Prvo obvezno zatiranje Ameriškega škržatka

Prvo obvezno zatiranje Ameriškega škržatka

Varstvo rastlin, Vinogradništvo  | 
Prvo obvezno zatiranje Ameriškega škržatka

Vinska trta je zaključila s cvetenjem (69 – 71 po lestvici BBCH). Razvoj je letos najhitrejši v vinorodnem okolišu Bela krajina, kjer so zadnje cvetne kapice odpadle že pred tednom dni. V Posavju z dnevom ali dvema zaostanka sledi Bizeljsko. Do konca preteklega tedna pa se je cvetenje zaključilo še na Dolenjskem.

Letos je zgodnejši tudi razvoj ameriškega škržatka, prve ličinke smo zabeležili 07. maja, preobrazbo v ličinke druge stopnje (L2) pa 23. maja. Trenutno prevladujejo ličinke na stopnjah L1 in L2, prisotni so posamezni osebki L3.

Sporočamo vam, da so bili izpolnjeni pogoji za prvo obvezno zatiranje ameriškega škržatka. V naslednjih dneh je ustrezen čas za njegovo zatiranje, ki je poleg odstranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice, zato je nujno čim bolj znižati populacijo prenašalca ameriškega škržatka.

Prvo tretiranje je na območju vinorodne dežele Posavje treba opraviti, ko bo trta povsem odcvetela, oz. najkasneje do 21. junija.

Zatiranje ameriškega škržatka je obvezno:

  • v vinogradih za pridelavo grozdja in na trti v brajdah in ohišnicah na razmejenih območjih zlate trsne rumenice (v okuženih območjih in varovalni pasovih),
  • v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah povsod po Sloveniji.

 

OPOZORILO:

Zatiranje opravite šele takrat, ko bo trta povsem odcvetela. Pripravki, ki se uporabljajo za zatiranje ameriškega škržatka, so namreč nevarni za čebele. Pred tretiranjem je treba pokositi cvetočo podrast v vinogradu oziroma na drugi način preprečiti, da bi jo fitofarmacevtsko sredstvo (FFS) doseglo.

 V letu 2024 se za zatiranje ameriškega škržatka uporabljajo naslednja fitofarmacevtska sredstva:

FFS Akt. snov Odmerek Število dovoljenih tretiranj v eni rastni dobi Opombe
ASSET FIVE piretrin (4,65%) 0,96 l/ha tri  
BIOTIP FLORAL piretrin (1,86%) 1,6 l/ha tri  
DECIS 100 EC deltametrin (10%) 75 ml/ha eno v fenofazah po BBCH od 15 do 89
DECIS 2,5 EC4 deltametrin (2,5%) 0,5 l/ha

eno

dve

eno tretiranje: v vinogradih za pridelavo grozdja in matičnih vinogradih

dve tretiranji: v matičnjakih in trsnicah

FLORA VERDE piretrin (1,86%) 1,6 l/ha tri  
MAVRIK 240 EW tau-fluvalinat (24%) 0,2 l/ha dve  
MOSPILAN 20 SG (4) acetamiprid (20%) 0,375 kg/ha eno uporablja se lahko samo na podlagi napovedi JSZVR
MOVENTO SC 100 spirotetramat (10%) 0,7 l/ha dve zaradi doseganja perzistentnega učinka je obvezna samostojna uporaba, mešanje z drugimi FFS se zato odsvetuje
SIVANTO PRIME flupiradifuron (20%) 0,5 l/ha eno  

POMEMBNO:

Vinogradniki morajo vsa FFS uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketiPri uporabi FFS je treba upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14, 28/18, 56/22 in 155/22).

 Učinkovitost tretiranja je zelo odvisna od učinkovitega nanosa FFS, zato je priporočljiva uporaba klasičnih pršilnikov. Da dosežemo dobro omočenost rastlin in povečamo učinkovitost insekticidov, priporočamo povečano porabo vode (vsaj 400 l/ha) in uporabo močil.

 

Vinogradi za pridelavo grozdja – ekološka pridelava:

V vseh razmejenih območjih so obvezna najmanj 3 tretiranja z enim od pripravkov na podlagi piretrina: BIOTIP FLORALFLORA VERDE ali ASSET FIVE. Teh pripravkov se ne sme uporabljati v vročini in na neposredni sončni svetlobi. Priporoča se uporabo v večernih urah in pri nižjih temperaturah zraka. Za dobro delovanje je potreben ustrezen pH in sicer pod 6,5. Zaradi boljše učinkovitosti zatiranja je priporočljivo, da se pri uporabi teh sredstev škropilni brozgi doda ustrezno močilo oziroma adjuvant.

Pomembno: uporabi se močila, ki so dovoljena v ekološki pridelavi.

 

Vinogradi za pridelavo grozdja - integrirano varstvo:

Pri prvem tretiranju uporabimo pripravek MOSPILAN 20 SG (4) ali SIVANTO PRIME  ali MOVENTO SC 100. Ti pripravki imajo sistemičen – rezidualni način delovanja in učinkovito zatirajo ameriškega škržatka za obdobje cca. 3 tednov. Ostala sredstva s kontaktnim načinom delovanja so učinkovita krajše obdobje (v povprečju le en teden).

Število tretiranj po občinah – integrirano varstvo:

OBMOČJE IN INŠTITUCIJA OBČINE ŠTEVILO TRETIRANJ

Okuženo območje

(Posavje in Dolenjska)

KGZS – Zavod NM

Dolenjske Toplice, Straža, Mirna peč, Novo mesto, Šentjernej, Kostanjevica na Krki, Krško, Brežice 3 tretiranja

Varovalni pas vključno z žarišči okužbe

(Posavje, Dolenjska in Bela krajina)

KGZS – Zavod Novo mesto

Žužemberk, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog-Trebelno, Sevnica, Šmarješke Toplice, Škocjan, Semič, Črnomelj, Metlika 3 tretiranja; če imetnik sam spremlja ulov odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami in so po 2. tretiranju ulovljeni manj kot 4 škržatki na eno ploščo na teden, 3. tretiranja ni treba opraviti.

 

Video o zatiranju ameriškega škržatka v letu 2024: https://www.youtube.com/watch?v=knrVP9mEG-o&t=187s

 

Obvestilo pripravil: mag. Domen Bajec

Nazaj

Prihajajoči dogodki