Strokovna gradiva

 • Varstvo rastlin, Poljedelstvo
  Herbicidi v žitih 2023

  Herbicidi v žitih 2023

  15. 03. 2023

 • Sadjarstvo, Vinarstvo in vinogradništvo,
  Nega tal v trajnih nasadih

  Nega tal v trajnih nasadih

  02. 03. 2023

 • Varstvo rastlin, Zelenjadarstvo
  Spremljanje in obvladovanje stenic v vrtninah na območju JV Slovenije

  Spremljanje in obvladovanje stenic v vrtninah...

  22. 12. 2022

 • Varstvo rastlin, Sadjarstvo
  Problematika zatiranja listnih uši in krvave uši v nasadih jablane

  Problematika zatiranja listnih uši in krvave...

  22. 12. 2022

 • Projekti, Enološki laboratorij,
  Protokol dobre prakse za pridelavo grozdja za visoko kakovosten cviček PTP

  Protokol dobre prakse za pridelavo grozdja za...

  01. 12. 2022

 • Poljedelstvo

  Seznam priporočenih sort ozimnih žit za leto...

  30. 09. 2022