Varstvo vinske trte

Varstvo vinske trte

Varstvo rastlin, Vinarstvo in vinogradništvo  | 
Varstvo vinske trte

Ključne besede: Botrytis cinerea (siva plesen) Erysiphe necator (oidij vinske trte) Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) Plasmopara viticola (peronospora vinske trte) toča

Pri razvoju vinske trte se postopno začenja dotikanje jagod in njihovo zapiranje v grozd (77 po lestvici BBCH).

Redno varstvo pred peronosporo vinske trte opravite z enim od kombiniranimi pripravkov kot so:

FFS Aktivna snov Odmerek EKO Nev. za čebele
ORONDIS ULTRA mandipropamid (25%), oksatiapiprolin (3%) 0,67 kg/ha NE NE
VALIS F valifenalat (6%), folpet (48%) 2 kg/ha NE NE
PERGADO F (mandipropamid (5%), folpet (40%) 3 kg/ha NE NE
ORVEGO ametoktradin (30%), dimetomorf (22,5%) 0,8 l/ha NE NE
ZORVEC VINABEL oksatiapiprolin (4%), zoksamid (30%) 0,6 l/ha NE NE
SANVINO folpet (50%), amisulbrom (5%) 1,125 kg/ha NE NE
FORUM STAR dimetomorf (11,3%), folpet (60%) 1,6 kg/ha NE NE
SFINGA EXTRA WDG dimetomorf (11,3%), folpet (60%) 1,5 kg/ha NE NE
AMPEXIO mandipropamid (25%), zoksamid (24%) 0,5 kg/ha NE NE
FOLPAN GOLD (staro ime RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE) metalaksil-M (4,85%), folpet (40%) 2,5 kg/ha NE NE
REBOOT cimoksanil (33%), zoksamid (33%) 0,4 kg/ha NE NE
TWINGO cimoksanil (4%), folpet (33,4%) 3 kg/ha NE NE
CYMBAL cimoksanil (45%) 0,25 kg/ha NE NE

Suho in vroče vreme okužbe sicer ustavlja, a je stanje potrebno redno spremljati, saj je v primeru neviht velika verjetnost, da se obnovijo. Kjer so okužbe s peronosporo manj zastopane, oz. jih ni opaziti, pridejo v poštev tudi:

FFS Aktivna snov Odmerek EKO Nev. za čebele
MILDICUT ciazofamid (2,5%), dinatrijev fosfonat (25%) 4 l/ha NE NE
VIDERYO F ciazofamid (4%), folpet (40%) 2,5 l/ha NE NE
PERGADO D mandipropamid (6,25%), ditianon (25%) 1,4 l/ha NE NE
PERGADO SC mandipropamid (25%) 0,6 l/ha NE NE
REVUS (mandipropamid (25%) 0,6 l/ha NE NE
ZORVEC ZELAVIN oksatiapiprolin (10%) 0,16 l/ha NE NE
ENERVIN metiram (44%), ametoktradin (12%) 2,5 kg/ha NE NE
DELAN PRO ditianon (12,5%), kalijevi fosfonati (56,12%) 3,0 l/ha NE NE

 V ekološki pridelavi je možna uporaba sredstev na osnovi bakra.

FFS Aktivna snov Odmerek EKO Nev. za čebele
BADGE WG bakrov hidroksid (24,4%), bakrov oksiklorid (24,4%) 2,5 kg/ha DA NE
CUPRABLAU Z 35 WG bakrov oksiklorid (35%) 3 kg/ha DA NE
CUPRABLAU Z 35 WP bakrov oksiklorid (35%) 3 kg/ha DA NE
CUPRABLAU Z 50 WP bakrov oksiklorid (50%) 2 kg/ha DA NE
CUPROXAT trivalentni bakrov sulfat (34,5%) 5,3 l/ha DA NE
KOCIDE 2000 bakrov oksiklorid (53,8%) 2 kg/ha DA NE
NORDOX 75 WG bakrov oksid (75%) 1,6 kg/ha DA NE

in sredstva FYTOSAVE (na osnovi kompleksa oligosaharidov).

