Aktualno

Obvestilo vinogradnikom o varstvu vinske trte
Hlev; foto KGZ NM
Obvestilo vinogradnikom o varstvu vinske trte
Hlev; foto : Freepik
Slika_1_mladi kmet_splet https://www.freepik.com
Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov
slika: www.bizeljsko.si
Spremenjen delovni čas enološkega laboratorija
Slika_1_Primer jesenskih poplav reke Krke_Turk_A
Slika_1_odprava zaraščanjam_Kambič_Štukelj_M
Slika_1_senzorična analiza vina_Badovinac_I
Prijava škode zaradi pozebe med 3. in 7. aprilom
Slika_1_označevanje vina_Badovinac_I
Slika_1_trsna rumenica_arhiv KGZS - Zavoda NM
Prijava škode v kmetijstvu na tekoči kmetijski proizvodnji v letu 2023 zaradi toče in poplav v občini Krško
Slika:vinska klet, Badovinac I.
Slika_1_Trgatev_Badovinac_I
Uveljavljanje finančnega nadomestila za odpravo škode zaradi zlate trsne rumenice na okuženih območjih
Vir: https://www.freepik.com; Prenos znanja na novo generacijo
Slika: škoda po divjadi_Kmečki Glas
Predavanje PRIPRAVA NA TRGATEV
Kako prijaviti višjo silo ali izreden dogodek
Dopolnjena tehnološka navodila za kmetovalce na poplavljenih območjih
Opozorilo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede ustreznega ravnanja v primeru poplav
NUNJO, NUJNO, NUJNO!!! KMETOVALCI POZOR!!!
Varstvo vinske trte
Slika_1_Neurje s točo na Dolenjskem opustošilo vinograde_Zajc_M
Tretje zatiranje Ameriškega škržatka
Varstvo vinske trte
Varstvo vinske trte
Slika 1: neurje s točo na dolenjskem in v Posavju (foto Mateja Strgulec)
slika: www.ivr.si
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte
Varstvo vinske trte
slika: vir Dolenjski List
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte
Odprt nov Javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, ki so namenjene nakupu kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin
Vir: Interexport.si
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte
Slika_1_čmrlj_Sven Lachmann
Pravilnik o integrirani pridelavi in tehnološka navodila
Podaljšan rok za prijavo v integrirano pridelavo, ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje
Slika_1_Kmetijska pokrajina_Kmetič_Škof_T
mehanska obdelava tal v trajnih nasadih (slika: Kmečki glas)
Slika_1_rez vinske trte_Kmetič_Škof_T
Slika_1_Predelava mesa_splet
Slika 1: Žametovka
Slika 1: delo na njivi (avtor ilustracije: Noah Žlak, Vrtec Ringaraja Artiče)
Slika 1: Degustacija pilotnih cvičkov PTP (vir: KGZS - Zavod NM)
Slika 1: Redčenje grozdja
Slika 1: Zelena delav v vinogradu
Slika 1: Obdelava tal v vinogradu
NEGA MOŠTA IN MLADEGA VINA
SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA 7. teden Posavje
TRGATEV 2022
OKSIDACIJA VINA
NEGA MLADEGA VINA
TRGATEV 2021
NEGA VINA V POMLADNIH DNEH
REZ VINSKE TRTE 2021