Aktualno

Hlev; foto KGZ NM
Kratki poljedelski nasveti: Ukrepi po 2. dognojevanju ozimnih žit in izvajanje varstva posevkov.
Slika_1_mladi kmet_splet https://www.freepik.com
Slika_1_varstvo oljne ogrščice_Imperl_I
Pomrznjena mešanica Bodenfit 11.1.2024 na njivi kmetije Arh v Velikem Podlogu
Vabilo na strokovno srečanje in demonstracijski prikaz različnih načinov obdelave tal ozelenjenih površin z neprezimnimi dosevki
slika1: Krompir; Strgulec Mateja
Slika_1_poljedelstvo_Kmetič_Škof_T
Slika_1_Primer jesenskih poplav reke Krke_Turk_A
Slika_1_namakanje_Kmetič_Škof_T
Slika_1_odprava zaraščanjam_Kambič_Štukelj_M
slika 1: Med učinkovite ukrepe  prilagajanja na podnebne spremembe sodi tudi spomladanska setev podsevkov v žita (foto Mateja Strgulec)
Predavanja "Preusmeritev v ekološko kmetovanje"
Slika_1_Gnojenje s tekočimi organskimi gnojili_Strgulec_M
Vabilo na zaključni strokovni posvet "MOBILNA ANALIZA TAL ZA REALNI VPOGLED V STANJE RODOVITNOSTI TAL"
Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023
Slika_1_namakanje_Brence_A
Zatiranje plevelov v ozmnih žitih
Prijava škode v kmetijstvu na tekoči kmetijski proizvodnji v letu 2023 zaradi toče in poplav v občini Krško
Slika_1_praktični prikaz_Strgulec_M
Slika_1_Žita_Strgulec_M
Slika 1: Posevek ozimne pšenice(foto Mateja Strgulec)
Slika: škoda po divjadi_Kmečki Glas
Vabilo na predavanje EKO SEMENARSTVO
Kako prijaviti višjo silo ali izreden dogodek
Dopolnjena tehnološka navodila za kmetovalce na poplavljenih območjih
Opozorilo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede ustreznega ravnanja v primeru poplav
NUNJO, NUJNO, NUJNO!!! KMETOVALCI POZOR!!!
Slika_1_Neurje s točo na Dolenjskem opustošilo vinograde_Zajc_M
Slika 1: neurje s točo na dolenjskem in v Posavju (foto Mateja Strgulec)
Obvestilo o potrditvi prvega primera APK pri divjih prašičih na Hrvaškem
Bodimo odgovorni - Afriška prašičja kuga pri sosedih
Slika_1_Dan tehnike_Mavsar_M
Slika: Pixabay
Odprt nov Javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, ki so namenjene nakupu kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin
Vir: Interexport.si
Slika: Krmljenje z mešalno krmilno prikolico (foto: Anja Mežan).
Vzorčenje voluminozne krme – kdaj in kako?
Obvestilo za zatiranje škodljivcev in bolezni v oljni ogrščici
Pravilnik o integrirani pridelavi in tehnološka navodila
Podaljšan rok za prijavo v integrirano pridelavo, ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje
Slika_1_Kmetijska pokrajina_Kmetič_Škof_T
Slika 1: Varovanje voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov je pomembna naloga vsakega kmeta (foto: Mateja Strgulec)
Slika 1: delo na njivi (avtor ilustracije: Noah Žlak, Vrtec Ringaraja Artiče)
Vzpostavljena puferska cona ob vodotoku, kjer se testira odtok hranil iz kmetijske površine v vodotok (foto: Katarina Kuhar)
ročno vzorčenje tal
PRIPOROČENA SORTNA LISTA ZA KORUZO
TLA IN ČEMU SLUŽI KEMIJSKA ANALIZA TAL
ZAČENJA SE SETEV OZIMNIH ŽIT
PRIDELAVA IN SETEV SOJE
NAMAKANJE POLJŠČIN IN TRAVINJA
IZBIRA PREPOZNIH HIBRIDOV KORUZE ZA SETEV
DOGNOJEVANJE OZIMIN IN TRAVINJA