Aktualno

Slika 1: Poljski škrjanec (vir: DOPPS)
Vzpostavljena puferska cona ob vodotoku, kjer se testira odtok hranil iz kmetijske površine v vodotok (foto: Katarina Kuhar)
Slika 1: delo na njivi (avtor ilustracije: Noah Žlak, Vrtec Ringaraja Artiče)
Slika_1_Kmetijska pokrajina_Kmetič_Škof_T
Slika_1_čmrlj_Sven Lachmann
Cvetoče jablane_Cvelbar_U
Slika_1_namakanje_Brence_A
NUNJO, NUJNO, NUJNO!!! KMETOVALCI POZOR!!!
Opozorilo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede ustreznega ravnanja v primeru poplav
Dopolnjena tehnološka navodila za kmetovalce na poplavljenih območjih
Slika_1_Paša goveda in konj_Mežan_A
Slika_1_Rodovitnost tal_Pelko_N
Slika_1_mladi kmet_splet https://www.freepik.com
Hlev; foto KGZ NM