Demonstracijski projekt - SKLOP G "NAMAKANJE"

Demonstracijski projekt - SKLOP G "NAMAKANJE"

Namakanje, Ekološko kmetijstvo, Vabila, Obvestila, Poljedelstvo, Travništvo in pridelava krme, Sadjarstvo, Zelenjadarstvo, Namakanje, Varstvo narave in okolja  | 
Slika_1_namakanje_Brence_A

Slika_1_namakanje_Brence_A

Javno naročilo demonstracijski projektu za sklop A - Namakanje vidimo kot odlično priložnost za prenos znanja s področja podnebnih in okoljskih vsebin do kmetov na njim najbolj privlačen način, in sicer preko ogledov primerov dobrih praks na terenu in demonstracij, v povezavi z uvajanjem inovativnih, sodobnejših tehnologij.

Ključne besede: javno naročilo, namakanje

 

 

 

 

 

V okviru Programa razvoja podeželja, podukrepa Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja, se izvajajo različni demonstracijski projekti, ki so namenjeni praktičnemu prikazu uporabe tehnologij, mehanizacije, postopkov, strojev, praks, itd. skladno z Uredbo o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014- 2020.


Cilji podukrepa Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja je izboljšanje ekonomske uspešnosti vseh kmetij ter zagotavljanje lažjega prestrukturiranja in posodabljanja kmetij z namenom povečanja njihove udeležbe na trgu in tržne usmerjenosti ter kmetijske diverzifikacije.


Namen izvedbe demonstracijskih projektov v različnih kmetijskih panogah je ponuditi kar največ informacij in novih znanj s področja primarne kmetijske proizvodnje, ohranjanje dobrega počutja živali oz. preprečevanja izgub zaradi slabega počutja rejnih živali. Z znanjem, pridobljenim na teh demonstracijah bodo kmetijska gospodarstva lažje ali učinkoviteje prispevala k izboljšani gospodarski kot tudi okoljevarstveni učinkovitosti.

TERMINSKI NAČRT IZVEDBE (dopolnjen glede na vremenske razmere)

Vsebine demonstracijskih projektov za sklop G - Namakanje:

1. PRIKAZ RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ IN PRAKS NAMAKANJA (6 prikazov)  GRADIVO

- VABILO_5.5.2023

- VABILO_16.5.2023

- VABILO_6.6.2023

- VABILO_8.6.2023

- VABILO_14.6.2023

- VABILO_17.8.2023

 

2. AVTOMATIZACIJA NAMAKANJA (6 prikazov)  GRADIVO

- VABILO_24.5.2023

- VABILO_12.6.2023

- VABILO_14.6.2023

- VABILO_16.6.2023

- VABILO_5.7.2023

- VABILO_23.8.2023


3. KAPLJIČNO NAMAKANJE (6 prikazov)  GRADIVO

 - VABILO_13.6.2023

- VABILO_20.6.2023

- VABILO_22.6.2023

- VABILO_27.6.2023

- VABILO_8.7.2023

- VABILO_26.7.2023


4. DEZINFEKCIJA VODE ZA NAMAKANJE (6 prikazov)  GRADIVO

 - VABILO_12.10.2023

 - VABILO_19.10.2023

- VABILO_7.11.2023

- VABILO_8.11.2023

- VABILO_14.11.2023

- VABILO_15.11.2023

 

Izvedba demonstracijskega projekta - primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.