Varstvo jablan in hrušk

Varstvo jablan in hrušk

Sadjarstvo, Varstvo rastlin  | 
Varstvo jablan in hrušk

V nasadih jablan in hrušk se oblikujejo plodiči, ki imajo premer 20 – 25 mm (72 po BBCH).

Primarne okužbe z jablanovim škrlupom so v intenzivno pridelovalnih nasadih z razgrajenim odpadlim listjem zaključene. V prihajajočem obdobju se zato osredotočite na varstvo s preventivno delujočimi sredstvi kot so: CAPTAN 80 WG (2 kg/ha), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha), MERPLUS (2 l/ha), POLYRAM DF (2 kg/ha), ALCOBAN (0,75 kg/ha), DELAN 70 WG (0,75 kg/ha), DELAN PRO (2,5 l/ha), … KARBICURE (5 kg/ha,), VITISAN (7,5 kg/ha) ali CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha; ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin). Zadnji trije pridejo v poštev tudi za varstvo nasadov v ekološki pridelavi in imajo delovaje še na nekatera druga glivična obolenja. Kjer so se po zadnjih močnih okužbah na listju razvile škrlupaste pege, je potrebno nemudoma zaustaviti razvoj sekundarnih okužb. Svetujemo tretiranje z dotikalnimi sredstvi v kombinaciji s pripravkom z daljšim kurativnim delovanjem: SCORE 250 EC (0,2 l/ha), DUAXO KONCENTRAT (1,1 l na višinski meter krošnje/ha), DOMARK 100 EC (0,4 l/ha), DIFCOR 250 EC (0,2 l/ha), MAVITA 250 EC (0,2 l/ha),…

Pri varstvu pred jablanovo pepelovko uporabite SERCADIS PLUS (0,72 l/ha, oz. 0,4 l/10.000 m² listne površine), SERCADIS (0,25 l/ha), LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha), LUNA CARE (3 kg/ha; odsvetuje se uporaba na sorti 'Zlati delišes' in njenih varietetah), TERCEL (2,5 kg/ha), STROBY WG (0,2 kg/ha), REVYONA (2 l/ha). Ob tem je potrebno tudi ročno odstranjevanje okuženih poganjkov iz nasada.

Opozarjamo na jabolčnega zavijača, kateremu so se ob zaključevanju deževnega obdobja in povečanem naletu metuljev, v teh dneh ustvarile ugodne razmere za uspešen razvoj odloženih jajčec. Za tretiranje prvega rodu svetujemo: CORAGEN (18 ml/hl, oz. 0,27 l/ha), VOLIAM (0,27 l/ha), MADEX MAX (50 ml/ha/ meter višine krošnje) ali CARPOVIRUSIN (1 l/ha). Kjer se pojavljajo težave še z ameriškim kaparjem, pride v poštev HARPUN (1 l/ha).

Kolonije krvave uši se selijo v višje predele dreves. Za varstvo priporočamo MOVENTO SC 100 (1,9 l/ha), ki učinkuje tudi na ameriškega kaparja ali PIRIMOR 50 WG (0,75 kg/ha).

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

pripravil: mag. Domen Bajec

Nazaj

Prihajajoči dogodki