Aktualno

Slika_1_namakanje_Brence_A
Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023
Slika_1_praktični prikaz_Strgulec_M
Slika_1_Žita_Strgulec_M
Slika 1: Posevek ozimne pšenice(foto Mateja Strgulec)
Slika: škoda po divjadi_Kmečki Glas
Vabilo na predavanje EKO SEMENARSTVO
Kako prijaviti višjo silo ali izreden dogodek
Dopolnjena tehnološka navodila za kmetovalce na poplavljenih območjih
Opozorilo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede ustreznega ravnanja v primeru poplav
NUNJO, NUJNO, NUJNO!!! KMETOVALCI POZOR!!!
Slika_1_Neurje s točo na Dolenjskem opustošilo vinograde_Zajc_M
Slika 1: neurje s točo na dolenjskem in v Posavju (foto Mateja Strgulec)
Obvestilo o potrditvi prvega primera APK pri divjih prašičih na Hrvaškem
Bodimo odgovorni - Afriška prašičja kuga pri sosedih
Slika_1_Dan tehnike_Mavsar_M
Slika: Pixabay
Odprt nov Javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, ki so namenjene nakupu kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin
Vir: Interexport.si
Slika: Krmljenje z mešalno krmilno prikolico (foto: Anja Mežan).
Vzorčenje voluminozne krme – kdaj in kako?
Obvestilo za zatiranje škodljivcev in bolezni v oljni ogrščici
Pravilnik o integrirani pridelavi in tehnološka navodila
Podaljšan rok za prijavo v integrirano pridelavo, ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje
Slika_1_Kmetijska pokrajina_Kmetič_Škof_T
Slika 1: Varovanje voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov je pomembna naloga vsakega kmeta (foto: Mateja Strgulec)
Slika 1: delo na njivi (avtor ilustracije: Noah Žlak, Vrtec Ringaraja Artiče)
Vzpostavljena puferska cona ob vodotoku, kjer se testira odtok hranil iz kmetijske površine v vodotok (foto: Katarina Kuhar)
ročno vzorčenje tal
PRIPOROČENA SORTNA LISTA ZA KORUZO
TLA IN ČEMU SLUŽI KEMIJSKA ANALIZA TAL
ZAČENJA SE SETEV OZIMNIH ŽIT
PRIDELAVA IN SETEV SOJE
NAMAKANJE POLJŠČIN IN TRAVINJA
IZBIRA PREPOZNIH HIBRIDOV KORUZE ZA SETEV
DOGNOJEVANJE OZIMIN IN TRAVINJA