Opozorilo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede ustreznega ravnanja v primeru poplav

Opozorilo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede ustreznega ravnanja v primeru poplav

Varstvo rastlin, Živinoreja in selekcija, Obvestila, Poljedelstvo, Travništvo in pridelava krme, Sadjarstvo, Zelenjadarstvo, Vinarstvo in vinogradništvo, Namakanje, Varstvo narave in okolja, Travništvo in priprava krme, Sadjarstvo, Zelenjadarstvo, Zivinoreja  | 

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pripravila kratka navodila za ravnanje v primeru poplav.

Ključne besede: poplave, živila, živali, fitofarmacevtska sredstva

Spoštovani,

na določenih delih Slovenije je zaradi obilnega deževja prišlo do poplav. Za namen zaščite in reševanja je bil aktiviran državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah. Prednostno je treba poskrbeti za reševanje ljudi in živali.

Z namenom ustrezne obravnave problematike po vsebinah, ki so v pristojnosti Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), se v nadaljevanju dokumenta nahaja nekaj osnovnih informacij, tako za izvajalce dejavnosti kot za splošno javnost.

 

ŽIVILA

Za namen ustreznega ravnanja z živili je Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravil napotke, ki se jih morajo držati tako nosilci živilske dejavnosti kot splošna javnost:

Priporočila za ravnanje s hrano in pitno vodo ob poplavah | Nijz

Letak s priporočili v primeru poplav | Nijz

Dokument vsebuje ključne informacije glede:

  • ravnanja z nepoplavljenimi živili;
  • ravnanja s poplavljenimi živili;
  • napotki glede živil, pri katerih je prekinjena hladna veriga;
  • napotki glede pitne vode.

 

ŽIVALI

Za živali je treba ustrezno poskrbeti z namestitvijo v suh prostor, odmaknjen od poplavljenih površin. Zagotoviti je treba ustrezno krmo in vodo. V primeru spremembe zdravstvenega stanja živali naj rejci obvestijo svojega veterinarja, v primeru pogina pa pokličejo Veterinarsko-higiensko službo.

 

FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA

Vsi distributerji, ki se ukvarjajo s prometom s fitofarmacevtskimi sredstvi (v nadaljevanju: FFS), kot tudi posamezniki, ki hranijo tovrstna sredstva doma,  naj  navedena sredstva nemudoma umaknejo  iz ogroženih območij, kot tudi iz vseh območjih, kjer velja povečana stopnja ogroženosti, ter tako preprečijo kontaminacijo voda, zlasti pitne vode.

Distributerji FFS naj v skladiščih izvajajo vse ukrepe zaščite po načrtih zaščite v primeru poplav.

V primeru nesreče  naj takoj obvestijo pristojne organe oz. za nujne primere pokličejo št. 112.

 

Pripravil: UVHVVR

Nazaj

Prihajajoči dogodki