Podaljšan rok za prijavo v integrirano pridelavo, ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje

Podaljšan rok za prijavo v integrirano pridelavo, ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje

Obvestila, Poljedelstvo, Sadjarstvo, Zelenjadarstvo, Vinarstvo in vinogradništvo, Razvoj podeželja  | 
Podaljšan rok za prijavo v integrirano pridelavo, ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje

Rok za prijavo oziroma obnovitev prijave v kontrolo za integrirano pridelavo, ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje je podaljšan do 30. marca 2023

Ključne besede: Integrirana pridelava, ekološka pridelava, ekološko čebelarjenje, pravilnik, tehnološka navodila

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z letom 2023 ponovno uvaja finančne podpore za integrirano pridelavo poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja.

Tako imenovane operacije integrirane pridelave se bodo izvajale v okviru intervencije kmetijsko-okoljska podnebna plačila – naravni viri iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023-2027). Prav tako nov strateški načrt SKP vsebuje dve intervenciji, ki neposredno podpirata ekološko pridelavo, in sicer intervencijo Ekološko kmetovanje in v intervencijo Ekološko čebelarjenje. Uvaja se tudi podpora za senene prireje za mleko in meso.

Zaradi poznejšega začetka vlaganj zbirnih vlog (od 31. marca naprej) se bo podaljšal rok za prijavo oziroma obnovo prijave v kontrolo integrirane pridelave, v kontrolo ekološkega kmetovanja in v kontrolo ekološkega čebelarjenja, in sicer do 30. marca 2023.

Rok za prijavo oziroma obnovo prijave v kontrolo senene prireje za mleko in meso ostaja nespremenjen, to je do 30. junija 2023.

Začetek subvencijske kampanje bo 31-3-2023. Vsa kmetijska gospodarstva, ki so v preteklem letu oddala zbirno vlogo na izpostavah Javne službe kmetijskega svetovanja, bodo prejela osebno povabilo (pošto) na oddajo zbirne vloge 2023.

V petek sta bila v Uradnem listu RS številka 31/2023 objavljena Pravilnik o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja in Tehnološka navodila za integrirano pridelavo poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja kot priloge k pravilniku.

Pravilnik ureja način in postopke integrirane pridelave kmetijskih rastlin, kontrolo, certificiranje in označevanje ter promet integriranih pridelkov.

Tehnološka navodila vsebujejo ukrepe za izvajanje integriranega načina pridelave kmetijskih rastlin, ki so razdeljeni na zahteve, priporočila in prepovedi. 

Cilji, ki se jih zasleduje z  integrirano pridelavo, so: uravnoteženo izvajanje agrotehničnih ukrepov, nadzorovana uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, pospeševanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti z ustreznimi metodami varstva rastlin ter kontrolirana pridelava in certificiranje pridelkov, kar omogoča sledenje v prometu in obenem daje potrošnikom zagotovilo, da proizvodi ustrezajo višjim standardom kakovosti.

Besedilo pravilnika in tehnoloških navodil je na voljo na povezavi

Nazaj

Prihajajoči dogodki