Priporočena sortna lista koruze za zrnje in silažo za leto 2024

Priporočena sortna lista koruze za zrnje in silažo za leto 2024

Poljedelstvo  | 
Slika 1: Varovanje voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov je pomembna naloga vsakega kmeta (foto Mateja Strgulec)

Slika 1: Varovanje voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov je pomembna naloga vsakega kmeta (foto Mateja Strgulec)

Pri pridelavi koruze je izbor primerne sorte, ki je prilagojena na rastne razmere in daje dober pridelke ustrezne kakovosti ter je dovolj odporna za proti boleznim in škodljivcem bistveni element uspešne pridelave. S tem namenom je v Sloveniji že vrsto let vpeljan sistem preskušanja sort  koruznih hibridov za zrnje in silažo ter druge kmetijske rastline, ki omogoča preverjanje njihovih gospodarsko pomembnih lastnosti. Te opravljajo na Kmetijskem inštitutu Slovenije, na šestih poskusnih mestih, z različnimi talnimi in podnebnimi značilnostmi. Rezultati preizkušanja so objavljeni na spletnih straneh https://www.kis.si/JS_POLJEDELSTVO/

Dodatno je uvedena t.i. skupna ocena hibrida, ki je izračunana preko modela, ki upošteva tako pridelke, stabilnost pridelave kot odpornosti na pomembnejše bolezni in škodljivce ter odpornosti proti lomu in poleganju. S to oceno se želi uvesti oceno skupnega potenciala hibrida, ki ne temelji samo na pridelkih in vlagah. Rezultate najdete v Priporočeni sortni listi koruze za zrnje in silaže za leto 2024 na povezavi  https://www.kis.si/f/docs/Koruza/PRIPOROCENA_SORTNA_LISTA_2024.pdf

 

Mateja Strgulec, KGZS Zavod NM

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.