Aktualno

Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Slika_1_Primer jesenskih poplav reke Krke_Turk_A
Slika_1_namakanje_Kmetič_Škof_T
Slika_1_odprava zaraščanjam_Kambič_Štukelj_M
Predavanja "Preusmeritev v ekološko kmetovanje"
Slika_1_Otroci z jabolkom_Kmetič_Škof_T
Prijava škode zaradi pozebe med 3. in 7. aprilom
Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023
Slika_1_testiranje zrelosti jabolk_Kmetič_Škof_T
Slika_1_testiranje zrelosti jabolk_Kmetič_Škof_T
Slika_1_testiranje zrelosti jabolk_Kmetič_Škof_T
Testiranje zrelosti jabolk
določanje dozorevanja jabolk (foto: Mavsar Martin)
Dozorevanje jabolk cv. 'Gala', 'Elstar' in 'Jonagold'
Opozorilo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede ustreznega ravnanja v primeru poplav
NUNJO, NUJNO, NUJNO!!! KMETOVALCI POZOR!!!
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Odprt nov Javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, ki so namenjene nakupu kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin
Vir: Interexport.si
slika 1: pixabay
Slika_1_čmrlj_Sven Lachmann
Ocena rodnosti in ukrepov za jablano ter regulacija rodnega nastavka 2023
Slika_1_Strokovno srečaje ekoloških pridelovalcev jabolk, januar 2023_Brence_A
Slika_1_Kmetijska pokrajina_Kmetič_Škof_T
Slika1:Ocenjevanje poskusnega dela nasada Imperl I
Varstvo orehov in lesk
Varstvo sadnih dreves v jeseni
EKOLOŠKEMU SADJARSTVU NA POT
SAJENJE DREVES
OBČUTLJIVOST SADNIH DREVES NA POZEBO