržatek.

Preglednica 3: Okvirni roki in pripravki za zatiranje ameriškega škržatka v trsnicah

Tretiranje/ Okvirni termin

Razvojni stadij ameriškega škržatka

Pripravek

Opombe

1. tretiranje

sredina junija do konca junija

Ličinke L1– L3

(2-4 tedne po začetku izleganja)

MOSPILAN 20 SG* ali

SIVANTO PRIME* ali

MOVENTO SC 100**

 

*Pripravek je na isti površini dovoljeno uporabiti samo enkrat letno.

** Movento lahko uporabimo dvakrat. S tem tretiranjem obenem zatiramo tudi trtno uš.

 

Pripravek Decis 2,5 EC lahko uporabimo 2-krat v rastni dobi.

2. tretiranje

običajno 3 tedne po 1. tretiranju: do 15. julija

Ličinke L2 do L5, prvi odrasli škržatki

MOSPILAN 20 SG* ali

SIVANTO PRIME* ali

MOVENTO SC 100** ali

DECIS 2,5 EC

3. tretiranje: konec julija

Odrasli škržatki

MOSPILAN 20 SG* ali

SIVANTO PRIME* ali

MOVENTO SC 100** ali

DECIS 2,5 EC ali

MAVRIK 240 EW

4. tretiranje

avgust

Odrasli škržatki

MAVRIK 240 EW

V primeru, če se na rumeno lepljivo ploščo ulovi vsaj en škržatek

Nanos FFS

Cvetoča podrast v vinogradih mora biti v času tretiranja z insekticidi zaradi varovanja čebel in drugih opraševalcev pokošena, oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS doseglo. Nanos mora biti izveden na način, da se prepreči zanašanje škropilne brozge na sosednje parcele.

Za doseganje večje učinkovitosti delovanja insekticidov priporočamo njihovo uporabo v večernih oziroma nočnih urah. Rastline v času aplikacije ne smejo biti v stresu (npr. vročinski stres), sicer se učinkovitost sredstva lahko zmanjša.

Insekticidov na osnovi a.s. piretrin (Flora verde in Biotip floral) se ne sme uporabljati v vročini in na neposredni sončni svetlobi. Priporoča se uporabo v večernih urah in pri nižjih temperaturah zraka. Ob njihovi uporabi rastline temeljito omočimo tudi na spodnji strani listov, kjer se običajno nahaja ameriški škržatek. Pripravki iz skupine piretroidov za dobro delovanje potrebujejo ustrezen pH in sicer pod 6,5.

Da dosežemo dobro omočenje rastlin in povečamo učinkovitost insekticidov, priporočamo povečano porabo vode (vsaj 400 l vode/ha) in uporabo močil. Učinkovitost sredstev za zatiranje ameriškega škržatka je zelo odvisna od učinkovitega nanosa, zato je priporočljiva uporaba klasičnih pršilnikov.

Za pripravek Movento SC 100 priporočamo samostojno uporabo. Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se odsvetuje zaradi možne zmanjšane učinkovitosti tega sredstva.

Podrobnejše informacije o zlati trsni rumenici in zatiranju ameriškega škržatka so vam na voljo na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: https://www.gov.si/teme/zlata-trsna-rumenica/

Podatki o fitofarmacevtskih sredstvih

MOSPILAN 20 SG

Sredstvo Mospilan 20 SG se uporablja kot sistemični dotikalni in želodčni insekticid za zatiranje ameriškega škržatka na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, v matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih. Uporabi se v odmerku 0,375 kg/ha pri porabi vode do 1000 l/ha. Z njim  se lahko tretira v fenološki fazi od konca cvetenja do faze, ko so jagode v velikosti graha in grozdiči povešeni (BBCH 69/75). Na istem zemljišču se ga sme uporabiti največ 1- krat v eni rastni dobi in samo na podlagi napovedi Javne službe zdravstvenega varstva rastlin.

Sredstvo ima dovoljenje za nujne primere iz varstva rastlin in se sme uporabljati od 03.05. do 02.09.2023, skladno z navodili za uporabo.

 

SIVANTO PRIME

Sredstvo Sivanto prime se uporablja na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, v matičnih vinogradih, matičnjakih ter trsnicah za zatiranje zelenega škržatka (Empoasca vitis) in ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus) v odmerku 0,5 l/ha in pri porabi vode do 1000 l/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 1-krat v eni rastni sezoni, v fenološki fazi razvoja trte od konca cvetenja do začetka zorenja (BBCH 69-81). O mešanju z drugimi sredstvi se je treba posvetovati z zastopnikom.

 

MOVENTO SC 100

Sredstvo Movento SC 100 se lahko uporablja v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah za zatiranje trtne uši (Viteus vitifoliae) in ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus) v odmerku 0,7 l/ha in pri porabi vode 1000 l/ha. S sredstvom se lahko tretira v času po končanem cvetenju matične rastline. Na istem zemljišču ga lahko uporabimo največ 2-krat v eni rastni sezoni in sicer v 14-dnevnem intervalu. Sredstvo se lahko uporablja tudi na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus) v odmerku 0,7 l/ha, ob porabi vode 1000 l/ha. S sredstvom se lahko tretira v času po končanem cvetenju. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ 2-krat v eni rastni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.

Za pripravek Movento SC 100 se priporoča samostojno uporabo. Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se odsvetuje zaradi možne zmanjšane učinkovitosti tega sredstva.

