Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

Varstvo rastlin, Sadjarstvo, Varstvo rastlin, Sadjarstvo, Sadjarstvo  | 
slika 1: pixabay

slika 1: pixabay

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

 

Jablana cveti, zgodnje hruške z njim zaključujejo (65 – 68 po BBCH).

Spremenljivo vreme zvišuje možnost primarnih okužb z jablanovim škrlupom. Pridelovalcem svetujemo obnovo zaščitne fungicidne obloge, ko pade več kot 25-30 mm dežja na m2, saj so jo padavine izprale. Pri načrtovanju naslednjega tretiranja upoštevajte tudi intenzivnost prirasta nove listne površine, s čimer naj razmiki v tem obdobju ne bodo daljši od 7 dni. V tem času priporočamo sredstva kot so: DELAN PRO (2,5 l/ha), CHORUS 50 WG (0,45 kg/ha), SCALA (1,125 l/ha), PYRAMID (1,125 l/ha), PYRUS 400 SC (1 l/ha), MYTHOS (1,5 l/ha), BATALION 450 SC (0,7-1,0 l/ha), FABAN (1,2 l/ha), CHORUS FORTE (3,6 l/ha, oz. 2 l /10.000 m2 tretirane listne površine), REVYONA (1,3 l/10.000 m2 tretirane površine listne stene; do največ 2 l/ha; deluje tudi na jablanovo pepelovko), SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha; ni ga priporočljivo mešati z močljivim žveplom, a.s. kaptan, listnimi gnojili in rastnimi regulatorji), ki imajo določeno zdravilno delovanje za nazaj. Preventivno in dotikalno delujoča sta POLYRAM DF (2 kg/ha) in ALCOBAN (0,75 kg/ha). V kolikor vam razmere onemogočajo takojšnje varstvo, uporabite enega od pripravkov z daljšim kurativnim delovanjem: SCORE 250 EC (0,2 l/ha), DUAXO KONCENTRAT (1,1 l na višinski meter krošnje/ha), DIFCOR 250 EC (0,2 l/ha), MAVITA 250 EC (0,2 l/ha),… Slednje je potrebno uporabiti v kombinaciji z dotikalnim preventivnim sredstvom. V ekološki pridelavi pride v poštev CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha; namenjen varstvu pred jablanovim škrlupom, listnimi pegavostmi, jablanovo pepelovko in sajavostjo in mušjo pegavostjo plodov), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin). Stransko delovanje na škrlup ima tudi KARBICURE (5 kg/ha, kalijev hidrogen karbonat; največ 5× v rastni dobi, uporaba možna v ekološki pridelavi).

Pri občutljivih sortah na jablanovo pepelovko ('Idared', Jonagold', 'Granny Smith', 'Gala', 'Elstar',…) svetujemo v teh razmerah SERCADIS PLUS (0,72 l/ha, oz. 0,4 l/10.000 m² listne površine), SERCADIS (0,25 l/ha), LUNA CARE (3 kg/ha; odsvetuje se uporaba na sorti 'Zlati delišes' in njenih varietetah), LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha), REVYONA (2 l/ha). Vsi navedeni delujejo tudi na jablanov škrlup.

Z začetkom cvetenja svetujemo namestitev belih lepljivih plošč za spremljanje jabolčne grizlice. V primeru preseženega praga škodljivosti (30 osic na ploščo), boste ukrepali po zaključenem cvetenju.

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO KOŠČIČARJEV

 

Med tem, ko marelice in breskve oblikujejo plodiče, s cvetenjem zaključujejo tudi češnje in slive.

Pred naslednjimi padavinami je pri koščičastih sadnih vrstah, ki zaključujejo cvetenje, potrebno opraviti še zadnje tretiranje proti cvetni moniliji. V ta namen lahko uporabite AMYLO-X (1,5 do 2,5 kg/ha), LIBRETO (0,5 l/ha na meter višine krošnje, oz. 1,5 l/ha), PRESTOP (2 kg /ha), PROLECTUS (330 g/ha na višinski meter krošnje), REVYONA (1,8 l/ha), SIGNUM (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha; deluje tudi proti listni luknjičavosti koščičarjev), ZENBY (0,9 l/ha), SWITCH 62,5 WG (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha), LUNA EXPERIENCE (0,6 l/ha; tudi proti listni luknjičavosti koščičarjev), SERENADE ASO (8 l/ha), DUAXO KONCENTRAT (0,6 l/ha, oz. 1,1 l na višinski meter krošnje; češnje), TELDOR SC 500 (0,5 l na 1 m višine krošnje, oz. največ 1,5 l/ha; češnje), CHORUS 50 WG (0,5 kg/ha; slive in češplje),…

Tudi CURATIO žvepleno apnena brozga (6 l/ha na meter višine krošnje) deluje proti monilijam ter na breskvah in marelicah listni luknjičavosti koščičarjev ter marelični, oz. breskovi pepelovki.

