Sadjarstvo

Glavnina naših aktivnosti je usmerjeno v svetovanje tehnologije pridelave različnih vrst sadja. Naše najpomembnejše aktivnosti so:

  • Strokovno svetovanje tehnologije v integrirani in ekološki pridelavi vseh sadnih vrst
  • svetovanje v zvezi z uveljavljanjem in ustreznim izvajanjem ukrepov kmetijske politike.
  • Svetovanje pri novih zasaditvah in priprava investicijskih projektantskih načrtov
  • Organizacija posvetov, predavanj, tečajev, prikazov, delavnic, promocijskih priredite, aplikativnih poskusov, strokovnih ekskurzij
  • Priprava strokovnih prispevkov za različne medije
  • Sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi institucijami
  • Sodelovanje pri pripravi in izvajanju projektov EIP

Naše delo poteka v obliki osebnega svetovanja in na način organizacije različnih prikazov veščin, delavnic, predavanj, posvetov in različnih promocijskih prireditev.

Ciljne skupine so vsi pridelovalci različnih vrst sadja.