 

DECIS 2,5 EC 

Decis 2,5 EC se uporablja kot dotikalni insekticid v odmerku 0,5 l/ha. Proizvodne vinograde, vključno z matičnimi vinogradi, se tretira po cvetenju trte do fenološke faze, ko jagode dosežejo velikost graha (BBCH 71 do 75). Poznejše tretiranje se ne dovoli zaradi tveganja za neciljne organizme. Na istem zemljišču je dovoljeno samo 1 tretiranje v eni rastni dobi.

V trsnicah in matičnjakih sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Termine tretiranj se prilagaja navodilom za zatiranje ameriškega škržatka.

Pri uporabi pripravka Decis 2,5 EC je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se pri tretiranju trte ne sme tretirati v območju 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Zaradi zaščite neciljnih členonožcev je potrebno upoštevati netretiran varnostni pas 20 m do nekmetijskih površin. Sredstvo je nevarno za čebele, z njim se ne sme tretirati v času cvetenja gojenih rastlin in podrasti. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev se lahko s tem sredstvom tretira v nočnem času in sicer dve uri po sončnem zahodu in največ dve uri pred sončnim vzhodom. Pripravek Decis 2,5 EC spada v skupino sintetičnih piretroidov in negativno vpliva na plenilske pršice iz družine Phytoseiidae – naravne sovražnike rdeče sadne pršice in pršic šiškaric (akarinoze in erinoze). Zato lahko v škropljenih vinogradih pride do prerazmnožitve omenjenih škodljivcev. Za dobro delovanje je potreben ustrezen pH in sicer pod 6,5.

 

DECIS 100 EC

Decis 100 EC se uporablja na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus) v odmerku 75 ml/ha, ob porabi vode 500-1000 L/ha; s sredstvom se tretira od razvojne faze, ko je peti list razvit, do faze, ko so jagode zrele za trganje (BBCH 15-89) oziroma v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin.

S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. Prav tako se v isti rastni sezoni na istem zemljišču ne sme uporabljati drugih fitofarmacevtskih sredstev (z izjemo pasti), ki vsebujejo aktivno snov deltametrin. Potrebno se je izogibati tretiranju v času visokih temperatur zraka. Decis 100 EC se lahko uporabi v fenofazah od BBCH 15 do 89. Tudi pripravek Decis 100 EC spada v skupino sintetičnih piretroidov in negativno vpliva na plenilske pršice iz družine Phytoseiidae – naravne sovražnike rdeče sadne pršice in pršic šiškaric (akarinoze in erinoze). Zato lahko v škropljenih vinogradih pride do prerazmnožitve omenjenih škodljivcev.

Za dobro delovanje je potreben ustrezen pH in sicer pod 6,5.

 

MAVRIK 240 EW

Mavrik 240 EW je kontaktni insekticid. Uporablja se za zatiranje ameriškega škržatka na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja vključno z matičnimi vinogradi ter v matičnjakih in trsnicah v odmerku 0,2 l/ha pri porabi vode od 500 do 1000 l/ha. Na istem zemljišču se lahko uporabi največ dvakrat v eni rastni sezoni z najmanj 14 dnevnim intervalom. Tretiranje se sme opraviti od razvojne faze jasno vidnih socvetij do faze mehčanja jagod (BBCH 53 do 85). Tretiranje proti ameriškemu škržatku se lahko izvede samo na podlagi napovedi javne službe zdravstvenega varstva rastlin. Poraba vode ne sme biti manjša od 500 l. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju trte upoštevati netretiran varnostni pas 50 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi varovanja čebel se sredstvo lahko uporabi le, če niso prisotne čebele na gojenih rastlinah ali podrasti. Tudi pripravek Mavrik 240 EW spada v skupino sintetičnih piretroidov in negativno vpliva na plenilske pršice iz družine Phytoseiidae – naravne sovražnike rdeče sadne pršice in pršic šiškaric (akarinoze in erinoze). Zato lahko v škropljenih vinogradih pride do prerazmnožitve omenjenih škodljivcev.

 

PRIPRAVKI NA OSNOVI PIRETRINA

Na osnovi aktivne snovi piretrin sta pri nas dovoljena za zatiranje ameriškega škržatka pripravka Flora verde in Biotip floral. Na podlagi preverjanja pristojnih služb na MKGP uporaba piperonil butoksida, ki ga vsebujeta ta dva pripravka, v ekološki pridelavi ni sporna, zato se lahko uporabljata v ekoloških vinogradih.

Pripravka Flora verde in Biotip floral uporabimo na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja v 0,16% koncentraciji oziroma v odmerku 1,6 l/ha. Učinek je boljši z dodatkom ogrščičnega olja v koncentraciji 0,5 %. Rastline temeljito omočimo, tudi na spodnji strani listov. Priporoča se uporabo v večernih urah in pri nižjih temperaturah zraka. Sredstva se ne sme uporabljati v vročini in na neposredni sončni svetlobi. Sredstvi sta nevarni za čebele! Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se ne priporoča.

Sredstvi sta primerni za zmanjševanje populacij ameriškega škržatka. V primeru močnejšega napada ali ugotovljene navzočnosti škodljivca tretiranje ponovimo po 7 do 15 dneh. Oba pripravka sta registrirana tudi za zmanjševanje številčnosti križastega in pasastega grozdnega sukača. S sredstvoma se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. S pripravki na podlagi piretrina lahko opravimo skupno največ 3 tretiranja v rastni dobi.

Za dobro delovanje je potreben ustrezen pH in sicer pod 6,5.

pripravil: mag. Domen Bajec

Nazaj

Prihajajoči dogodki