 

Tretiranja proti oidiju vinske trte načrtujte s fungicidi s kombinacijo različnih aktivnih snovi:

FFS Aktivna snov Odmerek EKO Nev. za čebele
COLLIS boskalid (20%), krezoksim - metil (10%) 0,4 l/ha NE NE
CUSTODIA azoksistrobin (12%), tebukonazol (20%) 0,525 l/ha NE NE
REVYONA mefentriflukonazol (7,5%) 2 l/ha NE NE
NATIVO 75 WG tebukonazol (50%), trifloksistrobin (25%) 0,16 kg/ha NE NE
TALENDO EXTRA prokvinazid (16%), tetrakonazol (8%) 0,4 l/ha NE NE
LUNA EXPERIENCE tebukonazol (20%), fluopiram (20%) 0,5 l/ha NE NE
LUNA MAX fluopiram (7,5%), spiroksamin (20%) 1 l/ha NE NE
DYNALI difenokonazol (6%), ciflufenamid (3%) 0,65 l/ha NE NE
SPIROX D (difenokonazol (5%), spiroksamin (40%) 0,5 l/ha NE NE
DOMARK 100 EC tetrakonazol (10%) 0,3 l/ha NE NE
PROSPER CS 300 spiroksamin (30%) 1 l/ha NE NE
KUSABI 300 SC piriofenon (30%) 0,3 l/ha NE NE
TOPAS 100 EC penkonazol (10%) 0,3 l/ha NE NE
UNICORN DF tebukonazol (4,5%), žveplo (70%) 2,2 kg/ha NE NE
FOLICUR EW 250 tebukonazol (25%) 0,4 l/ha NE NE
ORIUS 25 EW tebukonazol (25%) 0,4 l/ha NE NE
TEBUSHA 25% EW tebukonazol (25%) 0,4 l/ha NE NE
MYSTIC 250 EC tebukonazol (25%) 0,4 l/ha NE NE
SERCADIS fluksapiroksad (30%) 0,15 l/ha NE NE
VIVANDO metrafenon (50%) 0,16 - 0,2 l/ha NE NE
KARATHANE GOLD 350 EC meptildinokap (35%) 0,5 - 0,6 l/ha NE NE
KARATHANE GOLD EC meptildinokap (35%) 0,5 - 0,6 l/ha NE NE
TALENDO prokvinazid (20%) 0,25 l/ha NE NE

Priporočljivo je dodati tudi 3-5 kg (l)/ha enega od pripravkov na osnovi žvepla: AZUMO WGBIOTIP SULFO 800 SCCOSANCOSAVET DFCOSINUSKUMULUS DFMICROTHIOL DISPERSSMICROTHIOL SPECIALMOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DFPEPELIN WGPOL-SULPHUR 80 WGPOL-SULPHUR 80 WPPOL-SULPHUR 800 SCSULFARTHIOVIT JETVERTIPINVINDEX 80 WG, so sprejemljivi tudi za ekološko pridelavo. Pri slednji lahko koristite še sredstva na osnovi kalijevega hidrogen karbonata: VITISAN ali KARBICURE. Okužbe pa zmanjšujejo tudi TAEGROSERENADE ASO (le za namizno grozdje) in SONATA.

