Aktualno

Slika_1_plakat_ZIK Črnomelj
Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023
Opozorilo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede ustreznega ravnanja v primeru poplav
NUNJO, NUJNO, NUJNO!!! KMETOVALCI POZOR!!!
Slika_1_Neurje s točo na Dolenjskem opustošilo vinograde_Zajc_M
Slika 1: neurje s točo na dolenjskem in v Posavju (foto Mateja Strgulec)
Slika_1_Dan tehnike_Mavsar_M
Odprt nov Javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, ki so namenjene nakupu kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin
Vir: Interexport.si
Slika_1_Kmetijska pokrajina_Kmetič_Škof_T
Slika1:Stenice v vrtninah
Slika: Pelko N.
Slika: Pelko N.
Slika: Pelko N.
Slika: Pelko N.
PRIPRAVA KOMPOSTNEGA ČAJA
METODE VROČEGA KOMPOSTIRANJA
NEKEMIČNI UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE KONKURENČNOSTI PLEVELOV V PRIDELAVI ZELENJAVE
PRIDELAVA IN TRG ČESNA
SADITEV IN SORTIMENT ČESNA
ŠKODLJIVE STENICE V PRIDELAVI ZELENJAVE
PRIDELOVANJE ZELIŠČ NA NJIVAH
TRENDI V PRIDELAVI PAPRIKE