Zatiranje plevelov v ozmnih žitih

Zatiranje plevelov v ozmnih žitih

Poljedelstvo, Varstvo rastlin  | 
Zatiranje plevelov v ozmnih žitih

Ugodni vremenski pogoji so več kot naklonjeni k uspešni setvi ozimnih žit. Kjer se pojavljajo bolj zapleveljena polja priporočamo jesensko zadiranje plevelov, ki jih lahko izvedete pred ali po vzniku posevka. Da bo učinek herbicidov dober je priporočljivo, da so pleveli v razvojni fazi 1 – 2 lista. Pozorni bodite le na dnevne in nočne temperature. Dnevne naj bodo med 8 – 10 ºC, nočne pa nad 0 ºC.

Zatiranje plevelov v ozimnih žitih

V jesenskem času lahko uporabite naslednje pripravke: ALISTER NEW (1 L/ha), ARNOLD* (0,6 L/ha), BOXER (5 L/ha), BIZON (1 l/ha), FLUENT 500 SC* (0,4 L/ha), FLASH 500 SC (0,28 l/ha), FLEXIDOR (0,25 l/ha), LECTOR DELTA (0,075 L/ha), SARACEN MAX (25 g/ha), SHARPEN 33 EC (3-5 L/ha), SHARPEN PLUS (2,5-4 L/ha), STOMP AQUA (2,9 l/ha), TBM 75 WG (20 g/ha), TRINITY (2 L/ha), ali TOLUREX 50 SC (pred vznikom 3,5-4 l/ha; po vzniku 2,5-3 l/ha).

* Pripravki niso primerni za uporabo v ukrepu POZ_FFSV in najožjih VVO.

Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov. Pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.