 

Pred strnjevanjem jagod in njihovim zapiranjem v grozd je potrebno opraviti še preventivno tretiranje pred sivo grozdno plesnijo (botritis). Priporočamo sredstva kot so:

FFS Aktivna snov Odmerek EKO Nev. za čebele
AMYLO - X Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum sev D747 (25%) 1,5 - 2,5 kg/ha DA NE
BOTECTOR Aureobasidium pullulans (de Bary) Arnaud (seva DSM 14940 in 14941) (100%) 1 kg/ha DA NE
CANTUS boskalid (50%) 1,2 kg/ha NE NE
KARBICURE kalijev hidrogen karbonat (85%) 5 kg/ha DA NE
LIBRETO fenheksamid (50%) 1,5 l/ha NE NE
MYTHOS pirimetanil (30%) 2,5 l/ha NE NE
OROCIDE PLUS olje pomarančevca (5,9%) 6,4 l/ha DA NE
POLYVERSUM Pythium oligandrum sev M1 (25%) 0,25 kg/ha DA NE
PREV-GOLD GARDEN olje pomarančevca (5,9%) 6,4 l/ha DA NE
PREV-GOLD olje pomarančevca (5,9%) 6,4 l/ha DA NE
PROLECTUS fenpirazamin (50%) 1,2 kg/ha NE NE
PYRUS 400 SC pirimetanil (40%) 2 l/ha NE NE
SCALA pirimetanil (40%) 2 l/ha NE NE
SERENADE ASO Bacillus amyloliquefaciens (prej subtilis) sev QST 713 (1,4%) 4 l/ha DA NE
SWITCH 62,5 WG ciprodinil (37,5%),fludioksonil (25%) 1 kg/ha NE NE
TAEGRO Bacillus amyloliquefaciens sev FZB24 (13%) 0,185 - 0,37 kg/ha DA NE
TELDOR SC 500 fenheksamid (50%) 1,5 l/ha NE NE
UNIVERZALNI FUNGICID Pythium oligandrum sev M1 (25%) 0,25 kg/ha DA NE
ZENBY izofetamid (40%) 1,5 l/ha NE NE

 

Razmiki med tretiranji naj bodo v tem obdobju prilagojeni količini padavin, a ne daljši od 10 dni.

V primeru neurja s točo svetujemo rabo fungicidov z aktivno snovjo folpet: Folpan GoldSanvinoSfinga ExtraTwingoValis F,…

 

V preteklem tednu je začel množičnejši nalet drugega rodu metuljev grozdnih sukačev. V naslednjih dneh je smiselno pristopiti k zmanjševanju njihove populacije z insekticidi kot so:

FFS Aktivna snov Odmerek EKO Nev. za čebele
AFFIRM emamektin (0,95%) 1,5 kg/ha NE DA
AGREE WG Bacillus Thuringiensis subsp. Aizawai sev GC-91 (50%) 0,75 - 1 kg/ha DA NE
CORAGEN klorantraniliprol (20%) 0,15 l/ha NE NE
DELFIN WG Bacillus Thuringiensis subsp. Kurstaki sev SA 11 (85%) 0,75 kg/ha DA NE
EXIREL ciantraniliprol (10%) 0,72 l/ha NE DA
LASER PLUS spinosad (spinosin A+spinosin D) (48%) 0,2 l/ha DA DA
LEPINOX PLUS Bacillus Thuringiensis subsp. Kurstaki sev EG2348 (15%) 1 kg/ha DA NE
MIMIC tebufenozid (24%) 0,6 l/ha NE NE
RADIANT spinetoram (12%) 0,35 l/ha NE DA
SHENZI 200 SC klorantraniliprol (20%) 0,15 l/ha NE NE
VOLIAM klorantraniliprol (20%) 0,15 l/ha NE NE

Smislena se nam zdi zlasti raba pripravkov na osnovi Bacillus Thuringiensis.

V vinorodni deželi Posavje se je začelo obdobje drugega obveznega zatiranja ameriškega škržatka. Opraviti ga je potrebno tri tedne po prvem, oz. najkasneje do 14. julija 2024 za kar smo izdali predhodno obvestilo. Video navodila o zatiranju ameriškega škržatka v letu 2024 so dostopna na: https://www.youtube.com/watch?v=knrVP9mEG-o&t=187s.

 Nanos fitofarmacevtskih sredstev opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. 

Obvestilo pripravil: mag. Domen Bajec

Nazaj

Prihajajoči dogodki