Namakanje

Glavnina naših aktivnosti je usmerjena v popularizacijo in promocijo namakanja ter implementacijo namakalnih sistemov v kmetijski prostor. Naše najpomembnejše aktivnosti so:

  • Svetovanje pri uvajanju namakanja v kmetijsko pridelavo
  • Strokovna podpora pri pridobivanju vseh potrebni dovoljenj za namakanje v kmetijski pridelavi
  • Svetovanje pri strokovno utemeljeni rabi vode v kmetijski pridelavi
  • Priprava investicijskih projektantskih načrtov
  • Organizacija posvetov, predavanj, tečajev, prikazov, delavnic, promocijskih priredite, aplikativnih poskusov, strokovnih ekskurzij
  • Priprava strokovnih prispevkov za različne medije
  • Sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi institucijami
  • Sodelovanje pri pripravi in izvajanju projektov EIP

Naše delo poteka v obliki osebnega svetovanja in na način organizacije različnih prikazov veščin, delavnic, predavanj, posvetov in različnih promocijskih prireditev.