Tretiranja proti pepelovkam svetujemo preventivno, po zaključenem cvetenju, s pripravki na osnovi žvepla: AZUMO WG (do 7,5 kg/ha), BIOTIP SULFO 800 SC (6 l/ha), KUMULUS DF (5 do 7,5 kg/ha), MICROTHIOL DISPERSS / SPECIAL (5 do 7,5 kg/ha), PEPELIN WG (5 do 7,5 kg/ha), SULFAR (5 do 7,5 kg/ha), THIOVIT JET (5 do 7,5 kg/ha), VERTIPIN (5 l/ha), VINDEX 80 WG (5 do 7,5 kg/ha). Za povečanje odpornosti in delno zmanjševanje okužb pride v poštev še FYTOSAVE (2 l/ha). V primeru močnejših okužb pa uporabite SERCADIS (0,15 l/ha).

Pri slivah in češpljah bodite ob zaključevanju cvetenja pozorni na ulov osic češpljevih grizlic na belih lepljivih ploščah. Prag škodljivosti je 30 ulovljenih osebkov. V primeru preseženega praga škodljivosti, po zaključenem cvetenju, ukrepajte z MOSPILAN 20 SG (0,04 % koncentracija). Sredstvo je nevarno za čebele in druge koristne organizme.

Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Pripravila: Domen Bajec in Iva Imperl

 

 

VARSTVO JAGOD

 

Nasadi jagod cvetijo tudi v pridelavi na prostem.

Ob aktualnih vremenskih pogojih z višjimi temperaturami in ugodno zračno vlago je potrebno poskrbeti za varstvo pred boleznimi iz skupine pepelovk. V poštev pridejo: VITISAN (3 kg/ha), KARBICURE (3 kg/ha), pripravki na osnovi žvepla: THIOVIT JET (2-4 kg/ha), VERTIPIN (6 l/ha), BIOTIP SULFO 800 SC (3-5 l/ha; pred cvetenjem – do odpiranja prvih cvetov), STROBY WG (0,3 kg/ha), AQ-10 (70 g/ha). Proti pepelovkam je možna tudi uporaba: AZAFRA AZT 250 SC (1 l/ha), MIRADOR 250 SC (1 l/ha), ORTIVA (1 l/ha), SERCADIS PLUS (0,6 l/ha; vsi štirje od razvoja prvega niza cvetov na dnu rozete – do pobiranja drugega pridelka in je več plodov obarvanih).

S cvetenjem narašča še nevarnost okužb s sivo plesnijo. Svetujemo preventivni pristop s pripravki kot so: SIGNUM (1,8 kg/ha; tudi proti črni pegavosti; datum veljavnosti 31.07.2023) ali SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha; tudi proti črni pegavosti), LIBRETO (1,5 l/ha), PROLECTUS (1,2 kg/ha), PYRUS 400 SC (2 l/ha), SCALA (2 l/ha), TELDOR SC 500 (1,5 l/ha), ZENBY (1,2 l/ha), POLYVERSUM (0,1-0,2 kg/ha), PRESTOP (6 kg/ha; pri porabi vode 1200 l/ha; tretira se 3×, na začetku / sredi / koncu cvetenja), SERENADE ASO (8 l/ha), BOTECTOR (1 kg/ha), TAEGRO (0,185-0,37 kg/ha).

Navedeni pripravki na osnovi kalijev hidrogen karbonata, mikroorganizmov in žvepla so dovoljeni v ekološki pridelavi.

Pozorni bodite na prerazmnožitve listnih uši in pršic.

Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO MALIN

 

Vremenske razmere so ugodne za razvoj pepelastih plesni na malinah.

V času rasti poganjkov, ko se temperature gibljejo med 15 in 25 °C, priporočamo preventivno varstvo. Bolezenska znamenja se kažejo kot siva prevleka na listih. Pripravki na osnovi žvepla imajo pa tudi stransko delovanje na pršice: BIOTIP SULFO 800 SC (3-5 l/ha) ali MICROTHIOL SC (4-5 l/ha), MICROTHIOL DISPERSS (7 kg/ha) MICROTHIOL SPECIAL (7 kg/ha), SULFAR (7 kg/ha) ali THIOVIT JET (4-7 kg/ha). Ko se bodo dnevne temperature dvignile nad 20 °C lahko uporabite tudi AQ-10 (do 70 g/ha). Na voljo je tudi FYTOSAVE na osnovi oligosaharidov, ki deluje preventivno in spodbuja naravno odpornost rastlin, zato ga preventivno uporabimo za delno zmanjševanje okužb s pepelovkami v odmerku 2 l/ha. Za stimulacijo obrambnega mehanizma rastline sta potrebna sta vsaj dva do tri tretiranja v 7 dnevnih razmikih. V poštev prideta še VITISAN (5 kg/ha) ter KARBICURE (5 kg/ha; maline gojene na prostem).

V nasadih malin in drugega jagodičastega sadja se trenutno pogosteje pojavljajo gosenice metuljev, ki obžirajo cvetne nastavke in liste. Za varstvo je na razpolago AGREE WG ali LEPINOX PLUS na osnovi Bacillus thuringiensis v odmerku 1 kg/ha (10 g/100 m2).

Vsi navedeni pripravki so sprejemljivi tudi ekološki pridelavi.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Obvestilo pripravila: mag. Domen Bajec in Iva Imperl

Nazaj

Prihajajoči dogodki