Zelenjadarstvo

Vrtnarstvo ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo.

V vrtnarski pridelavi na jugovzhodu države prevladuje pridelava zelenjadnic, na manjših površinah pa se prideluje tudi zelišča, gojene gobe, rezano cvetje in okrasne rastline.

Pridelovanje zelenjave predstavlja veliko tržno priložnost za vse velikosti kmetijskih gospodarstev. Pridelava zelenjave zahteva veliko znanja o tehnologiji pridelave. Svetovalci za pridelavo zelenjave izvajamo aktivnosti za večjo strokovno usposobljenost pridelovalcev, pomagamo pri optimizaciji tehnologij pridelave in uvajanju tehnoloških novosti v pridelavo zelenjadnic in delujemo predvsem v smeri možnosti širjenja pridelovalne sezone z izbiro ustreznih sortimentov in povečevanjem pridelave v zavarovanih prostorih.

Aktivnosti vključujejo okolju prijazne metode pridelave zelenjave z uvajanjem integiranega varstva rastlin, metod varstva rastlin z nizkim tveganjem in ekološko pridelavo zelenjave predvsem v smeri skrbi za ohranjanje naravnih virov in prilagajanju na podnebne spremembe. Svetujemo izvajanje vrtnarskih praks, ki izboljšujejo rodovitnost tal, prilagajajo gnojenje in namakanje potrebam posamezne vrtnine in dejanskemu stanju na pridelovalni površini.

Nudi vam pomoč pri investicijskem, razvojnem in trženjskem načrtovanju v vrtnarski pridelavi.

Želimo si povečanja lokalne samooskrbe z vrtninami in odlične kakovosti pridelane zelenjave.